Florissant Friesland: 80 tuinen en parken!

Florissant Friesland: 80 tuinen en parken!

Publicatiedatum: 25 april 2016
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friese tuin van het jaar 2016: De Oevertuin in De Blesse

Florissant Friesland: 88 tuinen en parken!

Tuinenroute kaart

De tuinen- en parkenkaart van Florissant Friesland in het nieuwe magazine Gouden Friese Wouden. Florissant Friesland is een formule van Friesland Holland. Copyright: www.frieslandholland.nl (Download hier de kaart / Download hier de bijbehorende adressen)

WOLVEGA (NL) – Friesland telt inmiddels zoveel mooie en bijzondere tuinen, parken en botanische attracties, dat het de hoogste tijd is voor een tuinen- en parkenkaart: Florissant Friesland. U vindt ‘m op www.florissantfriesland.nl en het nieuwe vakantiemagazine Gouden Friese Wouden.

“Een tuin die het verdient om extra in de schijnwerpers te worden gezet vanwege innovaties, kunstzinnigheid of cultuur- en natuurhistorische waarden kan Friese tuin van het jaar worden’, licht initiatiefnemer Albert Hendriks van het bureau voor toerisme Friesland Holland toe. “Er moet ook sprake zijn van een aanzienlijke toegevoegde waarde voor het toerisme in Friesland. De provincie telt talrijke, deels nog verborgen groene schatten, zoals de Tropische Kas in Beetsterzwaag of De Stekkenplek in Hemelum. Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost is veruit de bekendste tuin, een bovenprovinciale attractie.”

Overzicht tuinen en parken.
Overzicht tuinen en parken. Copyright: www.frieslandholland.nl ( Download hier de adressen)

Noordoostpolder: veel groter en gevarieerder dan De Keukenhof
Omdat ook in de Noordoostpolder veel mooie boerderijtuinen zijn, zoals die van Lipkje Schat aan de Polenweg in Bant, en de overdekte tropische tuinen van De Orchideeënhoeve vlakbij de Friese grens liggen, betrekt het toeristenbureau die er ook bij. Hendriks: “En dan is er nog die grote tulpenroute die ieder jaar van 15 april in de polder uitgezet wordt. De Keukenhof is er niks bij. Ook in het noorden van Friesland, rondom Dokkum, is een mooie tulpenroute uitgezet.”

De tuin van het jaar 2016: De Oevertuin in De Blesse
Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, gaat ieder jaar op zoek naar nog niet ontdekte, nieuwe of ingrijpend vernieuwde tuinen. Siertuinen die zeer de moeite waard zijn om te bezoeken en toegankelijk zijn voor een breed publiek, dus ook voor rolstoelers bijvoorbeeld. De topper onder de aanraders krijgt voor een jaar het predicaat ‘Friese tuin van het jaar’. Voor de periode juli 2015-juli 2016 werd de titel voor het eerst verleend aan De Oevertuin van Elly en Floris van den Oever aan de Steenwijkerweg 121 in het Zuid-Friese De Blesse ten zuiden van Wolvega (gemeente Weststellingwerf).

Friesland Holland-directeur Albert Hendriks: “De provincie Fryslân telt vele mooie tuinen, niet zelden op onopvallende locaties, ver van toeristische highlights. Zo’n locatie is De Oevertuin, het levenswerk van een stel dat helemaal geen groene achtergrond heeft, maar blijkbaar wel weet hoe je in kleine stappen, gedurende 17 jaar, een harmonieus park van 7.000 vierkante meter creëert waarin je je met gemak vier uur kunt verwonderen over de prestaties van Moeder Natuur. Bloemen, planten en vogels rondom visrijke waterpartijen, fonteinen, bruggetjes, hutten en bankjes, heuveltje op, heuveltje af. De variatie is onverwacht groot. Al lopend en fotograferend word je geconfronteeerd met de ene aangename verrassing na de andere. Timmerman Floris en zijn vrouw Elly zijn autodidacten die in de loop der jaren veel kennis hebben vergaard, in hun eigen tuin, en bij collega’s en kwekers, maar vast hebben gehouden aan een eigen koers: een speels natuurlijk geheel met een flinke weerstand tegen het zeer afwisselende klimaat in Nederland. De tuin, met gelegenheid tot het drinken van thee en koffie met overheerlijke koek in een ‘berghut’, is vier seizoenen een bezoek waard. Het is een punt van verbazing en bezinning, maar ook een fantastische fotolocatie voor bruidsparen. Iedereen vindt er zijn weg, ook met een rollator of rolstoel, zelfs met een scootmobiel. De entreeprijs bedraagt €3,50 per persoon en dat is niet teveel gevraagd.”

