Fryslân Marketing legt het loodje

Fryslân Marketing legt het loodje

Publicatiedatum: 10 januari 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Bedrijfsleven weigerde mee te betalen aan campagnes

Directeur Paul van Gessel krijgt de schuld van de ondergang van Fryslân Marketing, maar volgens ingewijden hebben vooraanstaande toezichthouders, adviseurs en politici ook niet goed opgelet of zelfs de problemen bewust verergerd door het uitoefenen van macht. In het afgelopen jaar kreeg Fryslân Marketing onverwacht gezelschap van eveneens zwaar gesubsidieerde provinciaal-politieke promotieclubs als Fan Fryslân en Tourist Info Fryslân (voormalige provinciale VVV), zodat ondernemers er geen touw meer aan vast konden knopen wie wat deed en wie waarvoor verantwoordelijk was. Ook eigenaardig: de rechterhand van Paul van Gessel, Hanita van der Schaaf, ex-provincieambtenaar, heeft nu de regie in handen. Naar verluidt konden anderen niet solliciteren naar de functie.
Directeur Paul van Gessel krijgt de schuld van de ondergang van Fryslân Marketing, maar volgens ingewijden hebben vooraanstaande toezichthouders, adviseurs en politici ook niet goed opgelet of zelfs de problemen bewust verergerd door het uitoefenen van macht. In het afgelopen jaar kreeg Fryslân Marketing onverwacht gezelschap van eveneens zwaar gesubsidieerde provinciaal-politieke promotieclubs als Fan Fryslân en Tourist Info Fryslân (voormalige provinciale VVV), zodat ondernemers er geen touw meer aan vast konden knopen wie wat deed en wie waarvoor verantwoordelijk was. Ook eigenaardig: de rechterhand van Paul van Gessel, Hanita van der Schaaf, ex-provincieambtenaar, heeft nu de regie in handen. Naar verluidt konden anderen niet solliciteren naar de functie.

LEEUWARDEN (NL) – Het provinciale marketingbureau Fryslân Marketing bestaat sinds 1 januari 2013 niet meer als gevolg van mismanagement met een zeer complexe achtergrond. In 2003 ging de voorganger van Fryslân Marketing, het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT), ook al onderuit door grote financiële en organisatorische problemen, ondanks miljoeneninjecties.

Beide organisaties waren dikke concurrenten van het enige niet gesubsidieerde bureau voor toerisme van Nederland, Friesland Holland Tourist Information & Travel Service in Wolvega. Dat werd in 1996 opgericht door de journalist Albert Hendriks. Het toerismebureau, dat zich heeft gespecialiseerd in ontwikkeling, internationale marketing en organisatie van boot- en fietsvakanties en dat internationaal de promotie doet voor 606 Friese horeca- en recreatiebedrijven, groeit nog steeds. Er werken tien mensen.

Beleef Friesland
Een nieuwe gesubsidieerde concurrent van Friesland Holland is in de maak: de Stichting Beleef Friesland. Tom van Mourik, oud-Statenlid voor de VVD en tijdelijk burgemeester van Menameradiel, is voorzitter van de raad van toezicht van de nieuwe organisatie. Hanita van der Schaaf, de rechterhand van Paul van Gessel, de ex-directeur van Fryslân Marketing, zit nu op de troon.
Net als Fryslân Marketing, dat zich onder andere in de nesten werkte met de sponsoring ten bedrage van bijna één miljoen euro van de TV-serie Moordvrouw met Wendy van Dijk, moet Beleef Friesland ook Fryslân promoten, maar dan anders dan voorheen geschiedde.

De provincie in een persbericht: “De nieuwe organisatie richt zich niet alleen op de toeristische sector, maar zal ook onder de aandacht brengen dat het goed leven en werken is in Fryslân voor bezoekers, bewoners en bedrijven en ‘bollebozen’ (jong talent). Fan Fryslân, de marketingcampagne, wordt ook door deze nieuwe organisatie uitgevoerd. De provincie gaat aan de slag om een nieuwe organisatie te maken die de brede marketing van de provincie Fryslân gaat uitvoeren. Er komt een kwartiermaker die met alle betrokken partijen en organisaties de nieuwe, brede marketingorganisatie inricht. De nieuwe, brede organisatie moet er uiterlijk januari 2014 staan.”

Schuldeisers
Met de schuldeisers van Fryslân Marketing is een akkoord gesloten. Daardoor is een faillissement van Fryslân Marketing voorkomen, inclusief mogelijke imagoschade voor Fryslân. Het project ‘Fryslân toeristische topattractie’ is voor een bedrag van € 3,8 miljoen afgerekend met het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De provincie stopte € 1,2 miljoen in het project. Dit bedrag is met een factor 3,17 vermeerderd door Fryslân Marketing. Deze organisatie raakte in financiële problemen raakte problemen doordat de afgesproken bijdrage van het bedrijfsleven en kennisinstellingen achterbleef.