Geld Zuiderzeelijn voor verfraaiing waterdorpen

Geld Zuiderzeelijn voor verfraaiing waterdorpen

Publicatiedatum: 2 maart 2012

Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Provincie Fryslân pompt nog meer geld in watersport

De dorpshaven van Earnewâld gaat op de helling.
De dorpshaven van Earnewâld gaat op de helling.

EARNEWÂLD (NL) – Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft besloten om 20 miljoen euro te investeren in zeventien watersportplaatsen: 10 miljoen REP geld (Ruimtelijke Economisch Programma) en 10 miljoen provinciaal geld.

Als Provinciale Staten het besluit op 21 maart 2012 bekrachtigen krijgt de watersportsector een enorme impuls, zegt het college. “Het doel is dat toeristen langer blijven en meer geld in Fryslân uitgeven. Dat zorgt op zijn beurt weer voor meer bedrijvigheid en zo creëren de plannen ook nog eens banen.”

Voor zeven toegangspoorten en tien watersportkernen zijn plannen in de maak. In de masterplannen staan maatregelen om de verschillende watersportplaatsen toeristisch nog aantrekkelijker te maken. In Earnewâld gaat bijvoorbeeld in 2012 de herinrichting van de haven van Earnewâld Promotion van start. Ook in Harlingen en Delfstrahuizen gaat al in 2012 de schop de grond in.

 

Zuiderzeelijn

Voor het opknappen van de watersportkernen wordt 10 miljoen uit het REP voorgesteld. Het Ruimtelijke Economisch Programma gaat over het geld dat de provincie kreeg voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De provincie doet er ook nog eens 10 miljoen eigen geld bij. De verwachting is dat hierna marktpartijen zo’n 25 miljoen zullen investeren.

Meer informatie: www.friesemeren.nl

www.friesemerenholland.nl