Oversteekplaatsen voor vissen

Oversteekplaatsen voor vissen

Publicatiedatum: 2 juli 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Bij nieuwe sluizen in Noordelijke Elfstedenvaarroute

Infopaneel bij de Anita Andriesensluis in Alde Leie.
Infopaneel bij de Anita Andriesensluis in Alde Leie.

ALDE LEIE (NL) – De Noordelijke Elfstedenvaarroute moet de recreatie en het toerisme in het noorden van Friesland bevorderen, maar ook het landschap en de natuur verbeteren.

Zo zijn er plannen om drie natuurgebieden bij het Wiersylster Rak en de Blikfeart, waar weidevogels en lepelaars leven, te verbinden en te vergroten. Bij de Anita Andriesen sluis in Alde Leie en de Schutsluis Wierstersyl in Wier bij Berlikum, onderdelen van de Noordelijke Elfstedenvaarroute, zijn vispassages aangelegd. Hierdoor wordt de vismigratie van de polder naar de Friese boezem, en omgekeerd, verbeterd. Dat is vooral van belang voor de glasaal en de tiendoornige stekelbaars, die als voedsel voor de lepelaar dienen.

Info: www.elfstedenroute.nl