Friesland werkt zich een slag in de rondte voor giga opknapbeurt watersportplaatsen

Friesland werkt zich een slag in de rondte voor giga opknapbeurt watersportplaatsen

Publicatiedatum: 10 oktober 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Nieuwe promotiefilm op www.friesemeren.eu

LEEUWARDEN (NL) – “Fryslân is nog steeds de populairste watersportbestemming van Nederland,” zegt drs. Bram Hulsman, de programmamanager van Het Friese Merenproject bij een tussentijdse evaluatie van Het Friese Merenproject over de periode 2011-2015. Juichend, maar ook bijna buiten adem. Andere delen van Nederland en het oosten van Duitsland doen hun stinkende best om een hap uit de Friese oranjekoek te nemen, maar ambtenaren van het Friese Merenproject op het provinciehuis in Leeuwarden en Friese watersportondernemers hebben hun Scherjontjes, typisch Friese klompen met een leren bandje, even verruild voor sportschoenen van Nike.

In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Watersportcamping De Rakken investeert de komende jaren fors in het vernieuwen van het sanitair en het uitbreiden van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Hierdoor wordt het makkelijker om als boottoerist even een bezoek te brengen aan het dorp. Dorpsbelang gaat aan de slag met het 11-stegenplan. In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Watersportcamping De Rakken investeert de komende jaren fors in het vernieuwen van het sanitair en het uitbreiden van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Hierdoor wordt het makkelijker om als boottoerist even een bezoek te brengen aan het dorp. Dorpsbelang gaat aan de slag met het 11-stegenplan.

In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Watersportcamping De Rakken investeert de komende jaren fors in het vernieuwen van het sanitair en het uitbreiden van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Hierdoor wordt het makkelijker om als boottoerist even een bezoek te brengen aan het dorp. Dorpsbelang gaat aan de slag met het 11-stegenplan.

“Op dit moment wordt volgens planning nog hard gewerkt aan de uitvoering van een groot deel van het Friese Merenproject. De effecten op werkgelegenheid en bestedingen blijven echter achter op de in 2000 geformuleerde doelstellingen. Dit komt vooral door de economische teruggang. Ook het slechte weer in de vaarseizoenen 2011 en 2012 speelde hierbij een rol.”

Doelstellingen
De doelstelling van Het Friese Merenproject voor de werkgelegenheid in de watersportsector is een groei van 30% over de periode 2000-2015. Bij de evaluatie in 2010 was die groei over
de periode 2000-2009 nog 23%. Over de periode 2000-2012 is de daadwerkelijke groei 12%. Recreanten hebben 7% meer besteed in Fryslân in die periode. Dat blijft ver achter bij de
beoogde 150%. Gezien de verwachte lage economische groei voor de komende jaren zijn deze doelstellingen voor 2015 niet meer haalbaar.
Hulsman: “In 2011 hebben de Provinciale Staten als nieuw doel geformuleerd dat Fryslân als watersportbestemming dezelfde marktpositie moet behouden. Ondanks het niet halen van
bovenstaande doelstellingen is Fryslân nog altijd met voorsprong de favoriete vaarlocatie bij Nederlandse watersporters.”

 

Projecten op schema
“De uitvoering van de verschillende projecten ligt goed op schema, zegt Hulsman. “Er is al veel gerealiseerd om het watersportgebied in Fryslân aantrekkelijker te maken. Zo heeft de Noordelijke Elfstedenvaarroute meer diepgang gekregen en zijn bruggen verhoogd. De historische Turfroute wordt beter bevaarbaar. In Stavoren wordt op dit moment een tweede sluis
gebouwd. Er is geïnvesteerd in verschillende natuurprojecten en achterstallig baggeronderhoud wordt bijgewerkt. Daarnaast krijgt een groot aantal watersportplaatsen en
toegangspoorten een aantrekkelijker aanzicht vanaf het water. In Delfstrahuizen-Echtenerbrug zijn bijvoorbeeld kaden aangepakt en ligplaatsen uitgebreid met punten voor
vuilwater inname. Er blijven op allerlei plekken nog kansen liggen waar particuliere investeerders hun voordeel mee kunnen doen. Tot slot ontwikkelt Fryslân zich steeds verder
als duurzaam watersportgebied. Zo stimuleert de provincie het elektrisch varen, dat zorgt voor meer rust en schoner vaarwater.”

