Groeten uit Sloten

Groeten uit Sloten

Publicatiedatum: 14 juli 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Sloten maakt zich op voor plaatsing op Werelderfgoedlijst
Friese Elfsteden maken als reeks weinig kans

SLOTEN (NL) – De elf Friese steden op de Werelderfgoedlijst. Dat zou heel mooi zijn voor de gemeente Gaasterlân-Sleat en Sloten, vinden burgemeester Willem Hoornstra en wethouder Meint Jelsma. Maar eigenlijk komt het stadje in zijn eentje eerder in aanmerking voor een onderscheiding van de UNESCO dan de tien andere Elfsteden. Sloten, volgens Albert Hendriks van Friesland Holland het kleinste stadje ter wereld dat ook nog een echte stad is, is het minst aangetast door de tand des tijds.


Foto 1: Burgemeester Hoornstra en wethouder Jelsma in museum Stêdhûs Sleat. Hier kan men zien hoe Sloten er in de 17-de eeuw uitzag met zijn Wyckeler poort en de ophaalbrug, elementen die weer terugkeren bij de uitvoering van het Masterplan ‘Sloten, de ideale stad’. De heren gekscherend: Sloten zou mooi de hoofdstad van de nieuwe fusiegemeente Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland kunnen zijn.
Foto 2: Kijk eens, de sfeer van weleer. Waar vind je dit nog?
Klik op foto voor vergroting

Om verminkingen weg te werken en Sloten weer in 17-de eeuwse staat te brengen zijn indrukwekkende plannen gesmeed. Sloten moet weer “de ideale stad” worden, vindt het Gaasterlandse bestuur.

De provincie Fryslân wil echter alle elf historische steden op het erepodium, inclusief de Friese taal-, sport- en handelscultuur en de band met bevaarbaar water in de Gouden Eeuw. De provincie maakt weinig kans op de officiële status van Werelderfgoed, zo menen deskundigen, vooral omdat één van de Friese Elf Steden, Stavoren, niet eens een beschermd stadsgezicht is. De meeste Elfsteden zijn ook niet erg druk met het conserveren van de sfeer van weleer. Bovendien wil de UNESCO een betere mondiale spreiding van hoogwaardig historisch erfgoed, dat wil zeggen meer buiten Europa. Europese steden hebben altijd erg hun best gedaan om op de lijst te komen, in tegenstelling tot steden en gebieden in andere, armere delen van de wereld.


Opa en oma De Jong uit Kampen gaan iedere zomer met hun kleinkinderen een dagje naar Sloten en Gaasterland. Sloten vinden ze schitterend, vertellen ze aan burgemeester Hoornstra en wethouder Jelsma.
Klik op foto voor vergroting

Sloten
De heer Hoornstra en de heer Jelsma zijn de schatbewaarders van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Eerstgenoemde heeft onder andere economische zaken en recreatie en toerisme in portefeuille. Ruimtelijke ordening, natuur en landschap zijn een paar aangelegenheden die onder de verantwoordelijkheid van de heer Jelsma vallen. Sloten moet nog meer een historische stad worden dan het al is, vinden zij. De ringgracht moet bevaarbaar worden gemaakt en de poedermelkfabriek, voortgekomen uit een coöperatieve zuivelfabriek, zal ooit eens het veld moeten ruimen voor iets passends. Sloten, een topbezienswaardigheid in de reeks Friese Elf Steden, blijkt ook behoefte te hebben aan extra aanlegplaatsen en verbetering van de bestaande jachthaven. Het stadje heeft veel potentieel als het gaat om cultuurhistorie. Ook tijdens de rondgang door het vestingstadje met burgemeester Hoornstra en wethouder Jelsma blijkt dat de toerist zeer onder de indruk is van de de middeleeuwse structuur, de zeventiende eeuwse panden, de verdedigingswerken en de nietige omvang. “Wij willen de oude stadsgrens herstellen, de stadspoort en de ophaalbrug herbouwen. Door een historisch verantwoorde reconstructie moet Sloten beter uit de verf komen als een Middeleeuwse stad van betekenis. Dit gebeurt aan de hand van het Masterplan ‘Sloten, de ideale stad’.”

 

Info: www.sloten.nl
Tourist Information: www.elfstedenroute.nl
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl

 

 

Publicatiedatum: 14 juli 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Sloten kleinste stad ter wereld!

DURBUY (B) – Het vestigingsstadje Sloten in de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân) is de kleinste stad ter wereld en niet Durbuy in de provincie Luxemburg in België. Dat stelt journalist Albert Hendriks, ook directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland. Hij kwam tijdens een werkbezoek in de Ardennen toevallig in Durbuy terecht. Hem viel de tientallen vierkante meters grote reclametekst ‘Durbuy, de kleinste stad ter wereld’ op het stadsplein op. Nadat hij vier uur in de stad rondgedwaald had en foto’s had gemaakt, wist hij zeker: Het Friese Sloten is kleiner en véél authentieker.


