Bijzondere schilderijententoonstelling in café in Blauwhuis

Bijzondere schilderijententoonstelling in café in Blauwhuis

Publicatiedatum: 3 November 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Boek over Friese dichter en schilder Gerben Rypma

Gerben Rypma
Gerben Rypma

BLAUWHUIS/BLAUWHÛS (NL) – In ‘De keunstner fan it dûbele krús’, een biografische schets over de dichter-schilder Gerben Rypma (1878-1963), heeft Eeltsje Hettinga het leven en werk van ‘de heremiet van de Brekswâl’, zoals Rypma wel genoemd is, geplaatst in een brede literair-historische, sociaal-economische en religieuze context. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, afbeeldingen van schilderijen en schetsen van de kunstenaar en bevat een selectie van diens poëzie.

Eeltsje Hettinga (Burchwert 1955) schreef eerder de tekst voor Abe Gerlsma, zijn werk zijn leven (2008) en Albert Oost, de lyriek van het sublieme toeval (2008). Hij was redacteur van het Fries-literaire tijdschrift Kistwurk (2000-2003) en schreef journalistieke artikelen, essays over beeldende kunst en Friese poëzie. Voor zijn dichtbundel Akten fan Winter (1998) ontving hij de Fedde Schurerprijs. Zijn meest recente bundel – Apreos – verscheen in 2006.

Kunstroute Friesland is een nieuw project van het bureau voor toerisme Friesland Holland.
Kunstroute Friesland is een nieuw project van het bureau voor toerisme Friesland Holland.

Het eerste exemplaar wordt zaterdag 6 november 2010 uitgereikt aan de heer Harmen J. Oldenhof (1923), historicus en oud-docent in Steenwijk. Hij publiceerde onder meer een verhandeling over 300 jaar parochie Sensmeer-Blauwhuis (1951).

In de grote zaal van café ‘de Freonskip’ te Blauwhuis is een tentoonstelling ingericht met schilderijen, tekeningen en handschriften fan Gerben Rypma.

Deze tentoonstelling duurt tot en met vrijdag 12 november. Openingstijden: zaterdag 6 november 13.00 – 17.00 uur, zondag 7 november 11.00 – 18.00 uur en dinsdag 9 t.m. vrijdag 12 november 13.00 – 17.00 uur.

Het boek is voor €. 30,00 te koop in de zaal of via de Gerben Rypma Stifting, telefoon 0515-579476

www.gerbenrypma.nl