Gemeenten Zuidoost-Friesland willen boottoerist de hei op lokken via vijf entrees

Gemeenten Zuidoost-Friesland willen boottoerist de hei op lokken via vijf entrees

Nieuwe invalspoorten: Nijetrijne, Akkrum, Drachten, Bakkeveen en Appelscha

NIJETRIJNE (NL) – Zuidoost-Friesland, de regio waar van 1500 tot 1900 intensief turf werd gewonnen en voor de afvoer vaarten werden gegraven en sluizen aangelegd, wil meer toeristen. Er zijn vijf ‘waterpoorten’ aangewezen: de oude Driewegsluis met het gelijknamige paviljoen in Nijetrijne (gemeente Weststellingwerf), Akkrum (gemeente Heerenveen), Drachten (gemeente Smallingerland), Bakkeveen (gemeente Opsterland) en Appelscha (gemeente Ooststellingwerf).

De toekomstige ‘recepties’ van vakantieland Zuidoost Friesland: Nijetrijne, Akkrum, Drachten, Bakkeveen en Appelscha. Cartografie: Friesland Holland News & Marketing.

Deze plaatsen moeten fungeren als recepties, met name voor boottoeristen. Die moeten de veenstreek niet links laten liggen, maar aanleggen of verder naar binnen varen om kennis te maken met de verborgen schatten op het land. Van de boot op de fiets, te voet of met een openbaar vervoermiddel naar de heidevelden, de bossen en romantische dorpen. Het omgekeerde, van de fiets in een rondvaartpraam stappen of kano stappen om de natuurgebieden als de Rottige Meente te ontdekken, behoort ook tot de mogelijkheden.

Opluchting
De samenwerkende gemeenten, gesteund door de provincie Friesland, dromen van een goed, uniform bewegwijzerd vakantieland, dat profiteert van de verwachte verdubbeling van het toerisme in de komende tien jaar. Hoe het allemaal gerealiseerd moet worden staat in het Rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst dat toerismegedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) vanmorgen, maandag 18 maart 2019, in de handen gedrukt kreeg van wethouder Roelof Theun Hoen van de gemeente Weststellingwerf en zijn collega Jouke Jongsma van Ooststellingwerf.
Van een inhaalslag willen de heren niet spreken, maar wel van een hernieuwde poging om, samen met de recreatie- en horecaondernemers,  de handen ineen te slaan om de Zuidoosthoek op het netvlies van de toeristen in Friesland en de omringende provincies te krijgen. Giethoorn loopt over van bezoekers uit Azië, het Friese merengebied is zwaar bezet in het hoogseizoen en in Drenthe ontbreekt de nodige variatie. Zuidoost-Friesland kan in de ogen van de Friese bestuurders voor opluchting zorgen. Alleen waar je dan precies moet zijn, dat is voor velen onbekend. Daarom vijf nieuwe entrees die je enthousiasmeren, de weg wijzen en apps voor de jongere toerist.

Kwaliteit
Van bestuurderszijde, met name van de kant van gedeputeerde Kielstra, werd ook in één vaart de dringend gewenste kwaliteitsverbetering genoemd. Appelscha bijvoorbeeld zit in zo’n opwaarderingstraject. Het is een kwestie van leiden en begeleiden aldus de gedeputeerde, die hamerde op het tonen van gastvrijheid, ook op het informatieve vlak. Een ook in het Duits gestelde menukaart moet je volgens Kielstra zien als een warm onthaal in een regio die nog niet door de oosterburen is ontdekt. “Het zijn kleine dingen die het verschil maken.”
Met name de vakantieparken in het oosten van Friesland zouden aan opwaardering toe zijn. Over de hier en daar slechte toestand van hun eigen fietspaden spraken de gemeentebestuurders evenwel niet.

