Onderzoekers belonen stoppen met roken met Elfsteden-fietsvakantie

Onderzoekers belonen stoppen met roken met Elfsteden-fietsvakantie

Publicatiedatum: 23 November 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Vakgroep Gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht

Op 3 november 2011 overhandigde Eline Smit (26), promovendus (onderzoeker) aan de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht, de PAS-prijs, een vijfdaagse Elfsteden fietsvakantie voor twee personen, aan de heer Ton Hutjes uit Blerick. Het hotelarrangement is beschikbaar gesteld door het bureau voor toerisme Friesland Holland dat een band heeft met de Limburgse universiteit.
Op 3 november 2011 overhandigde Eline Smit (26), promovendus (onderzoeker) aan de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht, de PAS-prijs, een vijfdaagse Elfsteden fietsvakantie voor twee personen, aan de heer Ton Hutjes uit Blerick. Het hotelarrangement is beschikbaar gesteld door het bureau voor toerisme Friesland Holland dat een band heeft met de Limburgse universiteit.

MAASTRICHT (NL) – In december 2009 startte een team van onderzoekers aan de Universiteit Maastricht een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw online stoppen-met-roken programma: PAS. PAS staat voor Persoonlijk Advies bij het Stoppen met roken.

Wanneer mensen deelnamen aan PAS kregen zij meerdere keren een persoonlijk advies bij het stoppen met roken via internet. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend: na 6 weken hadden rokers die deelnamen aan PAS een twee keer zo grote kans om gestopt te zijn met roken dan rokers die in een controlegroep zaten. Na 6 maanden was hun kans om gestopt te zijn nog steeds anderhalf keer groter dan die van de mensen in de controlegroep. De controlegroep kreeg geen interventie van PAS. Zo was het mogelijk om te onderzoeken of het wel krijgen van de interventie ook daadwerkelijk effect had op het aantal stoppers.

Prijs: Elfstedentocht

Onder de deelnemers aan PAS is een Elfsteden fietsvakantie van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, verloot. Deze prijs is gewonnen door Ton Hutjens uit Blerick. Hij nam de prijs onlangs in ontvangst van promovendus Eline Smit. Zij leidde met Ciska Hoving en Hein de Vries het PAS-onderzoeksteam.

Info stoppen met roken

Op www.stivoro.nl kunnen mensen informatie vinden over verschillende hulpmiddelen bij het stoppen met roken, bijvoorbeeld advies-op-maat zoals bij PAS, maar ook groepscounseling of individuele telefonische counseling. Counseling staat voor hulpverlening, assistentie. Ook de PAS-site is nog in de lucht: www.persoonlijkstopadvies.nl

Info Universiteit Maastricht: http://www.maastrichtuniversity.nl/