Gratis afmeren en recreëren in Friese natuur blijft, maar Mister Marrekrite gaat

Gratis afmeren en recreëren in Friese natuur blijft, maar Mister Marrekrite gaat

Publicatiedatum: 31 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Afscheidsreceptie Jack van den Berg

GROU (NL) – Gratis je boot aan een mooie steiger in de natuur aanleggen, kamperen op of naast de boot zonder toeristenbelasting hoeven te betalen, fietsroutes met knooppuntbordjes die ervoor zorgen dat je nooit verdwaalt in de Friese wouden en weiden en schone (dag)recreatieterreinen.

De man die hier dag en nacht zijn energie in heeft gestoken is Jack van den Berg (62) uit Heeg. Hij, de ex-baas van Recreatieschap De Marrekrite, naam 30 mei 2012 in restaurant De Vrijheid in Grou afscheid van zijn sponsors: de provincie Fryslân, Friese gemeenten, bootverhuurders en tientallen vrijwilligers. Twaalf jaar werkte Van den Berg intensief met hen samen. Op zijn initiatief werden de aanlegvoorzieningen en walfaciliteiten in Friesland enorm verbeterd — tot ergernis overigens van commerciële jachthavens — en kregen de 3500 ligplaatsen een nummer voor plaatsbepaling in geval van calamiteiten. De steigers bevinden zich niet zelden in the middle of nowhere, zoals op de eilandjes in het Tjeukemeer (Tsjûkemar), het Heegermeer (Hegemer Mar) en het Lauwersmeer. Ook duurzaamheid en minimalisering van de onderhoudskosten waren zaken die Van den Berg onderstreept in zijn drukke agenda had staan, net als het opkrikken van de verkoop van wimpels aan bootbezitters, een vorm van donateursschap.

Jack van den Berg, die op de afscheidsreceptie koninklijk onderscheiden werd (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), gaat vervroegd met pensioen. Links van hem zijn bazin, gedeputeerde mr. drs. Jannewietske de Vries, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap De Marrekrite. Ze ligt in een deuk omdat Van den Berg even flink de kluts kwijt was toen hij behangen werd met koninklijk eremetaal.

Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest Fryslân (Sneek en wijde omtrek) spreekt het echtpaar Van den Berg toe in de bomvolle restaurantboerderij.

Jack van den Berg, die op de afscheidsreceptie koninklijk onderscheiden werd (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), gaat vervroegd met pensioen. Links van hem zijn bazin, gedeputeerde mr. drs. Jannewietske de Vries, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap De Marrekrite. Ze ligt in een deuk omdat Van den Berg even flink de kluts kwijt was toen hij behangen werd met koninklijk eremetaal.
Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest Fryslân (Sneek en wijde omtrek) spreekt het echtpaar Van den Berg toe in de bomvolle restaurantboerderij.

 

Actief in watersport en politiek

De vriendelijke en gastvrije Hegemer was niet alleen druk met recreatievoorzieningen, maar was ook op het sociale vlak zeer actief, waarvoor hij tijdens de afscheidsreceptie werd geridderd door Hayo Apotheker, de burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân.

De burgemeester: “Jacobus Johannes Maria van den Berg uit Heeg was 5 jaar bestuurslid en medeoprichter Stichting Leefgroephuizen Leeuwarden; was 10 jaar lid van het algemeen bestuur van de voormalige afdeling Wymbritseradiel van de PvdA; was 5 jaar penningmeester en medeoprichter van de Visserijvereniging Workum; was 5 jaar voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Heech in Heeg en was initiatiefnemer van de realisering van een dagrecreatieterrein aan het Hegermeer; was 11 jaar voorzitter van het bestuur van de Watersportvereniging Heech en was lid van de wedstrijdcommissie, lid van de Commissie Jeugdzeilen en docent Vaarbewijs; was 17 jaar betrokken bij de PvdA van de voormalige gemeente Wymbritseradiel waarvan 7 jaar raadslid; was 5 jaar lid en secretaris van het bestuur van het VVV Wymbritseradiel en bestuurs-lid van het VVV de Friese Meren en docent bij het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme; was medeoprichter en 7 jaar bestuurslid-voorzitter van de Stichting Watersport Heeg; is 14 jaar secretaris en medeoprichter van de Stichting Friesland Vaart; was lid van de werkgroep PvdA i.v.m. de gemeentelijke herindeling per 1-1-2011 van de gemeente Súdwest-Fryslân; is 3 jaar lid van de Initiatiefgroep It Marlân; 1 jaar voorzitter van het bestuur Stichting Tjottervloot Heeg; was staffunctionaris/teamleider bij de Thuiszorg in Leeuwarden en was 12 jaar directeur van het Recreatieschap De Marrekrite.”

