‘Frysklân’ wordt de handelsnaam voor promotie van Friesland in Nederland en Vlaanderen

‘Frysklân’ wordt de handelsnaam voor promotie van Friesland in Nederland en Vlaanderen

Publicatiedatum: 23 maart 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Koerswijziging Merk Fryslân na ontslag ‘Hollanders’
‘Frysklân’ wordt de handelsnaam voor promotie van Friesland in Nederland en Vlaanderen

Bijna honderd van deze grensborden worden vanaf woensdag geplaatst op de grens van de provincie Friesland met Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.
Bijna honderd van deze grensborden worden vanaf woensdag geplaatst op de grens van de provincie Friesland met Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.

LEEUWARDEN (NL) – Conflicten in de taalkundige sfeer met het bestuur van de provincie Fryslân schijnen de pas een jaar geleden benoemde Hollandse directeur van Merk Fryslân de kop te hebben gekost. Merk Fryslân is het officiële marketingbureau van de provincie. 26 maart 2015 leverde Loek Hogenhout, directeur nummer drie, zijn geleasde elektrische Tesla in bij de Raad van Toezicht van Stichting Merk Fryslân in Leeuwarden. Zonder dat hij het in de gaten had was vier weken geleden, 27 februari, al een vrouwelijke opvolger aangesteld om het stuur over te nemen.

Merk Fryslân werd in het leven geroepen als de opvolger van Fryslân Marketing, Beleef Friesland, Fan Fryslân en Tourist Info Fryslân, handelsnamen die met de vele directies mee sneuvelden. Een maand geleden is Josette Häger, een Friezin met een Duitse naam, maar vooral niet Hollands, door de Raad van Toezicht aangesteld als interim marketingmanager. Zij geniet de reputatie van snelle veranderaar en heeft direct na haar aanstelling, onder strikte geheimhouding, Albert Hendriks van het concurrerende niet-gesubsidieerde Friesland Holland in Wolvega gevraagd “een nieuwe door en door Friese werknaam” voor het provinciale promotiebureau te bedenken. Merk Fryslân maakt in haar ogen geen kans om een A-merk te worden.  

 

Frysklân = Fries land
Hendriks: “Het is Frysklân geworden met de domeinnaam www.vanhartewel.com als Nederlandstalige ondertitel. Woensdag wordt het logo met pay-off als grensbord onthuld op de grens van Friesland met Overijssel door John Jorritsma, commissaris van de Koning in Friesland. Hij is overigens de bedenker van de VIP-club ‘Fan Fryslân’ die een jaar geleden opgeheven moest worden vanwege het, volgens de SP-fractie in Provinciale Staten, decadente on-Friese karakter.”

“Frysklân” is de voorkeurvertaling van “Fries land” op Friese vertaalsites, of je het nu aan elkaar of los schrijft, hebben de Stichting Merk Fryslân en Friesland Holland in gezamenlijkheid vastgesteld.
Hendriks: “Ik heb als geboren, maar Fries sprekende Drent de nieuwe handelsnaam veiligheidshalve ook voorgelegd aan het Friese taalinstituut AFûK en het wetenschappelijk onderzoeksinstituut Fryske Akademy. De AFûk vindt ‘Frysklân’ het resultaat van “out of the box” denken en zeer geschikt voor handelsdoeleinden.”

Land van staartvlechters
Drs Pieter Duijff van de Fryske Akademy is minder enthousiast. “As men útgean soe fan Frysklân, dan soe it in gearsetting fan in eigenskip en it wurd lân wêze. Dat is fansels net sa. Wis, men hat in Frysk lân, mar dat is wat oars. It is it lân fan de Friezen. Fandêr Fryslân.”

Volgens wetenschapper Duijff is de provincienaam Fryslân of Friesland niet eenvoudig te verklaren, een heksentoer: “Etymology fan nammen, ynklusyf toponimen, kin in hiel lestige boel wêze. De ferklearring fan ús lânnamme sit yn dy lestige kategory. Men moat yn sokke gefallen akseptearje dat men gjin ferklearring jaan kin. Der is wol besocht en lis in ferbân mei ‘frissel’: Friezen soenen frissels (= staartvlechten) yn it hier hân hawwe. Mar wis is de ferklearring perfoarst net. Myn antwurd oan toeristen soe wêze: de namme is âld en mei dêrtroch is in etymologyske ferklearring in poepetoer.”

Meer informatie over de marketing van Friesland:
www.frysklan.nl