Fryslân Fans: Merkel en Sarkozy

Fryslân Fans: Merkel en Sarkozy

Publicatiedatum: 23 November 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fans:

Merkel en Sarkozy

LEEUWARDEN (NL) – De Angela Merkel van Friesland, toerisme- en cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries, en de Nicolas Sarkozy van groot Leeuwarden, burgemeester Ferd Crone, hebben de handen ineengeslagen om Friesland onder de aandacht van heel Europa te brengen. Ze hebben 16 november 2011 tijdens een drukbezochte persconferentie op het provinciehuis duidelijk gemaakt dat de Friese hoofdstad een goede kans maakt European Capital of Culture 2018, Culturele Hoofdstad, te worden.

“Maar doen moeten we er nu met z’n allen de schouders eronder zetten,” luidde een emotionele oproep van mevrouw De Vries: “Het gaat niet alleen om cultuur, maar om de toekomst van de Friese samenleving, om het perspectief van dorpen op het platteland bijvoorbeeld. Er staat al heel veel in de steigers. In 2013 is er bijvoorbeeld een groot festival waaraan met grote bezieling door jongeren wordt gewerkt.”

<b>Ferd Crone </b>(links) was op 15 november 2011 vier jaar burgemeester van Leeuwarden. Hij vindt dat zijn stad overduidelijk Europese allure heeft met zijn vooraanstaande instituten op het gebied van water, toerisme en zuivel. De stad is qua infrastructuur ook al op de goede — Europese — weg met een nieuw Zaailand (winkelwand en nieuw Fries Museum), een opwaardering van de bestuursstraat Tweebaksmarkt, vergroting van het winkelplezier in de oude binnenstad en verbetering van de toegankelijkheid en hotellerie. Rechts van de heer Crone toerisme-, cultuur- en financiëngedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries.

<b>Winst</b> moet en kun je niet alleen in geld uitdrukken. Het gaat bij Culturele Hoofdstad ook om verbetering van de sociale economie van Fryslân, versterking van de gemeenschapszin, om de eigen unieke Friese identiteit veilig te stellen, om het behaaglijke thuisgevoel te bewaren, om kennis en beleving te delen met andere kleine tweetalige gemeenschappen in Europa. Dat vinden burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden (links), gedeputeerde Jannewietske de Vries (midden) en Fryslân2018-aanvoerder Siem Jansen (rechts). Iedere Culturele Hoofdstad van Europa heeft tot nu toe baat gehad bij de uitverkiezing. Bovendien zouden de investeringen die de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân moeten doen meevallen, omdat er al verscheidene grote projecten van Europees niveau in uitvoering zijn, van Friese Meren en Plattelandsprojecten tot Fries Museum en Watercampus in Leeuwarden.

Ferd Crone (links) was op 15 november 2011 vier jaar burgemeester van Leeuwarden. Hij vindt dat zijn stad overduidelijk Europese allure heeft met zijn vooraanstaande instituten op het gebied van water, toerisme en zuivel. De stad is qua infrastructuur ook al op de goede — Europese — weg met een nieuw Zaailand (winkelwand en nieuw Fries Museum), een opwaardering van de bestuursstraat Tweebaksmarkt, vergroting van het winkelplezier in de oude binnenstad en verbetering van de toegankelijkheid en hotellerie. Rechts van de heer Crone toerisme-, cultuur- en financiëngedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries. Winst moet en kun je niet alleen in geld uitdrukken. Het gaat bij Culturele Hoofdstad ook om verbetering van de sociale economie van Fryslân, versterking van de gemeenschapszin, om de eigen unieke Friese identiteit veilig te stellen, om het behaaglijke thuisgevoel te bewaren, om kennis en beleving te delen met andere kleine tweetalige gemeenschappen in Europa. Dat vinden burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden (links), gedeputeerde Jannewietske de Vries (midden) en Fryslân2018-aanvoerder Siem Jansen (rechts). Iedere Culturele Hoofdstad van Europa heeft tot nu toe baat gehad bij de uitverkiezing. Bovendien zouden de investeringen die de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân moeten doen meevallen, omdat er al verscheidene grote projecten van Europees niveau in uitvoering zijn, van Friese Meren en Plattelandsprojecten tot Fries Museum en Watercampus in Leeuwarden.

