Fryslân Fan: Maarten Offinga

Fryslân Fan: Maarten Offinga

Publicatiedatum: 22 Februari 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Maarten Offinga: woonlasten in Súdwest Fryslân het laagst en service het grootst

 

Wethouder Maarten Offinga houdt van efficiënte belastingheffing en dat vinden ondernemers als Barber de Vries van Skips Maritiem in Hindeloopen en Stavoren niet verkeerd. De woonlasten van Súdwest Fryslân behoren als gevolg van de fusie van de Zuidwesthoekgemeenten tot de laagste in de provincie Fryslân.
Wethouder Maarten Offinga houdt van efficiënte belastingheffing en dat vinden ondernemers als Barber de Vries van Skips Maritiem in Hindeloopen en Stavoren niet verkeerd. De woonlasten van Súdwest Fryslân behoren als gevolg van de fusie van de Zuidwesthoekgemeenten tot de laagste in de provincie Fryslân.

“De herindeling heeft een positief effect op de portemonnee van de inwoners van Súdwest Fryslân”, zegt Maarten Offinga, CDA-wethouder Financiën van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân (Sneek en omgeving). “De eerste aanslag voor de gemeentelijke belastingen ligt binnenkort bij inwoners en ondernemers van Súdwest Fryslân op de mat. Het grootste deel van de inwoners van de gemeente gaat minder betalen voor de belastingen in vergelijking met vorig jaar.”

 

25 euro korting afvalstoffenheffing

Iedereen die vanaf 1 januari van dit jaar afvalstoffenheffing betaalt, krijgt een korting van 25 euro. De kosten die de voormalige gemeenten hebben gemaakt voor het ophalen en storten van huishoudelijke afvalstoffen waren lager dan geraamd. Inwoners hebben hier een belangrijke rol in gespeeld door hun afval goed te scheiden en worden daar nu voor beloond.”

Geen hondenbelasting meer

Hondenbezitters betalen in de gemeente Súdwest Fryslân geen hondenbelasting. Wethouder Offinga: “Het heffen van hondenbelasting bracht hoge kosten met zich mee. In de voormalige gemeente Wûnseradiel betaalden inwoners al langer geen hondenbelasting meer.”

 

Vijf belastingstelsels

Er zaten grote verschillen tussen de belastingstelsels en tarieven van de vijf gemeenten die vanaf 1 januari samen Súdwest Fryslân vormen. “Gemiddeld betalen de inwoners niet meer dan voor de fusie”, aldus Offinga. Voor de een pakt dit gunstig uit en is de aanslag lager dan die van vorig jaar. Voor de ander zal de aanslag van 2011 hoger zijn dan die van 2010. “De woonlasten van Súdwest Fryslân behoren tot de laagste in de provincie Fryslân.”

Belastingambtenaren ook ’s avonds benaderbaar

Mensen kunnen overdag tussen 9.00 en 16.00 uur telefonisch vragen stellen over hun aanslag. De 14 medewerkers van het team Backoffice Belastingen kunnen precies uitleggen hoe de waarde en de hoogte van de aanslag tot stand zijn gekomen. Voor vragen over de WOZ-waarde is er het telefoonnummer 0515 489777, vragen over de belastingen kunnen gesteld worden via nummer 0515 489888.

’s Avonds kunnen mensen met vragen terecht bij de gemeenteloketten in Bolsward, Sneek en Workum. De eerste drie weken nadat de aanslag bij op de mat is gevallen zijn er tijdens de avondopenstelling medewerkers van het team Backoffice Belastingen aanwezig bij de verschillende gemeenteloketten.

Maandag Bolsward: 18.00 tot 20.00 uur
Dinsdag Workum: 18.00 tot 20.00 uur
Donderdag Sneek: 18.00 tot 20.00 uur

Offinga: “Deze service wordt in eerste instantie tot en met 17 maart 2011 verleend. Mocht blijken dat er behoeft aan is, dan kan deze periode verlengd worden.“

Info: www.gemeentesudwestfryslan.nl