Aandacht voor jeugd en wifi
Het Friese Merenproject is in 2000 van start gegaan om de positie van Fryslân als watersportattractie te versterken. Het programma loopt tot en met 2015. Sinds 2009 heeft het
project duidelijk last van de teruggang in de economie. Naar verwachting zullen effecten die nu uitblijven, met name de groei in werkgelegenheid en bestedingen, op de langere termijn
wel zichtbaar zijn. Om die groei te stimuleren wil de provincie met een aantal nieuwe maatregelen het bedrijfsleven een impuls geven om nieuwe banen te creëren. Twee
aandachtspunten zijn toegevoegd aan Het Friese Merenproject : extra aandacht voor de jeugd en een grotere beschikbaarheid van wifi voor toeristen.

Nieuwe film over bereikte resultaten na investeringen in het kader van Het Friese Merenproject:

www.friesemeren.eu
Info Friese Merenproject provincie Fryslân: www.friesemeren.nl

Fusiegemeente De Friese Meren heeft nog geen besluit genomen over de uitvoering van het plan voor Lemmer. Dit plan is van 2010 en wordt in 2013 opnieuw vastgesteld. De focus zal liggen op het verbeteren van de toeristische as centrum-strand-Woudagemaal met bezoekerscentrum (foto). Workum krijgt in het historisch centrum een passantenhaventje. In de verschillende opvaarten en langs de Dôltewal komen nieuwe aanlegplaatsen. Zo blokkeren boten met hun oude ligplaatsen straks de doorvaart niet meer. Ook komt er in de stad een vissteiger voor minder valide vissers.

Fusiegemeente De Friese Meren heeft nog geen besluit genomen over de uitvoering van het plan voor Lemmer. Dit plan is van 2010 en wordt in 2013 opnieuw vastgesteld. De focus zal liggen op het verbeteren van de toeristische as centrum-strand-Woudagemaal met bezoekerscentrum (foto).

Workum krijgt in het historisch centrum een passantenhaventje. In de verschillende opvaarten en langs de Dôltewal komen nieuwe aanlegplaatsen. Zo blokkeren boten met hun oude ligplaatsen straks de doorvaart niet meer. Ook komt er in de stad een vissteiger voor minder valide vissers.

Binnen Het Friese Merenproject kiest Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, voor een eigen, pragmatische aanpak. Dit heeft alles te maken met aard en de omvang van deze watersportplaats. In 2013 bepaalt de stad hoe zij daar invulling aan wil geven. Binnen Het Friese Merenproject kiest Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, voor een eigen, pragmatische aanpak. Dit heeft alles te maken met aard en de omvang van deze watersportplaats. In 2013 bepaalt de stad hoe zij daar invulling aan wil geven.

Binnen Het Friese Merenproject kiest Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, voor een eigen, pragmatische aanpak. Dit heeft alles te maken met aard en de omvang van deze watersportplaats. In 2013 bepaalt de stad hoe zij daar invulling aan wil geven.

In Dokkum liggen er plannen klaar om een paar bruggen te verhogen en in de noordelijke grachten te baggeren. Hiermee kunnen watersporters straks binnen in de stad een rondje varen. De bereikbaarheid van de binnenstad vanaf het water kan beter, net als de aanlegvoorzieningen. In Dokkum liggen er plannen klaar om een paar bruggen te verhogen en in de noordelijke grachten te baggeren. Hiermee kunnen watersporters straks binnen in de stad een rondje varen. De bereikbaarheid van de binnenstad vanaf het water kan beter, net als de aanlegvoorzieningen.

In Dokkum liggen er plannen klaar om een paar bruggen te verhogen en in de noordelijke grachten te baggeren. Hiermee kunnen watersporters straks binnen in de stad een rondje varen. De bereikbaarheid van de binnenstad vanaf het water kan beter, net als de aanlegvoorzieningen.

