Fryslân Fans: Van Dijk en Nauta

Fryslân Fans: Van Dijk en Nauta

Publicatiedatum: 1 December 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fans

Van Dijk en Nauta

De streekhistorici Johannes van Dijk en Pyt Nauta hebben weer in het terpenland gespeurd en gegraven. Hun nieuwe boekje, een rondgang door Historisch Ferwert, geeft de geschiedenis weer van een vijftigtal huizen en hun bewoners in het centrum van Ferwert. De huizen zijn nu meestal woonhuis, maar voorheen werden hier allerlei ambachten uitgeoefend, zoals onder andere een chirurgijn, een kleermaker, een wagenmaker, een gortmaker en een glazenmaker.

Alle beschreven huizen hebben nu een naam gekregen die gerelateerd is aan het ambacht of aan een vroegere bewoner van het huis. Deze naam komt op een bordje aan het huis met een korte verklarende tekst en eventueel een oude foto van het huis. Achterin het boekje staat ook nog een opgave van de Ferwerter middenstand in de jaren 1695 – 1796 – 1849 en 1950.

Het boekje zal officieel gepresenteerd worden op vrijdag 3 december 2010 in “De Alde Brouwerij” (voormalig Stap-der-ris-Yn). De uitgave van het boek en de bordjes zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Plattelânsprojecten. Het boekje kost € 12,00 en is te koop bij de firma Pijnacker in Ferwert.