Tip 16 april 2014

Tip 16 april 2014

Publicatiedatum: 16 april 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Tip: Tentoonstelling ‘Sloten Havenstad’ in Stedhûs Sleat

Stadsbeeld 19e eeuw

Stadsbeeld 19e eeuw

SLOTEN (NL) – Op de wateren rondom Sloten was het vroeger een drukte van jewelste. In een krant van 1712 stond: “Geen der Friese steden is met Slooten te vergelijken ten opzigte van de drukke doorvaart van schepen. De vele Veerschepen veroorzaken een drukken doortocht en aanmerkelijke vertering”. De nieuwe tentoonstelling ‘Sloten Havenstad’ van 20 april 2014 tot en 1 oktober 2014 in Museum Stedhûs Sleat neemt je even mee terug in die tijd.

Studerend in het Archief van Sloten en de Bibliotheek van het Fries Scheepvaart Museum ontstond er een beeld van verrassend grote bedrijvigheid in en langs het Diep in het midden van Sloten gedurende de 16e tot en met de 19e eeuw. Maar liefst 100 schepen arriveerden en vertrokken er gemiddeld per dag, dus met 8 tot 10 per uur een enorm druk komen en gaan. En wat zal het een lawaai zijn geweest van al die mensen in en rond de schepen en de tonnen, balen, kratten, balken en kromhouten die werden uit- en omgeladen. De lading werd door de stad geïnspecteerd om de tolgelden vast te stellen. Binnenkomst, vertrek en de lading werd belast en ook verkoop van ingevoerde goederen. De stad verdiende hiermee 1000 tot 2.000 gulden per jaar. Natuurlijk profiteerden toeleveranciers en de middenstand navenant.

1943 Scheepshelling Nijdam

1943 Scheepshelling Nijdam

De nieuwe tentoonstelling besteedt uitgebreid aandacht aan hoe belangrijk de opkomst en bloei van de scheepsvaart, scheepsbouw en visserij voor Sloten is geweest. De ligging van Sloten was heel belangrijk voor de economische groei. Verteld wordt over het ontstaan van deze vaarroute, de scheepvaart in en buiten Fryslân, de aantallen schepen, herkomst, verblijf en bestemming van de schepen. Er is te zien welke scheepstypen in Sloten werden gebouwd en waar de scheepswerven lagen. In totaal hebben we vier locaties kunnen vinden. De laatste scheepswerf kunnen een aantal Slotenaren zich misschien nog wel herinneren. Dat was de scheepswerf Nijdam. Het huis “De Helling” en de huizen op het Buitenlandje zijn daarvoor in de plaats gekomen.

Sloten in de 21-ste eeuw. Sloten in de 21-ste eeuw.
Sloten in de 21-ste eeuw.
Sloten in de 21-ste eeuw. Sloten in de 21-ste eeuw.
Sloten in de 21-ste eeuw.

 

Voor de kinderen is er een vrachtbrief gemaakt met leuke opdrachten, vragen en de mogelijkheid om tekeningen te maken. Vraag je ouders, pakes of beppes om mee te gaan!

Adres en openingstijden
Museum Stedhûs Sleat is elke dag open van dinsdag t/m vrijdag 11.00 uur. – 17.00 uur. Zaterdag en Zondag 13.00 – 17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag open van 11.00 uur – 17.00 uur.
Museum Stedhûs Sleat
Heerenwal 48,
8556 XM Sloten

Websites:
www.museumsloten.nl/
www.gaasterland-touristinformation.nl/nl/