Fryslân Fan Hotze Heeres

Fryslân Fan Hotze Heeres

Publicatiedatum: 16 april 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Hotze Heeres

Hotze Heeres bij een roodbonte ‘Husumer’ met biggen. Husumer is een zeer zeldzaam varkensras in zowel het Duitse als Nederlandse Friesland.

Hotze Heeres bij een roodbonte ‘Husumer’ met biggen. Husumer is een zeer zeldzaam varkensras in zowel het Duitse als Nederlandse Friesland.

Friese boeren heb je in allerlei soorten en maten. Een heel bijzondere is Hotze Heeres, bioboer te Franeker. Voor zijn kleinschalige veehouderij aan de Arkens heeft hij een chique naam gekozen: ‘Landgoed Arcadia’. Het is het domein van zeugen met biggetjes, koeien en kalveren, paarden , kalkoenen en kippen. Hotze is boer en visionair. Hij vertelt graag over zijn boerderij waar beesten op de meest natuurlijke wijze volgroeien en voorbereid worden op de slacht.

“Arcadia was in de Griekse oudheid een idyllisch en paradijkselijk land. Arcadia staat voor de liefde voor de natuur. Mijn landgoed symboliseert dit stukje Griekse oudheid. Het landgoed bevindt zich op een reeks van drie terpen, gelegen aan een oude kwelderwal van de Waddenzee. In tegenstelling tot het lot van vele andere terpen die zijn afgegraven, zijn deze terpen compleet bewaard gebleven en heel duidelijk zichtbaar in het landschap, met aan de noordkant de kwelderwal met diepe slenk. Dat is momenteel een laag gelegen perceel weiland.

De terpen zijn al duizenden jaren oud, en bewoond geweest. Voordat er van de stad Franeker sprake was vond er al bewoning plaats op deze terp. De buurtschap Arkens bevond zich op deze terpen.

In het midden van de drie terpen is de boerderij gebouwd. De boerderij, een traditionele kop-hals-romp is rond 1780 gebouwd als gemengd bedrijf met hoofdzakelijk akkerbouw. Eerder heeft hier zeker een andere boerderij of bouwwerk gestaan, maar gegevens zijn hiervan niet bekend. Het woonhuis, de hals en de kop, zijn in 1870 vernieuwd. Er werd in die tijd veel verdiend aan de zuivel waardoor er een statig huis verrees, met opkamers, en een melkkelder waar de boter en kaas werd bereid.

Blije wroeters binnen, in de potstal, en buiten op het erf. Blije wroeters binnen, in de potstal, en buiten op het erf.
Blije wroeters binnen, in de potstal, en buiten op het erf.

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden heeft de boerderij vrijwel al haar originele kenmerken behouden. De schaalvergroting is aan deze boerderij voorbijgegaan. Er zijn geen grote, de oorspronkelijkheid aantastende verbouwingen geweest en geen verstorende bijgebouwen bij gebouwd.

De combinatie van de behouden structuur van het landschap, de terpen met de tussenliggende slenk, en de zich nog in originele staat bevindende boerderij maak mijn landgoed tot een uniek bewaasrd gebleven cultuurlandschap. Om deze reden heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten het geheel aan te wijzen met de status ‘Landgoed. Met dit besluit is het behoud van het geheel vastgelegd. Door op kleinschalige, natuurlijke wijze het boerenbedrijf hier uit te oefenen wordt een mooie economische functie aan het geheel gegeven.

Het natte laaggelegen kwelderperceel heeft een rijke voedselbodem voor de weidevogels. De hoge terpen kennen het smakelijkste gras, de bergeenden, die vanaf de Waddenzee aanvliegen, kunnen dit bevestigen. In het voorjaar komen ze met tientallen grazen op de terpen. Enkele blijven zelfs om in een holle boom op het erf te broeden. Met regelmaat zie ik in de vroege ochtend reeën. Ook zij hebben het smakelijke terpgras ontdekt.”

Info: www.landgoedarcadia.nl
www.waddenzeeland.nl