Groene Johan Frisosluis zomer 2013 klaar

Groene Johan Frisosluis zomer 2013 klaar

Publicatiedatum: 9 oktober 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Hanzestad Stavoren poort van Fryslân

Zo komt het nieuwe sluizencomplex er uit te zien.
Zo komt het nieuwe sluizencomplex er uit te zien.

STAVOREN (NL) – De werkzaamheden aan de sluis van Stavoren zijn in volle gang. De tweede Johan Frisosluis sluis krijgt een bijzonder karakter: groen, open, milieuvriendelijk en energieneutraal. Door de nieuwe sluis behoren lange wachttijden en onveilige situaties in de zomer van 2013 tot het verleden.

Ballast Nedam bouwt de sluis in opdracht van de provincie Fryslân. De uitbreiding van de Johan Frisosluis is onderdeel van Het Friese Merenproject.

Met tromgeroffel en een draai aan een grote zelfgemaakte sleutel hebben kinderen uit Stavoren op vrijdag 5 oktober 2012 het startsein gegeven voor de uitbreiding van de Johan Frisosluis in Stavoren. ‘De tweede sluis is hard nodig voor Stavoren en Fryslân,’ aldus gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân. Zij startte samen met de kinderen officieel de werkzaamheden. De tweede Johan Frisosluis moet in de zomer van 2013 klaar zijn.

Door regen en harde wind vond de officiële starthandeling niet op het bouwterrein, maar in multifunctioneel centrum De Kaap plaats. Het enthousiasme van de aanwezigen was er niet minder om. Onder leiding van musicus Michael Agbodo bootsten kinderen van de basisschool ‘De Skutslús’ uit Stavoren het slaan van de eerste paal na op djembés. Als voorbereiding hierop was in de weken daarvoor al flink geoefend op school.

Kinderen van de laagste groepen openden met een grote sleutel symbolisch de ‘Poort van Fryslân’. Onder leiding van medewerkers van Do&Wi compagnie uit Hemelum hadden de kinderen de weken voorafgaand hard geknutseld aan sleutel en poort. De ‘boodschap’ hierachter is dat Stavoren met de verbeterde sluis dé poort van Fryslân is. Geeske Visser van Stavers Belang onderstreepte dit nog eens door te verwijzen naar de gastvrije uitstraling van Stavoren die met de bouw van de tweede sluis een ‘boost’ krijgt.

Naast De Vries en Visser, sloegen ook wethouder Maarten Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân en districtsmanager Henk Veenstra van Ballast Nedam op eigen djembés de maat van het heien mee. Alle vier waren ze gehuld in witte jassen met ‘Poort van Fryslân’ op hun rug. Geen loze kreet, want volgens Offinga is Stavoren, zeker met de nieuwe voorziening, inderdaad de voordeur tot vele huiskamers, keukens en slaapkamers in Fryslân.

De oude kolk, nu vooral in gebruik bij de in de loop der jaren enorm  toegenomen pleziervaart, wordt gereserveerd voor de beroepsvaart.

Stavoren met Marina Stavoren. Geheel links de Johan Frisosluis die nu  vergroot wordt met een ecosluis naast de bestaande. Foto: Marina  Stavoren.

De oude kolk, nu vooral in gebruik bij de in de loop der jaren enorm toegenomen pleziervaart, wordt gereserveerd voor de beroepsvaart.
Stavoren met Marina Stavoren. Geheel links de Johan Frisosluis die nu vergroot wordt met een ecosluis naast de bestaande. Foto: Marina Stavoren.

Info: www.fryslan.nl/jfsluis