Kaaspakhuis wordt watersportcentrum voor mensen met én zonder een handicap

Kaaspakhuis wordt watersportcentrum voor mensen met én zonder een handicap

Publicatiedatum: 26 Oktober 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Hostel ‘It Sailhûs’ in Elahuizen: 4 miljoen euro

Kaaspakhuis wordt watersportcentrum voor mensen met én zonder een handicap

ELAHUIZEN (NL) – Fryslân is een watersportprovincie, ook voor mensen met een beperking. Daarom steunt de provincie Fryslân het plan om van een voormalig kaaspakhuis in Elahuizen een watersportaccommodatie te maken voor mensen met een beperking.

Het kaaspakhuis staat achter zeilschool en groepsaccommodatie Allemansend in Elahuizen.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries zeilt op de Friese meren en wandelt in de Friese Wouden: Fryslân wil ook vakantieland nummer één voor mensen met een handicap zijn.

Het kaaspakhuis staat achter zeilschool en groepsaccommodatie Allemansend in Elahuizen.
Gedeputeerde Jannewietske de Vries zeilt op de Friese meren en wandelt in de Friese Wouden: Fryslân wil ook vakantieland nummer één voor mensen met een handicap zijn.

Vanuit deze locatie kunnen mensen met een beperking diverse waterporten –al dan niet aangepast – proberen. Ook is het de thuisbasis van een schip, waarmee zij kunnen rondvaren op de Friese meren.

Steun provincie

De provincie steunt het plan met een bedrag van € 50.000, dat later mogelijk nog meer kan worden. Het plan is afkomstig van de stichting SailWise, die gehandicapten de mogelijkheid wil bieden om te zeilen op de Friese wateren.

Sailwise (volledige statutaire naam: Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) heeft een markt- en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waaruit de behoefte blijkt aan een dergelijke accommodatie. Voor de realisatie en inrichting is bijna 4 miljoen euro nodig. De provincie Fryslân stelt het geld beschikbaar, omdat het project de positie van Fryslân als watersportprovincie versterkt. Het is ook goed voor de Friese economie, omdat het project leidt tot nieuwe banen en bezoekers van het centrum rondom dagactiviteiten extra geld uitgeven. 

Info: www.fondsgehandicaptensport.nl

www.gaasterlandtouristinformation.nl

www.frieslandhollandtravel.nl