Fryslân Fan ‘Wetterskipper’ Trienke Elshof

Fryslân Fan ‘Wetterskipper’ Trienke Elshof

Publicatiedatum: 17 maart 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

‘Wetterskipper’ Trienke Elshof

Lijstaanvoerder Trienke Elshof is een bedreven bestuurder van Wetterskip Fryslân.“BBB Wetterbelang vaart eigen koers. Boeren, Burgers en Bedrijven is een alternatief voor de politieke partijen die meedoen bij de verkiezingen van een nieuw bestuur voor Wetterskip Fryslân. Ik denk dat het hoog tijd is voor een alternatief voor politieke compromissen die niks met waterschap belangen hebben te maken.”
Lijstaanvoerder Trienke Elshof is een bedreven bestuurder van Wetterskip Fryslân.
“BBB Wetterbelang vaart eigen koers. Boeren, Burgers en Bedrijven is een alternatief voor de politieke partijen die meedoen bij de verkiezingen van een nieuw bestuur voor Wetterskip Fryslân. Ik denk dat het hoog tijd is voor een alternatief voor politieke compromissen die niks met waterschap belangen hebben te maken.”

Haar naam duikt gegarandeerd op in stukken over Wetterskip Fryslân, het CDA of Friesland Campina. Of je ziet haar op een motor op de helling van het Elfstedenbruggetje in Bartlehiem, voortgeduwd door zanger Syb van der Ploeg. We hebben het over de 44-jarige Trienke Elshof uit Oldetrijne in het veenweidegebied van Zuid-Friesland waar ze mede-eigenaar van een melkveebedrijf is. Sinds december 2014 is ze druk met het positief stemmen van Friezen over het waterschap. Ze is namelijk lijsttrekker van BBB (Bedrijf Boer en Burger) Wetterbelang, een belangenpartij die werkt vanuit een niet-politieke achtergrond aan de waterbelangen van alle inwoners in Fryslan en het Westerkwartier in Groningen.

Trienke Elshof is de motor van BBB Wetterbelang. De partij voor Bedrijf, Boer en Burger doet als enige partij in Nederland beuwts niet mee aan de kieswijzer. Trienke: “Het in zee gaan met Kieskompas bijvoorbeeld, voor het leveren van stellingen voor dit fenomeen, past duidelijk niet in deze koers. De meeste stellingen zijn politiek gekleurd, en juist dát past niet in onze strategie. Waterzaken vragen een onafhankelijke partij, die niet door politieke compromissen wordt geregeerd, maar door juiste keuzes. Keuzes die zijn gebaseerd op de belangen van dijkonderhoud, waterpeilen en waterschapslasten. Hierbij past geen afweging van het wel of niet ophogen van een zeedijk, tegen het wel of geen bezuinigen op de zorg of de defensie. Verhogen van primaire dijken is van levensbelang, zeker wanneer je onder zeeniveau woont. Voldoende en schoon water voor de landbouw en de natuur zijn van wezenlijk belang en het zuiveren van afvalwater kun je niet uitstellen. Burgers, boeren en bedrijfsleven willen geen wateroverlast. De BBB deelt met hen de zorg om de klimaatverandering met een stijgende zeespiegel en toenemende korte en hevige neerslag in clusterbuien. De BBB wil onafhankelijk en slagvaardig zijn. Ze ervaart niet voor niets al meteen na haar oprichting veel sympathie bij burgers, boeren en bedrijven. Op onze lijst staan dan ook gevestigde en gedreven personen die hun sporen hebben verdiend in bestuurlijk en deskundig opzicht. Specialisten op het gebied van financiën, water, bodem en techniek naast vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw.”

Trienke Elshof aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen: “Als inwoner van onze mooie Provincie Fryslân ervaar ik elke dag wat het Wetterskip voor ons betekent. We kunnen genieten van de vele meren en waterrijke gebieden. We hoeven ons geen zorgen te maken over de veiligheid en wateroverlast. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar ons Friese landschap bestaat uit een fijnmazig systeem van verschillende waterpeilen, gemalen en stuwen. Elke dag zijn er mensen van Wetterskip Fryslân in het gebied aan het werk om te zorgen dat wij droge voeten houden.”

