Haringrokerij Laaksum moet visserijmuseum worden


Publicatiedatum: 17 november 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Eerste gemeentelijk monument van Nijefurd
Haringrokerij Laaksum moet visserijmuseum worden
Markante zoutloods staat op instorten


Klik op logo voor vergroting

LAAKSUM (NL) – De Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed Warns Skarl Laaksum wil met spoed de meer dan 90 jaar oude visafslag van Laaksum aan het IJsselmeer restaureren. De zoutloods, ook bekend als de hang, staat op instorten. Met de opknapbeurt is ruim 100.000 euro gemoeid. De schuur, eigendom van Coby Smits-Kemker, moet een visserij- en streekmuseum worden waar onder andere het palingroken gedemonstreerd wordt.

De eerste fotosessie voor een monument in het kader van Models 4 Monuments: Friesland Holland Promotion Lady Judith Roetman gefotografeerd door Albert Hendriks bij de nu monumentale zoutloods van Laaksum aan het IJsselmeer in het zuidwesten van Friesland. De rokerij bezweek bijna onder 90 jaar wind, zout en zoet water.
Klik op foto voor vergroting

De visafslag werd na de Eerste Wereldoorlog als tijdelijk gebouw opgetrokken omdat de afsluiting van de Zuiderzee en het einde van de visserij op zoutwatervis al in zicht was. De muren zijn van goedkope erosiegevoelige kalkzandsteen. Lemster vissers gebruikten de rokerij voor de verwerking van verse haring tot bokking. De gerookte vis was bestemd voor de Duitse markt. Het was een dag onderweg.

Klik op foto voor vergroting

Burgemeester John Winston Boekhoven (62) is blij met de inspanningen voor het behoud van de Laaksumer zoutloods. Hij werd 1 april 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege zijn inzet voor het behoud van monumentale en beeldbepalende gebouwen in zijn gemeente en omdat hij 25 jaar burgemeester was, eerst op Schier-monnikoog en daarna in Nijefurd. Ook buiten de provincie is hij actief. Zo is hij voorzitter van de Vereniging van Zuiderzee-gemeenten en lid en jurylid van de Europäische Arbeits-gemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung. Koudum won in 2006 de Europese dorpsvernieuwingsprijs.

Met de aanwijzing van de zoutloods als gemeentelijk monument op 25 juli 2008 kende de gemeente Nijefurd een primeur. Het is namelijk het eerste gemeentelijke monument. “Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de zoutloods een belangrijk en uniek object dat verwijst naar de oude Zuiderzeetijd”, aldus burgemeester John Winston Boekhoven. “Met de aanwijzing wordt eventuele sloop of andere verstoring van de zoutloods voorkomen en behoudt het de monumentale waarde.”

Gemeentelijk monument
Januari 2008 startte de gemeente met de procedure tot aanwijzing. Het college is bevoegd om gemeentelijke monumenten aan te wijzen en erkende het belang van het behoud van de zoutloods. Ook de ‘Werkgroep cultuurhistorisch erfgoed Warns, Skarl Laaxum’, ontstaan op initiatief van Dorsbelang Warns, gaf bij de gemeente aan dat zij graag het pand wilde behouden als herinnering aan de oude Zuiderzeezeevisserij en de historie van Laaksum.
Van Boekhoven: “De gemeente was erg content met deze belangstelling. De bereidwilligheid van de werkgroep om mee te denken en te helpen was bijzonder welkom. De gemeente heeft daarom de enthousiaste werkgroep, ook met het oog op de restauratie, nauw betrokken bij de totstandkoming van de aanwijzing.”
Hij is de werkgroep dankbaar voor de getoonde inzet. Eigenaresse van het pand, mevrouw Smits-Kemker en de eigenaar van het perceel, Wetterskip Fryslân, gaven eerder aan geen bezwaar te hebben tegen de aanwijzing van de zoutloods als eerste gemeentelijk monument.

De kalkzandsteen is bijna helemaal weggeërodeerd door de wind van zee.
Klik op foto’s voor vergroting
Judith bij een wrak van een boot bij de oude zoutloods. Achter haar het IJsselmeer.

Models 4 Monuments is een initiatief van het bureau voor toerisme Friesland Holland om beeldbepalende historische gebouwen, natuur- en cultuurlandschappen en karakteristieke horizons in Fryslân onder de aandacht te brengen van een groot publiek teneinde ze te behouden voor het nageslacht. Het motto: zonder historie geen toekomst.

Tourist information: www.frieslandholland.nl
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl