“Friesland is geen communistisch land”

“Friesland is geen communistisch land”

Friesland Holland-directeur Albert Hendriks over één routekaart van overheid:

“Friesland is geen communistisch land”

WOLVEGA (NL) – De ongesubsidieerde Friesland-promotieorganisatie en uitgeverij van tientallen overal gratis verkrijgbare routekaarten en vakantiemagazines, Friesland Holland Tourist Information BV in Wolvega, ondervindt steeds heftiger concurrentie van de overheid. In de Leeuwarder Courant van vandaag, 30 juni 2017, valt te lezen dat directeur Lourens Touwen van recreatieschap Marrekrite en toerisme-gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) vinden dat routekaarten een uniforme uitstraling moeten hebben. Gemeenten en toerismebureaus zouden moeten stoppen met hun “eigen gezichten”.

Friesland Holland-vertegenwoordiger Marian Biesma is vandaag begonnen met het verspreiden van de Friese Meren-kaart, een zogenaamde NewsPaperMap, in Friesland en Noordwest-Overijssel. Directeur Albert Hendriks presenteert deze kaart en andere routes 4 en 5 juli op de grote “bussenbeurs” RDA Group Travel Expo in Köln. www.friesemeren.eu

Friesland Holland directeur Albert Hendriks vindt dat typisch een voorbeeld van twee door de overheid betaalde heren die zich moeten laten gelden, naarstig zoekend naar een bestaansrecht van henzelf als leider en hun ideeën, concepten van commerciële concurrenten die ze eigenlijk gewoon na-apen.
“Ze lijken zich stierlijk te vervelen. Er is namelijk niks mis met de marketing van Friesland en de productie van routes door ongesubsidieerde particuliere toerismebureaus en uitgeverijen. Grote diversiteit en ondernemersvrijheid betekenen veel keuze voor de thematoerist. Friesland is geen communistische staat. Het recente snoepreisje van Kielstra aan China, op kosten van de provincie uiteraard, heeft hem blijkbaar op het idee gebracht van één look and feel. Hij kan beter de inhoud van zijn website www.friesland.nl verbeteren en internationaliseren en reclame gaan maken op tv, radio en in dagbladen in plaats zich druk te maken over routes die het het hartstikke goed doen.”

Afgunst
Directeur Albert Hendriks, ook directeur van de reisorganisatie Friesland Holland Travel Service BV: “Provincie en gemeenten subsidiëren direct en indirect nieuwe gidsen, onder andere van Regionale Marketing Teams in fusiegemeenten. De provincie bijvoorbeeld haalt bijdragen voor de marketing van de Turfroute weg bij onze relatie Stichting De Nije Kompanjons. Onder leiding van recreatieschap Marrekrite en de VVD-gedeputeerde voor toerisme Klaas Kielstra worden nu ook routes ontwikkeld omdat er teveel van Friesland Holland en dergelijke zouden zijn. Het toppunt van idioterie is dat de directie van Merk Fryslân, het marketingbureau van de provincie, mijns inziens uit pure afgunst, 24 van de 34 eerder geplaatste arrangementen van de site friesland.nl heeft verwijderd. Jarenlang heeft Friesland Holland Tourist Information elk gat gevuld dat de overheid door het onderuit gaan van haar verschillende marketing- en informatiebureaus achterliet, Nu de particuliere organisatie het te goed doet, lijkt die onderuit gehaald te moeten worden. Het produceren en distribueren van gidsen en kaarten is een verliesgevende activiteit geworden en het deelnemen aan beurzen en het organiseren van Friesland-pleinen zoals op Boot Düsseldorf helemaal. Omdat de overheid mij aan alle kanten omsingelt, moet ik een aantal goede stappen zetten, ingrijpen. Ik begin met het schrappen van het opzetten van Friesland-pleinen op Boot in Düsseldorf. Die kosten kan Merk Fryslân mooi op zich nemen, tenzij al het promotiegeld al weer in het nieuwe kantoor met status is gestopt.”

Populair
Deze maand verschenen bij Friesland Holland onder andere de jaarlijks uitkomende toeristenkaarten Friesland Attractions & Routes en Camperstops Friesland. Vandaag, 30 juni 2017, gaat de NewsPaperMap Friese Meren met de gloednieuwe Fries Erfgoed Route in distributie.
De gidsen en kaarten van Friesland Holland Tourist Information BV, en dan met name de routes met bijbehorende verhalen in vier talen, zijn zeer populair. Hendriks: “Eigenlijk te gewild. We moeten er steeds meer maken — ook VVV-kantoren en buitenlandse reisorganisaties willen ze allemaal hebben — maar het financiële fundament onder de producties en de daarbijbehorende websites wordt gesloopt. We krijgen weliswaar steeds meer adverterende horeca- en recreatiebedrijven en attracties, maar hun bijdragen zijn gemiddeld naar de helft van voorheen gegaan omdat ze al dan niet verplicht mee moeten doen aan promotieprogramma’s als Leeuwarden Friesland 2018 en aan door de overheid ondersteunde stichtingen en ondernemersfondsen. Dat onder ogen ziende zal ik me moeten bezinnen op de toekomst. Friesland Holland Tourist Information BV is een verliesgevende onderneming, de reisorganisatie Friesland Holland Travel Service BV daarentegen een groeiend en winstgevend bedrijf met veel expansiemogelijkheden.”

 

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief