De Nije Kompanjons al 40 jaar in touw voor Turfroute

De Nije Kompanjons al 40 jaar in touw voor Turfroute

Publicatiedatum: 5 februari 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Feeststemming vanwege verbetering Turfroute en heropening Polderhoofdkanaal

De Nije Kompanjons al 40 jaar in touw voor Turfroute

De Turfroute bestaat uit de Opsterlandse Compagnonsvaart die loopt van het Drentse dorp Smilde, over Appelscha, Oosterwolde naar Gorredijk en de rivier de Tjonger. De Tjonger loopt vanaf de Opsterlandse Compagnonsvaart langs het prachtige dorpje Oldeberkoop (met een eigen haven) via Mildam naar de Friese meren.
De Turfroute bestaat uit de Opsterlandse Compagnonsvaart die loopt van het Drentse dorp Smilde, over Appelscha, Oosterwolde naar Gorredijk en de rivier de Tjonger. De Tjonger loopt vanaf de Opsterlandse Compagnonsvaart langs het prachtige dorpje Oldeberkoop (met een eigen haven) via Mildam naar de Friese meren.

OLDEBERKOOP (NL) – Komende zomer feest in Zuidoost-Friesland, want de Stichting De Nije Kompanjons zetten zich in 2014 al 40 jaar in voor de instandhouding en verbetering van de Turfroute, een kanalenstelsel, dat in de loop van de negentiende en twintigste eeuw werd aangelegd.

De toeristische vaarroute dreigde door de provincie Fryslân te worden vergeten door de nadruk te leggen op het optimaliseren van de Friese meren voor de recreatievaart. Maar De Nije Kompanjons richtten een paar jaar geleden het kanon van Oldeberkoop op het “provinsjehûs” in Leeuwarden. Alleen al het richten hielp! In het kader van het Friese Merenproject wordt er nu volop gebaggerd en getimmerd in het zuidoosten van de provincie. Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons bereidt nu feestelijkheden voor vanwege hun 40-jarige band met de Turfroute. Ook de heropening van het Polderhoofdkanaal is een reden om groot feest te vieren voor de promotors van de Turfroute.

Zonder vrijwilligers geen Turfroute. Zij zijn de gastheren aan de oostzijde van de provincie Fryslân.
Zonder vrijwilligers geen Turfroute. Zij zijn de gastheren aan de oostzijde van de provincie Fryslân.

Historie in volle glorie
Sieger Mulder uit Oldeberkoop, bestuurslid van de Stichting De Nije Kompanjons die de Turfroute in stand houdt en public relations-man van de Turfroute: “Deze voor de afvoer van turf benodigde waterwegen werden letterlijk met de hand uitgegraven. Schop voor schop en kruiwagen na kruiwagen werd de grond uit de steeds dieper wordende geulen gehaald, totdat een vaarweg ontstond waardoor de pramen konden varen waarop duizenden kilo’s turf naar de plaats van bestemming werden getransporteerd.”

“Mannen vrouwen en zelfs kinderen moesten hard werken aan de aanleg van deze kanalen, naast het werk wat ze al hadden bij de ontginning van de omliggende veengebieden. Je wilt niet weten hoe die mensen leefden en woonden. In het openluchtmuseum ‘It Damshûs’ in Nij Beets krijg je daarvan een goede indruk en na een bezoek aan dat prachtige museum ontkom je niet helemaal aan een zekere gêne, als je het leven van toen vergelijkt met de wijze waarop wij in de huidige tijd ons leven kunnen inrichten.”

Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons, de promotors van de Turfroute.Op de foto van links naar rechts: 1. Jantienus Have (voorzitter) Gorredijk, Tel. 0513-463518 2. Johannes Knevelman (penningmeester) Tjalleberd, Tel. 0513-521500 3. Sieger Mulder (lid promotie) Oldeberkoop, Tel. 0516-451121 4. Fokke Stoker (lid traject Wijnjewoude-Hemrik-Lippenhuizen) Hemrik, Tel. 0516-471323 5. Arend Pruntel (lid traject Appelscha) Appelscha, Tel. 0516-4330926. Jeep Dijkstra (lid traject Oosterwolde) Oosterwolde, Tel. 06-53157948 7. Sipke Bergsma (lid traject Donkerbroek) Donkerbroek, Tel. 0516-491206 / 06-29115993 8. Jouke Bouma (secretaris) Hoornsterzwaag, Tel. 0516-463777
Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons, de promotors van de Turfroute.
Op de foto van links naar rechts:
1. Jantienus Have (voorzitter) Gorredijk, Tel. 0513-463518
2. Johannes Knevelman (penningmeester) Tjalleberd, Tel. 0513-521500
3. Sieger Mulder (lid promotie) Oldeberkoop, Tel. 0516-451121
4. Fokke Stoker (lid traject Wijnjewoude-Hemrik-Lippenhuizen) Hemrik, Tel. 0516-471323
5. Arend Pruntel (lid traject Appelscha) Appelscha, Tel. 0516-433092
6. Jeep Dijkstra (lid traject Oosterwolde) Oosterwolde, Tel. 06-53157948
7. Sipke Bergsma (lid traject Donkerbroek) Donkerbroek, Tel. 0516-491206 / 06-29115993
8. Jouke Bouma (secretaris) Hoornsterzwaag, Tel. 0516-463777

“Die kanalen en vaarten bestaan nog en worden tegenwoordig door de pleziervaart gebruikt. Je vaart dan door een prachtig natuurgebied dat ondanks of dankzij het werk van die hardwerkende mensen een geheel eigen sfeer uit straalt. De mensen van toen kenden misschien geen tijd, omdat ze hele lange dagen noeste arbeid moesten verrichten, maar toch hadden ze tijd, omdat ze dicht bij de natuur waren en zeker niet de stress kenden die we tegenwoordig vaak ondervinden. Niet voor niets worden die bewoners van toen “Het volk zonder uren” genoemd. Die ontspannen sfeer merk je nu nog als je je in het gebied bevindt. En nog meer als je op de kanalen en vaarten vaart, die nu de Turfroute vormen.”

Info: www.turfroute.nl
www.oostfriesland.info