Slijkenburg en Moddergat

De kunst voor de bestuurders in Leeuwarden is om de hele Friese bevolking, dus ook de inwoners van Slijkenburg en Moddergat, achter zich te krijgen en mee te laten doen aan de ontwikkeling van programmaonderdelen om de titel Culturele Hoofdstad binnen te halen. Dat is een eis van de Europese Commissie die onder de Friese bevolking een onderzoek gaat instellen naar het draagvlak van het Kulturele Haadsted Fryslân-project. De Vries en Crone is er alles aan gelegen om mensen in het uiterste zuiden en noorden van de provincie te interesseren voor participatie.

Twee miljoen toeristen extra

Bij alle Culturele Hoofdsteden van Europa heeft ook de omgeving van zo’n uitverkoren stad volop geprofiteerd van de uitverkiezing. Dat onderzochten burgemeester Crone en Siem Jansen, in het dagelijks leven directeur van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Voor de realisatie van heel Fryslân omvattende plannen kunnen extra subsidies losgeweekt worden als Leeuwarden inderdaad in 2014 door de Europese Commissie aangewezen wordt als Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Volgens het trio Crone, De Vries en Jansen kunnen de Friese horeca- en recreatiebedrijven dan hun borst nat maken, want een European Capital of Culture trekt 1 tot 2 miljoen mensen in en om het titeljaar. Dat is een leuke opsteker in een periode van economische recessie in toeristisch Friesland, vinden de initiatiefnemers.

Zelfs de Noordoostpolder, Noordwest Overijssel, het Drents-Friese Wold en Groningen zullen profiteren als Leeuwarden uitverkoren wordt. Kandidaat Maastricht weet ook dat de buren meeprofiteren. Het stadsbestuur heeft Duitsers en Belgen om ondersteuning gevraagd en gekregen.

Info en promofilmpje: http://www.leeuwarden.nl/

<b>Hofstad Leeuwarden.</b> Maastricht (http://www.via2018.eu/), Utrecht (http://www.utrecht2018.eu/), Den Haag (http://www.denhaag-2018.nl/) en Eindhoven (http://www.2018brabant.eu/)  zijn al een paar stations verder dan Leeuwarden. De Friezen hebben hun  loc al op het spoor, maar dat leidde in de verkeerde richting. Te  provinciaal vonden de mensen in Brussel. Nu moet Leeuwarden (www.fryslan2018.eu)  officieel de kar trekken van Fryslân2018. Op de bok zit Siem Jansen van  de NOM. Hij rekent op financiële steun van de Leeuwarder gemeenteraad  en Provinciale Staten. September 2012 moet het eerste voordrachtdossier, het bidbook, klaar zijn.

<b>Siem Jansen</b>, hier in gesprek met PvdA-politica Griet van Duinen, is voorzitter van de Stichting Fryslân 2018. “Winnen is voor mij belangrijker dan meedoen. Wij zijn een grote kanshebber.” De Stichting is al twee jaar druk met Culturele Hoofdstad. De recente koerswijziging richting hoofdstad is geen energieverspilling, zegt hij.

Hofstad Leeuwarden. Maastricht (http://www.via2018.eu/), Utrecht (http://www.utrecht2018.eu/), Den Haag (http://www.denhaag-2018.nl/) en Eindhoven (http://www.2018brabant.eu/) zijn al een paar stations verder dan Leeuwarden. De Friezen hebben hun loc al op het spoor, maar dat leidde in de verkeerde richting. Te provinciaal vonden de mensen in Brussel. Nu moet Leeuwarden (www.fryslan2018.eu) officieel de kar trekken van Fryslân2018. Op de bok zit Siem Jansen van de NOM. Hij rekent op financiële steun van de Leeuwarder gemeenteraad en Provinciale Staten. September 2012 moet het eerste voordrachtdossier, het bidbook, klaar zijn.
Siem Jansen, hier in gesprek met PvdA-politica Griet van Duinen, is voorzitter van de Stichting Fryslân 2018. “Winnen is voor mij belangrijker dan meedoen. Wij zijn een grote kanshebber.” De Stichting is al twee jaar druk met Culturele Hoofdstad. De recente koerswijziging richting hoofdstad is geen energieverspilling, zegt hij.