Friesland Holland zet extra handelsnaam in: Fries Bureau voor Toerisme

Friesland Holland zet extra handelsnaam in: Fries Bureau voor Toerisme

Publicatiedatum: 10 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Vanwege “aanhoudende naäperij” door VVV Fryslân

Friesland Holland gaat nog nadrukkelijker de boer op als hét bureau voor toerisme van Fryslân. Zaterdag 2 juni 2012 verschijnt deze paginagrote full-colour advertentie onder andere in het AD in het katern Reizen, goed voor 1,8 miljoen lezers. Friesland Holland publiceert non-stop in nationale en regionale dagbladen. Het bureau ziet helemaal niks in kapitalenvergende onbestuurbare film- en TV-seriesponsoring.
Friesland Holland gaat nog nadrukkelijker de boer op als hét bureau voor toerisme van Fryslân. Zaterdag 2 juni 2012 verschijnt deze paginagrote full-colour advertentie onder andere in het AD in het katern Reizen, goed voor 1,8 miljoen lezers. Friesland Holland publiceert non-stop in nationale en regionale dagbladen. Het bureau ziet helemaal niks in kapitalenvergende onbestuurbare film- en TV-seriesponsoring.

WOLVEGA (NL) – Om haar toonaangevende positie in de vakantiemarkt verder te versterken zet de particuliere marketing- en reisorganisatie Friesland Holland een extra handelsnaam in: Fries Bureau voor Toerisme. Met die naam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, wordt al intensief geadverteerd, begin juni zelfs paginagroot in het AD.

Directeur Albert Hendriks van Nederlands enige niet gesubsidieerde bureau voor toerisme, waar tien mensen werkzaam zijn, doet dit nadat VVV Fryslân 23 april 2012 plots afscheid nam van de handelsnaam VVV en de naam veranderde in Tourist Info Fryslân. Hendriks vindt die naam veel te veel lijken op door hem gebruikte en geregistreerde handelsnamen als Friesland Tourist Information:

“Aanhoudende ergerlijke naäperij door het zwaar gesubsidieerde en problematische instituut VVV dat blijkbaar niet weet hoe op vernieuwende wijze toeristen te werven. Tourist Info Fryslân imiteert zelfs zeer opvallend het eveneens door de provincie gesubsidieerde Fryslân Marketing. Efficiency, het hoogst mogelijke rendement uit belastinggeld halen, is een volkomen onbekend fenomeen op het provinciehuis en dat nota bene in crisistijd.”

Oorlog

Om verwarring te voorkomen, met name bij de consument, vroeg Hendriks stopzetting van het gebruik van de nieuwe handelsnaam Tourist Info Fryslân door de voormalige VVV Fryslân, maar directeur René van der Weide liet weten vast te houden aan de nieuwe naam.

Hendriks: “Volgens een gespecialiseerde advocaat op het gebied van merk- en handelsnamen is een proces om handelsnamen tijdrovend en duur. Ik betreed nu het slagveld met extra handels- en domeinnamen om de gesubsidieerde concurrentie op afstand te houden. Dat is goedkoper dan rechtszaken voeren én effectiever. Wie oorlog wil, kan oorlog krijgen.”

 

Friesland Holland is een grote toeristische dienstverlener. Het heeft onder andere een eigen pech-onderweg-service voor fietsers van routes in Friesland en in de grensgebieden van Overijssel, Noordoostpolder, Drenthe en Groningen. Friesland Holland Assistance voor fietsers is al tien jaar met succes operationeel. De ANWB begon 1 maart 2012 met die service, waarvoor 32 euro per jaar moet worden betaald. Bij Friesland Holland is pechhulp, een vervangende fiets of vervangend vervoer, gratis voor mensen die een arrangement van Friesland Holland Travel geboekt hebben.
Friesland Holland is een grote toeristische dienstverlener. Het heeft onder andere een eigen pech-onderweg-service voor fietsers van routes in Friesland en in de grensgebieden van Overijssel, Noordoostpolder, Drenthe en Groningen. Friesland Holland Assistance voor fietsers is al tien jaar met succes operationeel. De ANWB begon 1 maart 2012 met die service, waarvoor 32 euro per jaar moet worden betaald. Bij Friesland Holland is pechhulp, een vervangende fiets of vervangend vervoer, gratis voor mensen die een arrangement van Friesland Holland Travel geboekt hebben.

Drie promotieorganisaties

In Fryslân zijn sinds 2012 drie de hele provincie bestrijkende marketing- en promotieorganisaties actief: één particuliere ongesubsidieerde, Friesland Holland Tourist Information in Wolvega, en twee gesubsidieerde, Fryslân Marketing en Tourist Info Fryslân in Leeuwarden.

De oudste en inmiddels meest omvattende, Friesland Holland, werd in 1996 opgericht door de Friese journalist Albert Hendriks. Rond 2000 deed het maar liefst 60 medewerkers tellende Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) in Drachten — met miljoenen gesponsord door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe — officieel de toeristische marketing van Friesland. In 2003 ging de directe concurrent van Friesland Holland failliet. Het snelgroeiende exportgerichte promotiebureau in Wolvega werd zelfs meermalen geboycot door het NNBT.

De Friese overheid hielp daarop in 2004 Fryslân Marketing in het zadel en recent, in 2012, Tourist Info Fryslân. Fryslân Marketing manifesteert zich als “marketing en promotieorganisatie die als doel heeft om het toeristisch en zakelijk reisverkeer in en naar Friesland te bevorderen”. Tourist Info Fryslân zegt een nieuwe organisatie te bouwen “waar vraag en aanbod van toeristische informatie bij elkaar komen.” De activiteiten van Fryslân Marketing en Tourist Info Fryslân zijn vrijwel identiek.

Friesland Holland treedt naar buiten als een internationaal opererend toerisme- en marketingbureau met een eigen onderzoeks- en ontwikkelingspoot, een uitgeverij van reisgidsen en regiokaarten en een reisorganisatie. De onderneming groeit ieder jaar, vooral door de stijgende verkoop van routegeoriënteerde all-in-arrangementen met veel service (dagelijks bagagetransport en pech-onderweg-service) en deelnames door bedrijven. Bij Friesland Holland zijn momenteel meer dan 600 toeristische bedrijven en winkels aangesloten. Gezien de activiteiten is Friesland Holland verreweg de grootste promotieorganisatie en de enige die niet afhankelijk is van subsidies.

Samenwerking

Opmerkelijk: Friesland Holland werkt ondanks conflictueuze situaties — concurrentievervalsende activiteiten — toch samen met haar concurrenten. Hendriks: “Wij leveren arrangementen en nieuws, feitelijk aan overheidverwante instellingen. In het geval van Tourist Info Fryslân moet ik ook nog flink betalen voor de plaatsing van onze arrangementen op hun website, terwijl ik vernomen heb dat anderen dat gratis kunnen. Ik ga dat uitzoeken. Fryslân Marketing ziet het anders: onze arrangementen en activiteiten genereren direct overnachtingen en aanzienlijke consumptieve bestedingen in Friesland, inkomen dus. Daarom stuurt Fryslân Marketing geen rekening.”

Info: www.frieslandtouristinformation.nl

www.bootcharterfriesland.nl

www.hollandtraditionalsailing.nl

www.frieslandhollandtravel.nl

www.meetingpointfryslan.nl

www.friesnieuws.nl

www.hollandboats.info