Fryslân Fan: Herma Bovenkerk

Fryslân Fan: Herma Bovenkerk

Publicatiedatum: 18 November 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Herma Bovenkerk

Herma Bovenkerk uit Koudum krijgt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze ontvangt de prijs vanwege haar jarenlange inzet om de beeldhouwkunst te stimuleren. Zo heeft ze in Koudum het bloeiende Beeldhouwcentrum opgezet. Ook geeft ze daar les, organiseert ze beeldententoonstellingen en een jaarlijkse kunstroute.

Wat het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds in het bijzonder in Herma Bovenkerk aanspreekt, is het enthousiasme dat ze uitstraalt. Dat is mede de basis voor het succes van het Beeldhouwcentrum, aldus het fonds. “Bovendien weet ze dit ook over te brengen op haar cursisten – onder wie veel jongeren – en een grote groep vrijwilligers.”

Het Beeldhouwcentrum ligt midden in Koudum.

Diverse beelden sieren het centrum van Koudum.

Het Beeldhouwcentrum ligt midden in Koudum.
Diverse beelden sieren het centrum van Koudum.

De uitreiking van de Friese Anjer is op 10 december 2010 in Leeuwarden, door Commissaris van de Koningin de heer J.A. Jorritsma, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Het eert jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur. De prijs bestaat uit een speld en een bedrag van 2500 euro. De speld is gemaakt door kunstenares Antonia Talamini en uitgevoerd door edelsmid Els Naeyé.

Zij gingen Herma Bovenkerk voor

Eerdere prijswinnaars van de Friese Anjer zijn: Rients Gratama, Oerolfestival, Iepenloftspul Jorwert, Frysk Fanfare Orkest, Thom Mercuur, Dansgroep Duende, Centrum voor Film, Stellingwarver Schrieversronte, Johan de Jong, Nanne Kalma, Fries Aardewerkbedrijf Tichelaar uit Makkum, het Fries Scheepvaart Museum, Jos Thie, Corina van Eijck (Opera Spanga), Ben Scheper (Stichting Hothouse Redbad), Bernard Smilde, Baukje Wytsma, keramiekmuseum Princessehof en Hindrik van der Meer.

Info Beeldhouwcentrum: http://www.beeldhouwcentrumkoudum.nl/

Logo Kunstroute Friesland.
Logo Kunstroute Friesland.