Tuinen- en parkenroute:
www.florissantfriesland.nl

Tulpenroute Friesland:
www.tulpenroutefriesland.nl

Tulpenroute Noordoostpolder:
www.stepnop.nl/tulpenfestival
www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php
www.tulpeninformatiecentrum.nl/

Friese tuin van het jaar 2016:
www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1409-de-tuin-van-friesland-de-oevertuin-in-de-blesse
www.deoevertuin.nl

• Tuinen / Gardens

1. Tuin in Akkrum, Ljouwerterdyk 13, 8491 GA, Akkrum.
2. Selatuinen, De Bult 3, 8426 SK, Appelscha, www.selatuinen.nl
3. Theetuin ‘Efkes Buorkje’, Drentseweg 32, 8426 ES, Appelscha, www.theetuinefkesbuorkje.nl
4. Essenheem, Vaart Noordzijde 44, 8426 AR, Appelscha.
5. De Waterjuffer, Uterwei 1, 9284 XL, Augustinusga, www.vijvertuindewaterjuffer.nl
6. De Tuinen van Lipkje Schat, Polenweg 9, 8314 PL, Bant, www.lipkjeschat.nl
7. De Goldhoorn Gardens, Klutenweg 13, 8314 PB, Bant, www.goldhoorngardens.nl
8. Pegasushof, Klutenweg 5, 8314 PB, Bant.
9. Overtuin van het Lycklamahuis, Hoofdstraat 80, 9244 CP, Beetsterzwaag.
10. Overtuin van Lyndensteyn, Hoofdstraat 3, 9244 CL, Beetsterzwaag.
11. Tropische kas Beetsterzwaag, Hoofdstraat 80, 9244 CP, Beetsterzwaag, www.tropischekas.nl
12. Strúntún de Kikkersprong, Schwartzenberglaan 3, 9108 AL, Broeksterwoude, www.dekikkersprong.nl
13. Jeltingatuin, Jeltingalaan 46, 9285 WL, Buitenpost, www.jeltingatuin.nl
14. Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29B, 9285 NE, Buitenpost, www.dekruidhof.nl
15. Martenastate, Martenawei 1, 9056 PM, Cornjum, www.martenastate.nl
16. Stichting Kleurrijk Flevoland, Wrakkenpad 2, 8312 PW, Creil, www.kleurrijkflevoland.nl
17. Tulpeninformatiecentrum, Wrakkenpad 2, 8312 PW, Creil, www.tulpeninformatiecentrum.nl
18. De Oevertuin, Steenwijkerweg 121, 8397 LC, De Blesse, www.deoevertuin.nl
19. It swiete libben, Buren 1, 8764 PP, Dedgum, www.facebook.com/itswietelibben
20. Passiflora Vaste Planten, De Akkers 5, 9204 WE, Drachten, www.passifloravasteplanten.nl
21. De Fruittuin, Robyntsjewei 22, 9261 XV, Eastermar, www.defruittuin.nl
22. De maartjestuin, Gierwal 3, 8347 JN, Eesveen, www.demaartjestuin.nl
23. Lancaster Garden, Lindeweg 6, 8305 AM, Emmeloord.
24. De Stekkentuin, Noordermiddenweg 13, 8311 PZ, Espel, www.destekkentuin.nl
25. Schierstins, Haadstrjitte 1, 9269 SW, Feanwâlden, www.schierstins.nl
26. Finkum, Holdingawei 33, 9053 LT, Finkum.
27. Martenatuin, Voorstraat 35, 8801 LA, Franeker, www.martenatuin.nl
28. Tuin Klaas Groen, Aengwirderweg 392, 8457 CC, Gersloot.
29. Tuin van Piet en Aly de Ruiter, Hegedyk 6, 8401 BJ, Gorredijk.
30. Liefhebberstuin Hurdegaryp, Twiske 3, 9254 GB, Hardegarijp.
31. Tuin`t Slûske, Feartswal 21, 9281 XJ, Harkema.
32. De Teeroas, Mellereed 2, 9281 RZ, Harkema.
33. Stekkenplek Hemelum, Hegewei 22, 8584 VJ, Hemelum, www.hemelum.nl
34. De Jonge Veldenhof, W. Mulderreed 12, 8412 SN, Hoornsterzwaag.
35. Dekema State, Dekemawei 5, 9057 LC, Jelsum, www.dekemastate.nl
36. Jakobstuin, Tillewei 21, 9258 GP, Jistrum, www.decoulisse.nl
37. `t BokkeHûske, Leidijk 22, 8411 ZM, Jubbega, www.bokkehuske.nl
38. Prinsentuin, Prinsentuin 1, 8911 DE, Leeuwarden, www.dekoperentuin.nl
