Elfstedenroute met motorjacht is een uitdaging, maar goed te doen als je de tijd neemt

Elfstedenroute met motorjacht is een uitdaging, maar goed te doen als je de tijd neemt

Uitkijken in Witmarsum: oerwoud en scherpe punten van hekwerk

WITMARSUM (NL) – De Strûzer (Fries voor flinke bries), Twirre (dwarrelwind) en Sjirkje trekken momenteel door Friesland. Aan boord van deze stalen Elfstedenjachten, drie van de dertien van Yachtcharter Sneek die de Elfstedenroute kunnen varen, mannen uit Hannover en omgeving. Heel behoedzaam nemen ze met hun rond de 10 meter lange en 3,50 m brede boten nauwe en lage doorvaarten. De snelheidsmeter slaat niet eens uit, zo langzaam varen ze. Kruip door en sluip door in Friesland.

Drie motorjachten, de Strûzer, Twirre en Sjirkje, komend uit Bolsward, naderen de lage brug De Draai in Schettens.

Vooral in Schettens en Witmarsum, tussen de Friese Elfsteden Bolsward en Harlingen, moet je voorzichtig zijn als je de route met de wijzers van de klok mee vaart. Witmarsum maakt het de pleziervaarders het moeilijkst: langs een “oerwoud” voor de Fabryksbrêge bij het artiestenbureau BME Bookings, waarin mogelijk obstakels verborgen liggen, en direct na de brug scherpe punten van een verwaarloosd en omgevallen hekwerk van landbouwmechanisatiebedrijf Hogenhuis BV in de buitenbocht. Hier kunnen de dure boten lelijke beschadigingen oplopen. De watersportgemeente Súdwest-Friesland moet gauw gaan “hekkeljen” voordat de gracht dichtgroeit en de smid moet zijn hekwerk binnenhalen, wil hij straks geen schadeclaims krijgen van booteigenaren- en huurders.

Lees meer Elfstedenroute met motorjacht is een uitdaging, maar goed te doen als je de tijd neemt