Watersport Hindeloopen strandt op het zand

Watersport Hindeloopen strandt op het zand

Publicatiedatum: 3 Mei 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Als zandaanvoer niet snel bijgestuurd wordt:

Ondiep water bij Hindeloopen, leuk voor wind- en kitesurfers en kinderen.
Ondiep water bij Hindeloopen, leuk voor wind- en kitesurfers en kinderen.

HINDELOOPEN (NL) – De kust van Elfstedenstad Hindeloopen verzandt. Samen met ondernemers en bewoners zoekt het project ‘De zachte zandmotor’ van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea naar natuurlijke oplossingen om de kust bruikbaar te houden voor de pleziervaart en zwemmers.

De kust voor Hindeloopen kampt met een overschot aan zand, waardoor zandbanken de watersporters en recreanten schaden. Om de zandproblemen te bespreken, vond 20 april 2011 in Hindeloopen een bijeenkomst plaats met betrokken ondernemers en bewoners. Ook de gemeente Súdwest Fryslân, de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân waren aanwezig. De bijeenkomst was georganiseerd door It Fryske Gea, trekker van het project ‘De zachte zandmotor’. Met dit project vinden de komende tijd langs de Friese IJsselmeerkust drie experimenten plaats.

Workumerwaard

Onderzocht wordt hoe de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op een natuurlijke wijze zijn tegen te gaan. Het eerste experiment loopt reeds bij de Workumerwaard, een buitendijks natuurgebied van It Fryske Gea bij Workum. Stijgt het waterpeil in de toekomst door de klimaatverandering, dan komt de Workumerwaard onder water te staan. De proef onderzoekt of door het storten van zand ver voor de kust de oever op een natuurlijke wijze meegroeit.

Gast Elisa Broer van camping ‘t Seleantsje tussen Stavoren en Hindeloopen laat zien dat het IJsselmeer tot tientallen meters uit de kust ondiep is.
Gast Elisa Broer van camping ‘t Seleantsje tussen Stavoren en Hindeloopen laat zien dat het IJsselmeer tot tientallen meters uit de kust ondiep is. Info: www.camping-seleantsje.nl

Meer zand zeer nadelig voor recreatie

Ook in Hindeloopen staat een experiment gepland. Storten van zand voor de kust zien de ondernemers en inwoners niet zitten, zo vertelden ze tijdens de bijeenkomst. Anders dan bij de Workumerwaard is in Hindeloopen reeds sprake van verzanding. De recreatieondernemers vrezen door het experiment nóg meer zandbanken, waardoor recreanten niet meer kunnen zwemmen in het ondiepe water.

Punt van zorg is ook de waterkwaliteit die door de zandbanken zou verslechteren. De ondernemers schreven hierover eind januari een verontruste brief aan de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. It Fryske Gea neemt de zorgen serieus en stelt nadrukkelijk dat ze naar omwonenden en ondernemers wil luisteren. De bijeenkomst vond plaats in een positieve sfeer. Besproken zijn de voorwaarden waaraan een eventueel experiment bij Hindeloopen moet voldoen. De belangrijkste luidde: geen extra zand. Samen met experts gingen de aanwezigen vervolgens aan de slag met het zoeken naar natuurlijke oplossingen om het overtollige zand te sturen. Het zand moet namelijk op het strand belanden, en niet voor de kust of in de haven, zoals nu het geval is. Met het principe dat de natuur het werk moet doen, waren de deelnemers het eens. Het is beter mét de krachten van de natuur te werken, dan je ertegen te verdedigen.

Dijktoerisme bij Hindeloopen.

De kust tussen Hindeloopen en Stavoren: een natte woestijn.

Dijktoerisme bij Hindeloopen.
De kust tussen Hindeloopen en Stavoren: een natte woestijn.

Studie

De besproken oplossingen worden de komende maanden nader onderzocht. Naar aanleiding van de bijeenkomst gaan de onderzoekers tevens de stromingen voor de kust van Hindeloopen beter bestuderen. Rond de zomer bespreken de onderzoekers hun bevindingen met de ondernemers, de bewoners en de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is de harde afspraak gemaakt dat het experiment alleen plaatsvindt als de plaatselijke belanghebbenden er geen bezwaren tegen hebben.

Info: www.itfryskegea.nl