Fryslân Fan Maaike Ploeg

Fryslân Fan Maaike Ploeg

Publicatiedatum: 29 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Maaike Ploeg

Maaike Ploeg (links) springt altijd in de bres voor het bomenrijke coulissenlandschap Friese Wouden en de Turfroute. De gedeputeerde voor toerisme, Jannewietske de Vries (rechts), kan niet om haar heen.
Maaike Ploeg (links) springt altijd in de bres voor het bomenrijke coulissenlandschap Friese Wouden en de Turfroute. De gedeputeerde voor toerisme, Jannewietske de Vries (rechts), kan niet om haar heen.

Waar het over de Friese Wouden gaat, of waar het toeristisch belang van oostelijk Friesland en de Turfroute in het geding zijn, daar duikt Maaike Ploeg op. Geen happening waar het gaat om de promotie van Fryslân of zij drukt er een stempeltje op.

Mevrouw Ploeg runt met rechercheur Hessel Koopmans in Gorredijk de vijfsterren groepsaccommodatie en bed and breakfast De Turfhoeke. Ze zit in het bestuur van de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden en in die hoedanigheid, en als onderneemster, bracht zij donderdag 28 maart 2013 de groene kant van Friesland in beeld als het eldorado voor fietsers en wandelaars tijdens een presentatie van Beleef Friesland in Lemmer.

Krachten bundelen
Maaike Ploeg staat er vierkant achter dat de toeristische organisaties en het bedrijfsleven in Friesland zoveel mogelijk hun krachten moeten bundelen om Friesland op de kaart te zetten. Met de lancering van de campagne ‘Beleef Friesland, water en méér!’ in het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer, 28 maart 2013, is een eerste stap gezet.

Water blijft dé magneet
Met vier deelcampagnes wordt in 2013 het merk Friesland geladen. Als vakantiebestemming denkt de consument vooral aan watersport en de elf steden. Deze sterke punten van Friesland worden in de nieuwe campagne benut om ook de minder bekende delen en aspecten van Friesland te promoten. Het sterke waterrijke karakter van Friesland wordt als kapstok gebruikt én breder ingezet. Het centrale thema van de campagne luidt daarom “Beleef Friesland, water en méér!”
Rondom de start van het watersportseizoen in april wordt ingezet op ‘Leer varen in Friesland’. De tweede deelcampagne speelt in op het omvangrijke aanbod in Friesland voor fiets- en wandelliefhebbers. In de zomermaanden worden de talrijke evenementen en attracties als kapstok gebruikt om Friesland te bezoeken. In het najaar ligt de focus op het culturele en culinaire aanbod dat Friesland rijk is.
In de campagnes wordt nauw samengewerkt met het bureau voor toerisme Friesland Holland Tourist Information & Travel Service, Tourist Info Fryslân (ex VVV Fryslân), lokale VVV’s, TIP’s en toeristische ondernemers om de campagnes te vullen en de consument ook tot aankoop of boeken te verleiden.

Nieuwe TV-reclamespot van Beleef Friesland (provincie):
www.youtube.com/watch?v=-JvpMAsOFS4

Info: www.maaikeploeg.nl
www.deturfhoeke.nl
www.goudenfriesewouden.nl