Friesland en Wadden zijn dé merknamen

Friesland en Wadden zijn dé merknamen

Fryslân onbruikbare handelsnaam

Toerismewethouder Maarten Offinga van de gemeente Súdwest Fryslân vindt de gemeentenaam blijkbaar ook onmogelijk voor internationale marketing. Hij, hier op het podium van het Atrium, pochte in zijn toespraak uitgebreid over theater- en waterstad ‘Sneek’.
Toerismewethouder Maarten Offinga van de gemeente Súdwest Fryslân vindt de gemeentenaam blijkbaar ook onmogelijk voor internationale marketing. Hij, hier op het podium van het Atrium, pochte in zijn toespraak uitgebreid over theater- en waterstad ‘Sneek’.

SNEEK (NL) – Onderzoeken van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) wijzen uit dat dé merknamen van Fryslân ‘Friesland’ en ‘Wadden’ zijn. Op de 8 november 2012 gehouden Fryske Toerisme Kongresdei in het Atrium in Sneek werd dit bekendgemaakt.

Conrad van Tiggelen is directeur Marketing bij het NBTC en werkte vanaf 1990 voornamelijk in de USA, België en Frankrijk. Hij liet zijn medewerkers van Europese steunpunten op straat vragen of ze Friesland kenden. Jawel: Aurich, Friesenwitze (Ostfriesland in Duitsland), kaas, koud, Groningen (West-Friesland volgens Duitsers) en Frisian cows (meerdere keren, want dat ras is wereldwijd verspreid).

Van Tiggelen’s betoog kwam de directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, Albert Hendriks, goed uit. De door de Friese taaltaliban regelmatig bekritiseerde Hendriks gebruikt consequent ‘Friesland Holland’ en ‘Holland’ voor internationale marketing en communicatie en ook ‘WaddenzeeLand’ en ‘Dutch Waddensea’, UNESCO-werelderfgoed. Europeanen liggen volgens van Tiggelen, een begenadigde presentator, niet wakker van UNESCO natuur- en cultuurerfgoederen; ze boeien Amerikanen en Aziaten daarentegen juist wel.