“Samen met mijn man Henk en onze 3 kinderen wonen wij op een melkveebedrijf in Oldetrijne. Ons bedrijf is gelegen in het veenweidegebied. Wij maken de gevoeligheden van de verschillende belangen van bedrijven, boeren en burgers van dichtbij mee. Iedereen heeft een waterpeil nodig wat het beste past voor wonen, werken en natuur. Zaken waar wij als bestuurders dagelijks mee bezig zijn.”

“Ondernemend bezig zijn is mij niet vreemd. Dat betekent dat je de problemen aanpakt en oplost op een praktische manier. Dat betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er gebeurt in je gebied. Ruim 10 jaar geleden ben ik verkozen in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip had toen net een grote fusie van de zes vorige waterschappen achter de rug. Vanuit een lokaal polderbelangenbestuur had ik al enige jaren ervaring met het waterschapswerk. Ik vond het belangrijk om me daarvoor in te zetten en ben toen met een persoonlijke lobby verkozen in het Algemeen Bestuur.”

“Naast het Wetterskipsbestuur ben ik ook voorzitter van de lokale LTO afdeling en heb ik vijf jaar deel uitgemaakt van de districtsraad van FrieslandCampina. In 2013 heb ik de MBA food en finance afgerond op de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast houd ik mij bezig met verschillende projecten op het gebied van ledenbetrokkenheid bij coöperaties en melktermijnmarkt.”

“Ik wil dat Wetterskip Fryslân dichtbij de inwoners van Fryslân en Westerkwartier staat! Draagvlak en betrokkenheid zijn voor ons speerpunten. Ik neem daarom mijn verantwoordelijkheid en heb met huidige bestuurders de nieuwe partij Bedrijf, Boer en Burger Wetterbelang opgericht. Een partij zonder politieke achtergrond die zich sterk maakt voor de belangen van alle inwoners van Fryslân en het Westerkwartier. Wij kijken verder vooruit dan vier jaar. Als lijsttrekker ga ik mij daar voor inzetten! Samen met een mooie lijst kandidaten die stuk voor stuk volop in de gemeenschap staan gaan wij voor uw ‘wetterbelang’. Wij hopen dat wij op uw warme steun kunnen rekenen. Stem woensdag 18 maart 2015 Wetterbelang, lijst 5!”

Meer informatie over Trienke Elshof en de waterschapspartij BBB Wetterbelang:
www.bedrijfboerenburger.nl

Meer informatie over Syb van der Ploeg:
www.sybvanderploeg.nl

Meer informatie over de waterschapsverkiezingen:
www.wetterskipverkiezingen.nl

Logo Wetterbelang
Nadat dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân 18 februari 2015 een scheepstoeter liet klinken, werd de drijvende slogan ‘En wat doen we morgen met water? ‘ de vijver naast het waterschapsgebouw in Leeuwarden binnengevaren. Het was het startsein van de campagne voor de verkiezingen van het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. De ruim 18 meter lange slogan, gemaakt van piepschuim, is zichtbaar vanaf de Harlingerstraatweg. Bij de onthulling waren Trienke Elshof en andere lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen aanwezig. Met de campagne brengt Wetterskip Fryslân het werk en belang van het waterschap onder de aandacht en nodigt ze kiesgerechtigden uit op 18 maart 2015 daadwerkelijk hun stem uit te brengen voor het nieuwe waterschapsbestuur. Naast onder meer posters, commercials en een krant is een speciale verkiezingssite onderdeel van de campagne. Op www.wetterskipverkiezingen.nl staat meer informatie over de verkiezingen, stellen de lijsttrekkers zich in een video van één minuut voor en kunnen kiezers het Kieskompas invullen. Via de verkiezingen op 18 maart 2015 wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties, zoals LTO Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Aan de verkiezingen doen 10 partijen mee. Het is voor het eerst dat stemgerechtigden naar de stembus gaan voor de waterschapsverkiezingen. Bij eerdere verkiezingen werd gestemd per post. De verkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten van de provincie Fryslân. Het is de eerste keer dat beide verkiezingen gelijktijdig plaatsvinden. Foto: Peter de Jong.
Hulp in de waterhuishouding. Zanger Syb van der Ploeg geeft Trienke Elshof een duwtje in Bartlehiem.
 
Hulp in de waterhuishouding. Zanger Syb van der Ploeg geeft Trienke Elshof een duwtje in Bartlehiem.