Foto 1: Het bestuur van Durbuy in de Ardennen beweert dat het de kleinste stad ter wereld is, getuige dit mozaïek in het centrum.
Foto 2: Eén van de vele stegen van Durbuy.
Klik op foto’s voor vergroting


Foto 1: Durbuy wordt net als Sloten doorsneden door een rivier.
Foto 2: Durbuy Adventure Park.
Klik op foto’s voor vergrotingKlik op foto’s voor vergroting

Het duidelijk met een gracht, verdedigingswallen en waterpoorten begrensde Friese stadje meet slechts 350 bij 350 m. Het minder duidelijk omlijnde Durbuy is vele malen groter, beweert Hendriks. Que inwonertal lijkt Sloten ook winnaar. In de kern wonen circa. 350 mensen; in die van Durbuy zouden meer mensen wonen. Daarenboven heeft Sloten een zeer goed bewaard gebleven stedelijk structuur en historische bebouwing met een minimum aan moderne panden.

“Sloten zou een openluchtmuseum kunnen zijn, zo goed is het geconserveerd. Durbuy heeft veel moderne elementen, zoals een lange, brede promenade met winkeltjes en restaurants. Een dergelijke ontwikkeling heeft men in Sloten weten te voorkomen. Sloten heeft de uitstraling van een oud stadje, compleet met bolwerken met kanonnen, waterpoorten, een stadhuis, een schandpaal en een echte staatsomroeper.”

Is Sloten perfect? “Een minpunt is de melkpoederfabriek aan de noordoostrand, van origine een zuivelfabriek uit 1903. Als die weg zou zijn, dan was het stadsgezicht welhaast ideaal. Maar Durbuy vind ik ook heel mooi, een aanrader. Het heeft wel wat van Sloten. Het wordt ook doorsneden door een riviertje, is Middeleeuws, toeristisch aantrekkelijk en er wordt aan watersport gedaan, maar dan in het klein, namelijk kayakken.” De grachten in en om Sloten en het aangrenzende Slotermeer worden ook bevaren door kano’s, maar zeil- en motorboten zijn ver in de meerderheid. Voor watersporters. Maar ook voor vakantiefietsers, is Sloten één van de topbestemmingen in Friesland.

Concurrentie
Hendriks: “Er zijn meerdere kleine steden die de titel ‘kleinste stad’ claimen, zoals het Nederlandse Bronckhorst, aan de IJssel. Maar al die mini-stadjes zien er niet meer uit als een stad, maar als een dorp omdat de kenmerkende stedelijke elementen verdwenen zijn. Je kunt wel stadsrechten hebben, maar dan moet je ook nog een echte stad hebben, dus duidelijk begrensd door verdedigingswallen, grachten, muren of natuurlijke barrières. Een stad moet ook direct herkenbaar zijn als een verdedigbare kern, als een samenhangend geheel van historische gebouwen. Met hier en daar een overblijfsel uit vervlogen tijden kun je niet de titel ‘kleinste stad’ opeisen. Zo’n plaats als Bronckhorst is streekhistorisch gezien wel interessant, maar mondiaal niet. Niet onbelangrijk is het beeld dat men, zeg maar de toerist, in het algemeen van een stad heeft. Sloten, maar ook Durbuy, beantwoordt ruimschoots aan de verwachtingen.”


Foto 1: De Lindegracht in Sloten. Op de achtergrond één van de twee waterpoorten, de Woudsender of Sneker poort.
Foto 2: De Lemsterpoort (1821) was één van de twee waterpoorten.

Klik op foto’s voor vergroting


Het Friese Sloten claimt de titel ‘Kleinste stad ter wereld’. Stadsomroeper Pieter Haringsma zal het luid en duidelijk verkondigen tijdens rondleidingen.
Klik op foto’s voor vergroting

Vriendschap
Friesland Holland Tourist Information gaat Sloten voortaan promoten als de kleinste stad ter wereld. Er is ook al een promotielogo ontworpen. “Ik daag Durbuy weliswaar uit, vecht haar onderscheiding aan, maar hoop toch op vriendschappelijke betrekkingen. Durbuy is een alleraardigst stadje in een schitterende omgeving. Misschien draait het erop uit dat Durbuy en Sloten een gedeelde eerste plaats innemen op de ranglijst van kleinste steden van de wereld.”

 

Info: www.sloten.nl
Tourist Information: www.elfstedenroute.nl
Info: www.durbuyadventure.be
Info: www.durbuy.be
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl