Fries sprekende liften in provinciehuis Fryslân

Fries sprekende liften in provinciehuis Fryslân

Publicatiedatum: 26 Oktober 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Wereldprimeur:

Fries sprekende liften in provinciehuis Fryslân

Het — deels nieuwe — provinciehuis in aanbouw (12 april 2011).
Het — deels nieuwe — provinciehuis in aanbouw (12 april 2011).

LEEUWARDEN (NL) – Vier liften in het nieuwe provinciehuis in Leeuwarden praten Fries. Dat is 25 oktober 2011 besloten door het college van Gedeputeerde Staten. 

Het besluit is genomen naar aanleiding van statenvragen. Statenleden ontdekten tijdens een werkbezoek dat de liften in het nieuwe provinciehuis in het Nederlands melden op welke verdieping men zich bevindt. Zij vroegen GS te onderzoeken of ook een friestalige melding mogelijk is. Dit bleek technisch mogelijk te zijn en de liften worden aangepast. Het betreft de liften die ook worden gebruikt door bezoekers van het provinciehuis.

Het besluit is gebaseerd op het interne taalbeleid en de taalnota van de provincie Fryslân. Met dit beleid wil de provincie het gebruik van de Friese taal bevorderen. In het provinciehuis bevinden zich acht liften. De overige liften hebben geen spraakfunctie. Het nieuwe provinciehuis wordt op 7 november 2011 in gebruik genomen.