Ruimte
Kielstra vergeleek recreatieondernemers met agrariërs waar het gaat om het grote beslag dat ze meestal leggen op de ruimte. Hij voorzag de komst van natuurinclusief toerisme, recreatie die minder belastend is voor de natuur en de bewoners van de streek. Zuidoost-Friesland leent zich ervoor om op dit vlak toonaangevend te worden, want het is in feite een gigantisch natuurgebied. “Zonder grenzen,” aldus de Ooststellingwerfse wethouder Jongsma wiens gemeente nauw samenwerkt met Recreatieschap Drenthe. “De toerist merkt meestal niet dat hij een gemeentegrens passeert. Vandaar ook dat wij gaan voor een gezamenlijke uitstraling.”

Keuzevrijheid
Iedere gemeente bepaalt binnen de afgesproken visie voor zich waarop zij de nadruk legt. Weststellingwerf heeft gekozen voor het toeristische knooppunt Nijetrijne als invalspoort en niet voor Noordwolde. Het rietvlechtdorp ligt niet aan het water en dus kun je daar geen bootjesvolk de wal oplokken. In de gedachte van wethouder Hoen gaat Noordwolde echter wel volop profiteren van de Weststellingwerfse entree, zo ook van de entree Appelscha.
“Die entrees moet je zien als bezoekerscentra aan de rand. Je moet natuurlijk niet de illusie hebben dat we de toerist volledig onder controle hebben.”

Succes meten
Wethouder Jongsma twijfelt niet aan succes: “De infrastructuur ligt er voor alle vormen van landrecreatie. Die is in de loop der jaren enorm verbeterd. Nu de bebording en promotie nog.”
Hoe groot het succes zal zijn, zal vastgesteld moeten worden door goede “monitoring”, het verzamelen van meetgegevens, met name van de watersportsector. Waar en hoe lang overnachtte de pleziervaarder? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weet en meet het niet, maar de provincie Friesland gaat dat wel doen. De verwachting is, zo Kielstra, dat waterrecreatie een veel grotere bijdrage aan de regionale economie levert dan nu wordt verondersteld.

Meer info:
www.waterland.frl

Nieuw bij Friesland Holland, de blauwe gids:
Blader hier in het nieuwe magazine over waterrecreatie in Friesland:
www.frieslandholland.nl/waterland/

Friesland reisgidsen, magazines en routekaarten:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Vakantiebestemming Friesland Holland:
www.provinciefriesland.frl

Arrangementen van bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Toerismegedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) ontvangt van Roelof Theun Hoen (rechts), wethouder van de gemeente Weststellingwerf, en Jouke Jongsma (links, wethouder van de gemeente Ooststellingwerf, de Visie Ruimtelijke Ontvangst. Hoen is van de VVD en Jongsma van Ooststellingwerfs Belang. Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf willen hun toeristisch-recreatieve kwaliteiten meer benutten. De gemeenten hebben daarom samen een visie voor het verbeteren van de toeristisch-recreatieve entrees van Zuidoost Friesland opgesteld. Het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst maakt onderdeel uit van het streekagenda project ErVaren en Turf, waarin de provincie investeert. De gemeenten in Zuidoost Friesland willen de watertoerist het land op lokken, want er is in deze regio ook op het land van alles te beleven, zeggen ze.

De overhandiging van het rapport vond plaats in het paviljoen Driewegsluis aan de Helomavaart in Nijetrijne aan de rand van natuurgebied Rottige Meente. Wethouder Roelof Theun Hoen van Weststellingwerf: “De Driewegsluis is met de naastgelegen Mr. M.P. Linthorst Homansluis voor veel mensen herkenbaar als de poort naar Friesland en daarom één van de vijf entrees.”

Duizenden boten passeren jaarlijks Paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne op de route van de Friese meren naar Noordwest-Overijssel. De in de Visie Ruimtelijke Ontvangst samenwerkende gemeenten willen de pleziervaarders hier overhalen aan land te gaan, bijvoorbeeld voor een expeditie door natuurgebied Rottige Meente, een bezoek aan de grootste woonboulevard van Nederland, Home Center in Wolvega, of het doen van boodschappen in het dorp.