De Keizersgracht van Friesland

De Keizersgracht van Friesland

Publicatiedatum: 2 juli 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Noordelijke Elfstedenvaarroute

ALDE LEIE (NL) – De Noordelijke Elfstedenvaarroute is tot stand gekomen onder leiding van ing. Jaap S. Keizer, voorzitter van de Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute. Tien jaar vergaderen, geld verzamelen en tegenslagen overwinnen gingen vooraf aan de feestelijke opening van de route op 29 juni 2013. De wethouder van Leeuwarderadeel leidde de stuurgroep langs allerlei hindernissen.

De stuurgroep bestaat uit de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân (o.a. Het Friese Merenproject) en Wetterskip Fryslân. De gemeente Leeuwarderadeel treedt namens alle partijen op als opdrachtgever voor het hele project.

De kosten van het project zijn voor een groot deel gefinancierd uit een bijdrage van het Waddenfonds. Daarnaast hebben zes betrokken gemeenten, het Friese Merenproject van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân financieel bijgedragen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Leader+, Westergozone, ILG (Landelijk Gebied) en Stadsregio Leeuwarden.

 

De Noordelijke Elfsteden-schaatsroute is sinds mei 2013 bevaarbaar dankzij verdieping en vebreding van de vaarten, het slaan van damwanden en aanleggen van natuurvriendelijke groene oevers, het bouwen van twee sluizen bouwen en het verhogen van vijftien bruggen en het bouwen van een nieuwe in de provinciale weg N393. Watersporters met boten met een maximale diepgang van 1,30 m en een hoogte van 2,40 m kunnen vanaf Wier naar de finish de Bonke varen dankzij kapitein Jaap Keizer, in het dagelijks leven wethouder en 2e loco-burgemeester in de gemeente Leeuwarderadeel (Stiens).

FNP’er en wethouder Jaap Keizer hield de Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute onder stoom, bijgestaan door Sytse Kroes, projectleider namens de provincie Fryslân. Hier wordt de heer Keizer geïnterviewd door Omrop Fryslân televisie (29 juni 2013). FNP’er en wethouder Jaap Keizer hield de Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute onder stoom, bijgestaan door Sytse Kroes, projectleider namens de provincie Fryslân. Hier wordt de heer Keizer geïnterviewd door Omrop Fryslân televisie (29 juni 2013).

FNP’er en wethouder Jaap Keizer hield de Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute onder stoom, bijgestaan door Sytse Kroes, projectleider namens de provincie Fryslân. Hier wordt de heer Keizer geïnterviewd door Omrop Fryslân televisie (29 juni 2013).

Een emotionele ontmoeting in Alde Leie op 29 juni 2013: Jaap Keizer en Sytse Keizer (geen familie), de man van de in 2008 overleden Friese oud-gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA). De nieuwe sluis bij Alde Leie is naar haar genoemd vanwege haar inzet voor de stimulering van de economie in Noord-Friesland, onder andere door de bevordering van het toerisme. De sluis en de Schutsluis Wierstersyl zijn beide onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute.

Info: http://www.leeuwarderadeel.nl/bestuur-en-politiek/burgemeester-en-wethouders/wethouder-js-keizer.html