Collecte voor restauratie historische schepen en natuurbehoud

Collecte voor restauratie historische schepen en natuurbehoud

Publicatiedatum: 3 Mei 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Anjeractie op 15 mei van start in Fryslân:

Friese tjotters blijven in de vaart, mede dankzij de Anjeracties. Info: www.friesetjottervloot.nl/
Friese tjotters blijven in de vaart, mede dankzij de Anjeracties. Info: www.friesetjottervloot.nl

LEEUWARDEN (NL) – Vanaf 15 mei tot en met 21 mei 2011 vindt de 66e Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecteweek voor cultuur en natuurbehoud. Duizenden collectanten gaan langs de deuren om geld op te halen voor het Cultuurfonds. Elke euro gaat naar cultuur en natuurbehoud. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor projecten binnen de regio.

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken; educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud. Elke in Friesland gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in de provincie. Door actieve fondsenwerving, de Anjeractie en inkomsten uit loterijen heeft het Cultuurfonds voor 2011 een activiteitenbudget van 30,2 miljoen euro.

Info: www.anjeractie.nl
Info Prins Bernhard Cultuurfonds: www.cultuurfonds.nl