Buitendijkse wandelexcursie op 1e Pinksterdag op UNESCO Werelderfgoed

Publicatiedatum: 24 april 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

WaddenzeeLand

MARRUM (NL) – Bezoek de onmetelijke weidsheid en rust van Noard-Fryslân Bûtendyks. Door de rust en het gevarieerde voedsel, komen hier veel verschillende vogelsoorten voor. Het natuurgebied rondom WaddenzeeLand infocenter Seedykstertoer aan de Zeedijk in Marrum bestaat grotendeels uit buitendijks land met zomerpolders met drinkdobben, kwelders en slikvelden. Het is een landschap dat in Nederland, maar ook in Europa, nergens meer in zo’n rijke uitgestrektheid voorkomt.

Tijdens de wandelexcursie van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Frsyke Gea op 1e Pinksterdag, zondag 24 mei 2015, van 09.00 tot 11.00 uur, ontdekt u dit bijzondere landschap onder leiding van een gids. Opgave kan tot vrijdag 22 mei 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Meer informatie over WaddenzeeLand:
www.waddenzeeland.nl
www.seedykstertoer.nl
www.itfryskegea.nl

Zomerpolders, kwelders en slikvelden in Noard-Fryslân Bûtendyks zijn uniek. Zo’n uitgestrekt landschap met zulke vergezichten is heel bijzonder in Europa. Als je vanaf de dijk richting Waddenzee loopt zie je de begroeiing veranderen. Geleidelijk wordt de invloed van het zoute zeewater groter. Gras wordt kweldergras. Dichterbij de zee maakt het kweldergras plaats voor planten als schorrekruid en zeekraal. Zij kunnen veel beter tegen het zoute water. Uiteindelijk is de begroeiing geheel verdwenen en kom je terecht in de slikvelden met de rijsdammen. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

 

Zomerpolders, kwelders en slikvelden in Noard-Fryslân Bûtendyks zijn uniek. Zo’n uitgestrekt landschap met zulke vergezichten is heel bijzonder in Europa. Als je vanaf de dijk richting Waddenzee loopt zie je de begroeiing veranderen. Geleidelijk wordt de invloed van het zoute zeewater groter. Gras wordt kweldergras. Dichterbij de zee maakt het kweldergras plaats voor planten als schorrekruid en zeekraal. Zij kunnen veel beter tegen het zoute water. Uiteindelijk is de begroeiing geheel verdwenen en kom je terecht in de slikvelden met de rijsdammen. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Zomerpolders, kwelders en slikvelden in Noard-Fryslân Bûtendyks zijn uniek. Zo’n uitgestrekt landschap met zulke vergezichten is heel bijzonder in Europa. Als je vanaf de dijk richting Waddenzee loopt zie je de begroeiing veranderen. Geleidelijk wordt de invloed van het zoute zeewater groter. Gras wordt kweldergras. Dichterbij de zee maakt het kweldergras plaats voor planten als schorrekruid en zeekraal. Zij kunnen veel beter tegen het zoute water. Uiteindelijk is de begroeiing geheel verdwenen en kom je terecht in de slikvelden met de rijsdammen. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

De Waddenkust bij Holwerd, gefotografeerd door Dico de Klein en Eelco de Wal van Aeolian.

De Waddenkust bij Holwerd, gefotografeerd door Dico de Klein en Eelco de Wal van Aeolian.

Binnendijks: Omgeving WaddenzeeLand Infocenter Seedykstertoer bij Marrum. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

 

Binnendijks: Omgeving WaddenzeeLand Infocenter Seedykstertoer bij Marrum. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Binnendijks: Omgeving WaddenzeeLand Infocenter Seedykstertoer bij Marrum. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Uitkijktoren aan de Waddenzee: de Seedykstertoer, Zeedijk 8 in Marrum. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Uitkijktoren aan de Waddenzee: de Seedykstertoer, Zeedijk 8 in Marrum. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Fietsen langs de Waddenzee en de Noordelijke Elfstedenroute: https://www.friesnieuws.nl/4619 Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

 

Fietsen langs de Waddenzee en de Noordelijke Elfstedenroute: https://www.friesnieuws.nl/4619 Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Fietsen langs de Waddenzee en de Noordelijke Elfstedenroute: http://frieslandtravel.com/nl/fietsen/regio-arrangementen/6-daags-fietsarrangement-noordelijke-elfsteden-en-waddenkust Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Waddenlandkenner Gerben Visbeek, eigenaar van Waddenactiviteitenboerderij en camping Seedykstertoer, bij een paneel over de indijking van de Middelzee op zijn panoramawagen.

Waddenlandkenner Gerben Visbeek, eigenaar van Waddenactiviteitenboerderij en camping Seedykstertoer, bij een paneel over de indijking van de Middelzee op zijn panoramawagen.