Bureau voor toerisme zet professionele ‘Resting Points’ op de kaart, provincie wil ‘Pypskoft’ bij particulieren

Bureau voor toerisme zet professionele ‘Resting Points’ op de kaart, provincie wil ‘Pypskoft’ bij particulieren

Publicatiedatum: 3 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Friesland Holland kiest voor horecabedrijven als rustpunten voor fietsers en wandelaars

Fries bureau voor toerisme zet professionele ‘Resting Points’ op de kaart, provincie wil ‘Pypskoft’ bij particulieren

WOLVEGA (NL) – In het kader van de promotie van Fryslân als fiets- en vaarprovincie introduceert het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, een serie van 49 slimme fietskaartjes met “resting points”, rustpunten, pauzeplekken. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân wil naar het voorbeeld van de streek De Frije Wiken rondom Heerenveen en Jubbega echter het Friese woord “pypskoft” gebruiken. Dat staat op het Friestalige platteland voor een korte (rook)pauze van landarbeiders en turfgravers, maar in niet-Friestalige delen van de provincie, zoals in de Nedersaksische Stellingwerven, is “pypskoft” geen gangbaar woord.

Het internationaal toeristen wervende Friesland Holland vindt het in heel Nederland en in het buitenland gangbare “rustpunt” en “resting point” veel beter en stimuleert met die aanduiding op kaarten het bezoek aan bestaande rustpunten, zoals de talrijke cafés, restaurants, snackbars, terrassen, theetuinen en campingkantines. Ook voor de promotie van de Friese Tulpenroute in Dokkum en omstreken gebruikt Friesland Holland al enige tijd ‘Resting Points’.

Onthulling van het eerste Pypskoft-bord in Hoornsterzwaag op 26 juni 2015 in De Frije Wiken, een in de regio in 2015 bedachte naam voor de promotie van het voormalige turfwinningsgebied ten oosten van Heerenveen (Jubbega, Gorredijk en omstreken)© Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Onthulling van het eerste Pypskoft-bord in Hoornsterzwaag op 26 juni 2015 in De Frije Wiken, een in de regio in 2015 bedachte naam voor de promotie van het voormalige turfwinningsgebied ten oosten van Heerenveen (Jubbega, Gorredijk en omstreken) © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Pypskoft: pijppauze, rookpauze, plaspauze
Op de Facebook-pagina van de fractievoorzitter van de FNP (Fryske Nasjonale Partij) in de gemeente Heerenveen, de heer Ate Eijer uit Jubbega, gaan tegenstanders van het gebruik van de Nederlandse taal flink tekeer tegen de directeur van Friesland Holland, Albert Hendriks. Politicus Eijer plaatste onlangs een onvolledig citaat uit een bericht van Hendriks dat gaat over het ondertitelen van ‘pypskoft’.
“Een mooi Fries woord voor een korte pauze,” vindt ook Hendriks. “Maar Eijer vindt de rustpunten — op de internationaal verspreide kaarten en magazines van het bureau voor toerisme Friesland Holland aangeduid met ‘resting points’ (cafés, terrassen, restaurants, campingkantines, snackbars, theetuinen enz.) — “kommersjeel. Hij veronderstelt dat gastvrijheid alleen voorbehouden is aan particulieren. Los van het feit dat geen Nederlander of anderstalige Fries weet wat “pypskoft” betekent — NRC: pijppauze; Google: pijppauze, bedoelt u plaspauze; Internet: pijpschoft — denk ik niet dat particulieren een groot bord ‘Pypskoft’ in de tuin zullen zetten om toeristen te gerieven. Maar goed, dat is mijn zaak ook niet. Ik raad buitenlandse fietstoeristen aan voor een rustmoment een bezoek te brengen aan de Friese horeca die erop ingesteld is gasten van dienst te zijn met hun inderdaad commerciële, maar professionele culinaire en sanitaire voorzieningen. Ik hou de heer Eijer maar dit Friese gezegde voor: ‘Alles troch in pypstâle sjen’: de wereld door een pijpensteel zien, bekrompen, kortzichtig zijn.”

