Wantoestanden rond Stellingwerfse zwemvijver

Wantoestanden rond Stellingwerfse zwemvijver

Publicatiedatum: 31 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Spokeplas Noordwolde in de verkoop?

NOORDWOLDE (NL) – In 2013 wel toeristenbelasting heffen, maar er niet voor zorgen dat de belangrijkste recreatievoorzieningen pico bello zijn. Het bosmeer Spokeplas bij Noordwolde in de gemeente Weststellingwerf had met Pinksteren, 27 en 28 mei 2012, veel weg van een evenemententerrein zonder enige voorziening. Uitpuilende vuilnisbakken, overal rotzooi en wildplassers en –poepers in de bosjes.

Weststellingwerfse recreatieondernemers, die sowieso al woest zijn op het gemeentebestuur vanwege belastingheffen “op iets wat er niet is”, vinden de gemeentelijke voorbereiding op het toeristenseizoen zeer onprofessioneel. De gemeente wijst de beschuldigende vinger echter naar een rijksoverheidsinstelling, Staatsbosbeheer. Boswachter Roel Vriesema van Staatsbosbeheer kreeg de problemen rond de Spokeplas voor de kiezen, maar hij was en is niet bij machte er direct wat aan te doen. Er moet door zijn bazen nog een kortlopende deal gemaakt worden met een nieuwe exploitant van de kiosk en het toiletgebouw. Het is niet uitgesloten dat de zwemplas en de omringende bospercelen binnen afzienbare tijd verkocht worden aan een projectontwikkelaar. Staatsbosbeheer moet bezuinigen, anders en veel efficiënter werken. Zij heeft grote moeite haar bossen en recreatieterreinen in goede staat te houden. Privatisering en commercialisering lijken de oplossing voor de problemen rond de populaire, gratis toegankelijke zwemplas in het bos- en boomwallenrijke deel van Weststellingwerf.

 

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

De Spokeplas lijkt rijp voor opwaardering door een recreatieondernemer. Het recreatiegebied kan van grote betekenis worden voor de dringend gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de zuidelijke Friese Wouden.

Info: www.friesbureauvoortoerisme.nl