Info gratis afmeren en recreëren in Friese natuur- en recreatiegebieden: www.marrekrite.nl

Info boot huren in Friesland: www.bootcharterfriesland.nl en www.frieslandholland.nl

Douwe de Jong, voorzitter van de “reedridersclub de Scheve Schaats”, kwam met een in Scandinavië genomen groepsfoto op de proppen nadat hij de 300 aanwezigen uit de doeken had gedaan dat Van den Berg zelfs een zitsteiger in ijsstadion Thialf wenste en in elke bocht ijskoud Marrekrite-zaken onder de ijzers van zijn medesporters schoof. De Jong had zijn maat het liefst tien praatsessies bij een psychiater cadeau gedaan, maar vreesde voor de afloop: de geneesheer op de sofa.

Op provinciale feestjes van afscheidnemende bestuurders en directeuren is vaak half prominent Friesland van de partij. Geen stel, maar wel samen op de foto: Paul van Gessel, directeur van Fryslân Marketing, en Hilda Boesje, meesterstoker van het nieuwe bezoekerscentrum van het Woudagemaal in Lemmer.

Douwe de Jong, voorzitter van de “reedridersclub de Scheve Schaats”, kwam met een in Scandinavië genomen groepsfoto op de proppen nadat hij de 300 aanwezigen uit de doeken had gedaan dat Van den Berg zelfs een zitsteiger in ijsstadion Thialf wenste en in elke bocht ijskoud Marrekrite-zaken onder de ijzers van zijn medesporters schoof. De Jong had zijn maat het liefst tien praatsessies bij een psychiater cadeau gedaan, maar vreesde voor de afloop: de geneesheer op de sofa.
Op provinciale feestjes van afscheidnemende bestuurders en directeuren is vaak half prominent Friesland van de partij. Geen stel, maar wel samen op de foto: Paul van Gessel, directeur van Fryslân Marketing, en Hilda Boesjes, meesterstoker van het nieuwe bezoekerscentrum van het Woudagemaal in Lemmer.
Sebo Touwen, de 12-jarige zoon van de nieuwe Marrekrite-baas Lourens Touwen, deelt informatieve Marrekrite-placemats uit aan (v.l.n.r.) Jaap Goos van het Friese Meren Project, René van der Weide directeur van Tourist Info Fryslân (ex-VVV Fryslân) en VVV Leeuwarden, en Paul van Gessel, baas van Fryslân Marketing.

Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen? Een eigen verspreking deed even vermoeden dat hij, Jack van den Berg, een paar maanden een relatie had met gedeputeerde en Marrekrite-voorzitter Jannewietske de Vries. Wel of niet opgelucht: hij kreeg van haar organisatie geen slaapzak cadeau, maar een maindropsysteem voor zijn zeilboot waarmee hij in zijn eentje gemakkelijk het grootzeil kan hijsen en strijken.

Sebo Touwen, de 12-jarige zoon van de nieuwe Marrekrite-baas Lourens Touwen, deelt informatieve Marrekrite-placemats uit aan (v.l.n.r.) Jaap Goos van het Friese Meren Project, René van der Weide directeur van Tourist Info Fryslân (ex-VVV Fryslân) en VVV Leeuwarden, en Paul van Gessel, baas van Fryslân Marketing.
Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen? Een eigen verspreking deed even vermoeden dat hij, Jack van den Berg, een paar maanden een relatie had met gedeputeerde en Marrekrite-voorzitter Jannewietske de Vries. Wel of niet opgelucht: hij kreeg van haar organisatie geen slaapzak cadeau, maar een maindropsysteem voor zijn zeilboot waarmee hij in zijn eentje gemakkelijk het grootzeil kan hijsen en strijken.
Jack van den Berg had bloemen meegenomen voor zijn medewerkers, Ilse Veenstra (in roze blouse) en Sascha den Herder (in KLM-blauw colbert). De secretaresses zijn volgens hem net zulke fanatieke Marrekriters als hij. Links achter Ilse staat Lia Kolk uit Franeker. Zij overlaadde Van den Berg namens de zestig vrijwilligers van het recreatieschap met nuttige cadeautjes aan boord.