Ook voor boottoeristen
De nieuwe Pocket Cycle Maps® met Resting Points zijn ook interessant voor boottoeristen: zij kunnen op meerdere plekken overstappen op de fiets. Na het eerste fietskaartje, Beetsterzwaag-Bakkeveen, is nu nummer twee bijna productieklaar: Heerenveen-Noordwolde. De door de redactie van Fries Nieuws gesteste tweede toeristische ronde is 68 km en leidt de fietser naar de meest verrassende plekken van Zuidoost-Friesland. Beide fietsroutes in oostelijk Friesland zijn gekoppeld aan de Turfvaarroute.

Toeristenlokker
Pocket Cycle Maps® zijn door Friesland Holland bedachte compacte (90 x 60 mm, uitvouwbaar naar 360 x 240 mm) viertalige gedetailleerde full-colour fietsroutekaarten met knooppunten, afstanden tussen de knooppunten, geselecteerde rustpunten, bezienswaardigheden en verblijfsaccommodaties, zoals campings, bed and breakfasts en hotels. De kaarten — er komen 49 verschillende — worden speciaal ontwikkeld ter bevordering van het toerisme in een bepaalde regio. “Om de verborgen schatten, die ook buitenlanders bijzonder zullen vinden, in beeld te brengen,” aldus redacteur en verkenner Albert Hendriks. “Het moet echt wat voorstellen; de variatie moet groot zijn. Dat is bijvoorbeeld ook het geval in de driehoek Heerenveen-Noordwolde-Wolvega. Nummer 2 in de reeks is een machtige slingerroute.”

Omvangrijke marketing
De routes worden uitgebreid gepromoot in Friesland Holland media en op Boot Düsseldorf in januari. Van iedere Pocket Cycle Map worden 10.000 kaartjes gedrukt. Deze zijn vanaf januari 2017 gratis verkrijgbaar bij de deelnemende horeca- en recreatiebedrijven in de regio. De locaties worden in vele magazines en op websites van het bureau voor toerisme bekendgemaakt. Als de serie compleet is worden ze ook gepresenteerd in speciale rekken die Friesland Holland onlangs aankocht voor plaatsing in horecabedrijven.

Fietsroutes met Resting Points (rustpunten):
Beesterzwaag-Bakkeveen: https://www.friesnieuws.nl/rubrieken/friesland-vakanties/1561-beetsterzwaag-bakkeveen-fietsroute-van-het-jaar-2017-1

Friese Tulpenroute: https://www.friesnieuws.nl/5244

Heerenveen-Noordwolde: https://www.friesnieuws.nl/rubrieken/friesland-op-wielen/1572-heerenveen-noordwolde-nummer-2-in-serie-van-49-pocket-cycle-maps

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl 

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Onthulling van het eerste Pypskoft-bord in Hoornsterzwaag op 26 juni 2015 in De Frije Wiken, een in de regio in 2015 bedachte naam voor de promotie van het voormalige turfwinningsgebied ten oosten van Heerenveen (Jubbega, Gorredijk en omstreken)© Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

In de aan Friesland grenzende Overijsselse Nationale Parken en andere recreatiegebieden (van Giethoorn tot Kuinre en Schoterzijl) gebruiken ze dit bord voor de aanduiding van een rustpunt. © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Onthulling van het eerste Pypskoft-bord in Hoornsterzwaag op 26 juni 2015 in De Frije Wiken, een in de regio in 2015 bedachte naam voor de promotie van het voormalige turfwinningsgebied ten oosten van Heerenveen (Jubbega, Gorredijk en omstreken)© Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Het door het informatie- en marketingbureau Friesland Holland gebruikte logo voor rustpunten.