39. Tuin van het St. Anthony Gasthuis, Perkswaltje 1, 8911 EE, Leeuwarden.
40. Tuin Lemmer, Lemsterpad 2, 8531 AA, Lemmer.
41. Damsterbuorren, Dyksterwei 29, 9134 DB, Lioessens.
42. Open tuinen Froukje Kuipers, Sweachsterwei 1, 8408 HE, Lippenhuizen.
43. De Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34, 8315 PV, Luttelgeest (Flevoland), www.orchideeenhoeve.nl
44. Tuin in Lytsewierrum, Buorren 5 5, 8642 WG, Lytsewierum.
45. De terptuin van Nico Kloppenborg, S. van Galemawei 5 – 7, 9022 AA, Mantgum, www.nicokloppenborg.nl
46. Tuin aan de dorpsrand van Mantgum, S. van Galemawei 23, 9022 AC, Mantgum.
47. Marknesse Appelhof, Blokzijlerdwarsweg 2 2, 8316 RA, Marknesse.
48. Poptaslot/Heringastate, Slotleane 1, 9034 HM, Marssum, www.poptaslot.nl
49. Kruidentuin en Theeproeverij, Murnserdyk 34, 8573 WP, Mirns, www.teepriuwerij.nl
50. Halte Leppedijk, Leppedijk 9, 9245 HB, Nij Beets, www.halteleppedijk.nl
51. Tamarisk, Kilometerwei 35, 9217 VR, Nijega (Sm.), www.noordenbos.wordpress.com
52. De Buytenplaets, Dwarsvaartweg 8, 8391 ML, Noordwolde, www.debuytenplaets.nl
53. Moark’s Pôlle, Wijnserdijk 43, 9062 GP, Oenkerk.
54. Staniastate, Rengersweg 98, 9062 EJ, Oentsjerk, www.stinseninfriesland.nl/StaniaState.htm
55. De tuinen van De Griene Dyk, Griene Dyk 6, 8626 GE, Offingawier, www.kunsthiem.nl
56. Liefhebberstuin Offingawier, Midsbuorren 5, 8626 GK, Offingawier.
57. De Holthof, Hoofdweg 205, 8474 CG, Oldeholtpade, www.deholthof.nl
58. Reggys tuin, Hoofdweg 185, 8474 CE, Oldeholtpade, www.reggystuin.nl
59. Tuin Oosterbierum, Konkelswei 1, 8854 AS, Oosterbierum.
60. Landgoed Oranjewoud, Lindelaan 1, 8453 JD, Oranjewoud, www.landgoedoranjewoud.com
61. Walhanna, Eerste Stichtingspad 5, 8413 NS, Oudehorne.
62. De Alde Swemmer, Wâlddyk 9, 9294 LG, Oudwoude, www.walddyk.info
63. Artuin, Foarwei 32, 9294 KE, Oudwoude, www.artuin.nl
64. Bezoekerstuin De Roekedobbe, Schalsumerweg 2, 8812 JK, Peins.
65. Openluchttheater Teatertún, Enkhuizerlaan 8, 8572 WK, Rijs, www.teatertun.nl
66. Watertuin de Wilgenhof, De Kapelle 20, 9105 KV, Rinsumageast, www.watertuindewilgenhof.nl
67. Belshoftuin, Kwekerijweg 1, 8507 CC, Rohel, www.belshoftuin.nl
68. De Rike Ierde, Efterwei 9, 9221 SK, Rottevalle, www.opentuinfriesland.nl
69. Tuin van Jaring en Annie van der Zee, Van Akenwei 26, 9248 SV, Siegerswoude.
70. Tuin bij de Wildernis, Noorderreed 22, 8565 GP, Sondel, www.tuinbijdewildernis.nl
71. Aan de Paddenpoel, Kraaiheide 8, 8331 ZD, Steenwijk, www.tuinvanroelenhelene.nl
72. Stinze Stiens, Smelbrege 6, 9051 BH, Stiens, www.stinze-stiens.nl
73. De Kleine Prairie kijktuin en kwekerij, Breewei 22, 8406 EE, Tijnje, www.dekleineprairie.nl
74. Meändertún, Riperwei 56, 8406 AK, Tijnje.
75. Natuur en Cultuurpark Vijversburg, Swarteweisein 2, 9255 JB, Tytsjerk, www.vijversburg.nl
76. Tomkehôf, Sint Baronstraat 7, 8434 NS, Waskemeer, www.ekk-cl.nl/ideeentuintomkehof
77. Roptastate, Hoarnestreek 3, 8857 RB, Wijnaldum.
78. De Hartstún, Jan Hofswyk 1, 9241 HN, Wijnjewoude.
79. Wijnjewoude, Noormanstrjitte 49, 9241 GT, Wijnjewoude.
80. Hof aan de Reune, Steenwijkerweg 193, 8338 LC, Willemsoord, www.hofaandereune.nl
81. Tuin F. Zijlstra, Ferlinge Stasjonsstrjitte 52, 9271 CE, Zwaagwesteinde.