De Friese Wouden waren ook op de party, want de Marrekrite is sinds kort ook actief tussen de boomwallen, onder andere voor de bewegwijzering van fietsroutes. V.l.n.r. Klaas de Boer van de gemeente Opsterland en Jack Jongebloed van de gemeente Weststellingwerf. Beiden hebben recreatie en toerisme in portefeuille.

Jack van den Berg had bloemen meegenomen voor zijn medewerkers, Ilse Veenstra (in roze blouse) en Sascha den Herder (in KLM-blauw colbert). De secretaresses zijn volgens hem net zulke fanatieke Marrekriters als hij. Links achter Ilse staat Lia Kolk uit Franeker. Zij overlaadde Van den Berg namens de zestig vrijwilligers van het recreatieschap met nuttige cadeautjes aan boord.
De Friese Wouden waren ook op de party, want de Marrekrite is sinds kort ook actief tussen de boomwallen, onder andere voor de bewegwijzering van fietsroutes. V.l.n.r. Klaas de Boer van de gemeente Opsterland en Jack Jongebloed van de gemeente Weststellingwerf. Beiden hebben recreatie en toerisme in portefeuille.
Organisatiedeskundige, watersporter en platbodemliefhebber Lourens Touwen (46) uit Leeuwarden, links op de foto, heeft het roer van Jack van den Berg overgenomen. Rechts Jaap Goos, programmamanager van Het Friese Merenproject, en de rechterhand van de Friese “minister van toerisme”, gedeputeerde Jannewietske de Vries.

De langste en lolligste toespraken werden op het terras van De Vrijheid gehouden.

Organisatiedeskundige, watersporter en platbodemliefhebber Lourens Touwen (46) uit Leeuwarden, links op de foto, heeft het roer van Jack van den Berg overgenomen. Rechts Jaap Goos, programmamanager van Het Friese Merenproject, en de rechterhand van de Friese “minister van toerisme”, gedeputeerde Jannewietske de Vries.
De langste en lolligste toespraken werden op het terras van De Vrijheid gehouden.
Bekende Nederlanders. Assistent-rayonhoofd van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden, Auke Hylkema (midden) uit Balk, schudt hier de hand van de ouders van de topturners Epke en Herre Zonderland uit Lemmer. Ook Jan Oostenbrug, de ijsmeester van de Elfstedentocht, was van de partij. Logisch: wie in de winter aan de oever van een meer de schaatsen onderbindt, doet dat het liefst op een droge Marrekrite-steiger.

Tip voor vrouwelijke metgezellen van commanderende kapiteins: bemachtig een Marrekrite placemat of folder met praktische aanlegtips. Hilda Boesjes van het Woudagemaal, vaak op pad met haar man Johan op een groot zeiljacht, kreeg er een van de jongste vrijwilliger van de Marrekrite, de 12-jarige Riemer van der Wal uit Leeuwarden.

Bekende Nederlanders. Assistent-rayonhoofd van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden, Auke Hylkema (midden) uit Balk, schudt hier de hand van de ouders van de topturners Epke en Herre Zonderland uit Lemmer. Ook Jan Oostenbrug, de ijsmeester van de Elfstedentocht, was van de partij. Logisch: wie in de winter aan de oever van een meer de schaatsen onderbindt, doet dat het liefst op een droge Marrekrite-steiger.
Tip voor vrouwelijke metgezellen van commanderende kapiteins: bemachtig een Marrekrite placemat of folder met praktische aanlegtips. Hilda Boesjes van het Woudagemaal, vaak op pad met haar man Johan op een groot zeiljacht, kreeg er een van de jongste vrijwilliger van de Marrekrite, de 12-jarige Riemer van der Wal uit Leeuwarden.
Jack van den Berg, zijn vrouw Karin en kleinkind Janna van dochter Jitske. Zij en de andere dochters, Maaike en Nynke (rechts tussen twee mannen) luisteren even aandachtig naar de toespraak van toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries.

Oant sjen!

Jack van den Berg, zijn vrouw Karin en kleinkind Janna van dochter Jitske. Zij en de andere dochters, Maaike en Nynke (rechts tussen twee mannen) luisteren even aandachtig naar de toespraak van toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries.
Oant sjen!