Fryslân Fan: Acronius

Fryslân Fan: Acronius

Publicatiedatum: 10 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Acronius

Eén van de laatste tulpenkwekers van Friesland, dat is de 21-jarige Acronius Hanenburg uit Oosterbierum ten noorden van Franeker. Hij, Fries- en Nederlandstalig, heeft 5 hectare tulpen aan de historische zeedijk Slachte. Op andere locaties in het Waddenland teelt hij met zijn vader Cor nog eens 13 hectare tulpen. In totaal verbouwen ze elf soorten. Al zijn de financiële opbrengsten erg laag, ze gaan door zegt Acronius. “Er komen betere tijden.”

Acronius Hanenburg op de tulpenkopper.

Acronius Hanenburg op de tulpenkopper.

Acronius Hanenburg op de tulpenkopper.
Miss Tulip 2012 Maaike Boonstra vindt het wat sneu dat “haar tuin” gekortwiekt wordt. Drie tot vier weken hebben Friezen en toeristen kunnen genieten van de bloeiende tulpenvelden aan de Waddenzeedijk.
Miss Tulip 2012 Maaike Boonstra vindt het wat sneu dat “haar tuin” gekortwiekt wordt. Drie tot vier weken hebben Friezen en toeristen kunnen genieten van de bloeiende tulpenvelden aan de Waddenzeedijk.

Het land aan de Slachte is een bijzondere plek. Deze duizend jaar oude Middelzeedijk slingert vanaf Oosterbierum aan de Waddenzee tot aan Raerd ten oosten van de weg tussen Sneek en Leeuwarden. Het 42 kilometer lange traject is op 16 juni 2012 de route van de Slachte Marathon die begint in Raerd en eindigt in Oosterbierum (Easterbierrum). De wandelaars en hardlopers krijgen geen één bloeiende tulp te zien, want Acronius heeft ze 5 mei 2012 een kopje kleiner gemaakt. Maar de route langs zijn land zal er niet minder fleurig om zijn, verzekert ons de Fryslân Fan die het prachtig vindt dat zijn land diende als locatie voor de opnamen van Miss Tulip 2012, Maaike Boonstra uit Wjelsryp.

Info: http://www.slachtemarathon.nl/