In 2011 is Earnewâld gestart met het opknappen van de centrum- en passantenhaven. In 2012 openden de eerste voorzieningen. Ook de boulevard is inmiddels klaar. De uitstraling van de havens past nu beter bij de bijzondere ligging vlakbij de Âlde Feanen. Binnenkort wordt het dagrecreatieterrein aan de Koaidyk aangepakt en komt er in het dorp een toeristisch overstappunt. In 2011 is Earnewâld gestart met het opknappen van de centrum- en passantenhaven. In 2012 openden de eerste voorzieningen. Ook de boulevard is inmiddels klaar. De uitstraling van de havens past nu beter bij de bijzondere ligging vlakbij de Âlde Feanen. Binnenkort wordt het dagrecreatieterrein aan de Koaidyk aangepakt en komt er in het dorp een toeristisch overstappunt.
In 2011 is Earnewâld gestart met het opknappen van de centrum- en passantenhaven. In 2012 openden de eerste voorzieningen. Ook de boulevard is inmiddels klaar. De uitstraling van de havens past nu beter bij de bijzondere ligging vlakbij de Âlde Feanen. Binnenkort wordt het dagrecreatieterrein aan de Koaidyk aangepakt en komt er in het dorp een toeristisch overstappunt. In 2011 is Earnewâld gestart met het opknappen van de centrum- en passantenhaven. In 2012 openden de eerste voorzieningen. Ook de boulevard is inmiddels klaar. De uitstraling van de havens past nu beter bij de bijzondere ligging vlakbij de Âlde Feanen. Binnenkort wordt het dagrecreatieterrein aan de Koaidyk aangepakt en komt er in het dorp een toeristisch overstappunt.

In 2011 is Earnewâld gestart met het opknappen van de centrum- en passantenhaven. In 2012 openden de eerste voorzieningen. Ook de boulevard is inmiddels klaar. De uitstraling van de havens past nu beter bij de bijzondere ligging vlakbij de Âlde Feanen. Binnenkort wordt het dagrecreatieterrein aan de Koaidyk aangepakt en komt er in het dorp een toeristisch overstappunt.

Franeker. Deze oude universiteitsstad houdt haar schatten verborgen voor de waterkant, maar haar centrum heeft veel te bieden voor toeristen. Franeker sluit aan op diverse vaarroutes. Dit biedt kansen voor een betere ontvangst van zowel kleine als grote schepen. Er vindt werk plaats aan de Stationsbrug. Franeker. Deze oude universiteitsstad houdt haar schatten verborgen voor de waterkant, maar haar centrum heeft veel te bieden voor toeristen. Franeker sluit aan op diverse vaarroutes. Dit biedt kansen voor een betere ontvangst van zowel kleine als grote schepen. Er vindt werk plaats aan de Stationsbrug.

Franeker. Deze oude universiteitsstad houdt haar schatten verborgen voor de waterkant, maar haar centrum heeft veel te bieden voor toeristen. Franeker sluit aan op diverse vaarroutes. Dit biedt kansen voor een betere ontvangst van zowel kleine als grote schepen. Er vindt werk plaats aan de Stationsbrug.

Vanaf het Sleattemermar moet Balk beter herkenbaar worden als watersportdorp. Nu ligt het verscholen en kom je binnen via een onaantrekkelijke entree. In de Luts vinden baggerwerkzaamheden plaats. Watersporters kunnen straks zo gemakkelijker de voorzieningen aan de wal bereiken. Vanaf het Sleattemermar moet Balk beter herkenbaar worden als watersportdorp. Nu ligt het verscholen en kom je binnen via een onaantrekkelijke entree. In de Luts vinden baggerwerkzaamheden plaats. Watersporters kunnen straks zo gemakkelijker de voorzieningen aan de wal bereiken.

Vanaf het Sleattemermar moet Balk beter herkenbaar worden als watersportdorp. Nu ligt het verscholen en kom je binnen via een onaantrekkelijke entree. In de Luts vinden baggerwerkzaamheden plaats. Watersporters kunnen straks zo gemakkelijker de voorzieningen aan de wal bereiken.