• Bezoekerscentra Nationale Parken / Visitor Centers National Parks

82. Buitencentrum Drents-Friese Wold, Terwischa 6a, 8426 SJ Appelscha, www.np-drentsfriesewold.nl
83. Bezoekerscentrum De Alde Feanen, Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewâld, www.np-aldefeanen.nl
84. Nationaal Park Lauwersmeer, Haven 6, 9976 VN Lauwersoog, www.np-lauwersmeer.nl
85. Buitencentrum Weerribben, Hoogeweg 27, 8376 EM Ossenzijl, www.np-weerribbenwieden.nl
86. Bezoekerscentrum Schiermonnikoog, Torenstreek 20, 9166 LK, Schiermonnikoog, www.np-schiermonnikoog.nl

• Bezoekerscentra Nationaal Landschap / Visitor Centers National Landscapes

87. Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, Florynwei 3, 9251 MP Burgum, www.noardlikefryskewalden.nl
88. Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân, De Brink 4, 8567 JD Oudemirdum, www.marenklif.nl

De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl
De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl

De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl
De Friese tuin van het jaar 2016, De Oevertuin van de familie Van den Oever aan de Steennwijkerweg 121 in De Blesse (gemeente Weststellingwerf). Info: www.deoevertuin.nl

‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl
‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl

‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl
‘Tuin bij de Wildernis’, Noorderreed 22, Sondel. Info: www.tuinbijdewildernis.nl

‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl
‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl

 ‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl
 ‘De Fruittuin’, een zelfpluk-fruittuin aan de Robyntsjewei in Eastermar. Info: www.defruittuin.nl

Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17,  Joure. Info: www.degoedehoop.com
Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17, Joure. Info: www.degoedehoop.com

Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17, Joure. Info: www.degoedehoop.com
Kruiden- & Plantloretuin ‘De Goede Hoop’, Vegelinswei 17, Joure. Info: www.degoedehoop.com

‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl
‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl

‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl
‘De Teatertún’, Enkhuizerlaan, Rijs (Gaasterland). Info: www.teatertun.nl

‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: https://www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin www.tropischekas.nl
‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin
www.tropischekas.nl

‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin www.tropischekas.nl
‘Tropische Kas’, Hoofdstraat of Kerkepad Oost 16, Beetsterzwaag. Info: www.friesnieuws.nl/rubrieken/natuurlijk-friesland/1419-tropische-kas-in-range-rover-dorp-oranjerie-van-de-van-lycklama-s-werd-volkstuin
www.tropischekas.nl

Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl
Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl

Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl
Theetuin ‘Halte Leppedijk’, Leppedijk 9, Nijbeets. Info: www.halteleppedijk.nl

‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl
‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl

‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl

‘De Kruidhof’, de botanische tuin van Fryslân, Schoolstraat 29B, Buitenpost. Info: www.dekruidhof.nl

Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl
Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl

Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl
Tropisch paradijs, dieren- en vlindertuin ‘De Orchideeënhoeve’, Oosterringweg 34, Luttelgeest (Noordoostpolder). Meer info: www.orchideeenhoeve.nl

‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl
‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl

‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl
‘De tuinen van Lipkje Schat’, Polenweg 9, Bant (Noordoostpolder). Info: www.lipkjeschat.nl

Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: https://www.friesnieuws.nl/5108
Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: http://www.hemelum.nl/bedrijven.php?id=2

Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: https://www.friesnieuws.nl/5108
Boementuin en cadeauwinkel ‘De Stekkenplek’, Hegewei 22, Hemelum. Info: http://www.hemelum.nl/bedrijven.php?id=2

Tulpenroute Dokkum en omstreken. Info:: www.tulpenroutefriesland.nl
Tulpenroute Dokkum en omstreken. Info:: www.tulpenroutefriesland.nl

www.tulpenroutefriesland.nl
Tulpenroute Dokkum en omstreken. Info:: www.tulpenroutefriesland.nl

Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: https://www.friesnieuws.nl/3361 en https://www.friesnieuws.nl/5063
Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: www.stepnop.nl/tulpenfestival en www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php

Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: www.stepnop.nl/tulpenfestival en www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php
Tulpenroute (noordelijke helft Noordoostpolder) en tulpenshowtuin (Wrakkenpad 2, Creil, Noordoostpolder). Info: www.stepnop.nl/tulpenfestival en www.kleurrijkflevoland.nl/page4.php