De passantenhaven bij de IJsbaan in IJlst wordt beter bereikbaar en krijgt betere voorzieningen. Ook komen hier betere slechtweervoorzieningen en een accommodatie voor grotere groepen, zoals zeilscholen. Initiatiefgroep ‘De 8 van IJlst’ wil het historische centrum van de stad aantrekkelijker maken. Molen De Rat (foto) bouwt een nieuw informatie- en ontvangstcentrum. De passantenhaven bij de IJsbaan in IJlst wordt beter bereikbaar en krijgt betere voorzieningen. Ook komen hier betere slechtweervoorzieningen en een accommodatie voor grotere groepen, zoals zeilscholen. Initiatiefgroep ‘De 8 van IJlst’ wil het historische centrum van de stad aantrekkelijker maken. Molen De Rat (foto) bouwt een nieuw informatie- en ontvangstcentrum.
De passantenhaven bij de IJsbaan in IJlst wordt beter bereikbaar en krijgt betere voorzieningen. Ook komen hier betere slechtweervoorzieningen en een accommodatie voor grotere groepen, zoals zeilscholen. Initiatiefgroep ‘De 8 van IJlst’ wil het historische centrum van de stad aantrekkelijker maken. Molen De Rat (foto) bouwt een nieuw informatie- en ontvangstcentrum.
Stavoren, de oudste stad van Fryslân, krijgt op veel plekken haar historische karakter terug. Ook wordt de spoorhaven heringericht, met onder andere faciliteiten om de cruisevaart goed te kunnen ontvangen. Verder krijgt Stavoren een tweede passanteneiland en verhuist de bestaande supermarkt naar een plaats aan het water. Voor sloepen is straks een doorvaart door de stadsgracht mogelijk. Stavoren, de oudste stad van Fryslân, krijgt op veel plekken haar historische karakter terug. Ook wordt de spoorhaven heringericht, met onder andere faciliteiten om de cruisevaart goed te kunnen ontvangen. Verder krijgt Stavoren een tweede passanteneiland en verhuist de bestaande supermarkt naar een plaats aan het water. Voor sloepen is straks een doorvaart door de stadsgracht mogelijk.

Stavoren, de oudste stad van Fryslân, krijgt op veel plekken haar historische karakter terug. Ook wordt de spoorhaven heringericht, met onder andere faciliteiten om de cruisevaart goed te kunnen ontvangen. Verder krijgt Stavoren een tweede passanteneiland en verhuist de bestaande supermarkt naar een plaats aan het water. Voor sloepen is straks een doorvaart door de stadsgracht mogelijk.

Stavoren, de oudste stad van Fryslân, krijgt op veel plekken haar historische karakter terug. Ook wordt de spoorhaven heringericht, met onder andere faciliteiten om de cruisevaart goed te kunnen ontvangen. Verder krijgt Stavoren een tweede passanteneiland en verhuist de bestaande supermarkt naar een plaats aan het water. Voor sloepen is straks een doorvaart door de stadsgracht mogelijk. Bezoekers bereiken het centrum van Joure straks nog makkelijker over het water. De Tolhuisbrug wordt verhoogd, zodat meer boten de brug kunnen passeren. Er komen passantenplekken voor sloepen en kleine boten. Rondvaartboten krijgen een eigen aanlegplaats. Verder komen er in het dorp meer terrassen aan de waterkant en een toeristisch overstappunt.

Stavoren, de oudste stad van Fryslân, krijgt op veel plekken haar historische karakter terug. Ook wordt de spoorhaven heringericht, met onder andere faciliteiten om de cruisevaart goed te kunnen ontvangen. Verder krijgt Stavoren een tweede passanteneiland en verhuist de bestaande supermarkt naar een plaats aan het water. Voor sloepen is straks een doorvaart door de stadsgracht mogelijk.

7. Bezoekers bereiken het centrum van Joure straks nog makkelijker over het water. De Tolhuisbrug wordt verhoogd, zodat meer boten de brug kunnen passeren. Er komen passantenplekken voor sloepen en kleine boten. Rondvaartboten krijgen een eigen aanlegplaats. Verder komen er in het dorp meer terrassen aan de waterkant en een toeristisch overstappunt.