IJsselmeerdijk bij Lemmer wordt één meter hoger

IJsselmeerdijk bij Lemmer wordt één meter hoger

Publicatiedatum: 10 maart 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

10.000 vrachtwagens met klei!

IJsselmeerdijk bij Lemmer wordt één meter hoger

De IJsselmeerkering in Friesland loopt van de kop van de Afsluitdijk tot in de bebouwde kom van Lemmer en is bijna 62 kilometer lang. Uit de vijfjaarlijkse veiligheidstoets (2007) bleek dat enkele trajecten van de dijk en enkele sluizen niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Daarom voert Wetterskip Fryslân als beheerder verbeterwerkzaamheden uit. De dijk ten westen van Lemmer moet in het najaar van 2017 een meter hoger zijn. Toeristen zullen geen grote hinder ondervinden van de werkzaamheden.
De IJsselmeerkering in Friesland loopt van de kop van de Afsluitdijk tot in de bebouwde kom van Lemmer en is bijna 62 kilometer lang. Uit de vijfjaarlijkse veiligheidstoets (2007) bleek dat enkele trajecten van de dijk en enkele sluizen niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Daarom voert Wetterskip Fryslân als beheerder verbeterwerkzaamheden uit. De dijk ten westen van Lemmer moet in het najaar van 2017 een meter hoger zijn. Toeristen zullen geen grote hinder ondervinden van de werkzaamheden.

LEMMER-TACOZIJL (NL) – Wetterskip Fryslân start in april 2015 met het verbeteren van de IJsselmeerdijk ten westen van Lemmer. In totaal wordt ruim vijf kilometer dijk aangepakt. Dinsdag 17 maart 2015 houdt het waterschap samen met de aannemer een inloopbijeenkomst over het project. Belangstellenden zijn tussen 15.30 en 20.30 uur welkom in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal in Lemmer.

Het werk aan de IJsselmeerdijk is nodig, omdat de waterkering niet voldoet aan de veiligheidseisen van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Over een lengte van vijf kilometer wordt de dijk gemiddeld een meter verhoogd met 200.000 kuub klei. Het gaat om het traject vanaf de Súderseewei (N359) bij bedrijventerrein Lemsterhoek tot vijf kilometer westwaarts. De werkzaamheden starten in april 2015 en duren tot het najaar van 2017. De verhoging moet hoog water keren tijdens een zeer zware storm die eens in de 4000 jaar voorkomt. De totale projectkosten bedragen 12 miljoen euro.

Aanvoer klei alleen over land mogelijk
Het project is logistiek gezien een uitdaging. Er moet veel materiaal worden aangevoerd. De dijk grenst aan het Natura 2000 IJsselmeergebied. Aanvoer van materiaal kan dus alleen over land plaatsvinden. Met name in het eerste jaar zijn er veel verkeersbewegingen. Daarnaast zorgt het storm- en broedseizoen voor beperkingen bij de werkzaamheden. Dit betekent dat er in ieder geval in de zomermaanden veel werk moet worden verzet. En juist dan begeven zich veel recreanten op de route.

Aanleg noodfietspad
De grond voor de ophoging wordt met vrachtauto’s aangevoerd. Het vrachtverkeer rijdt over de N359 vanuit de richting Balk en neemt voor de Lemsterhoek de afslag naar het IJsselmeer. Op deze weg, de Plattedijk, fietsen veel scholieren en toeristen. Om tijdens de uitvoering de veiligheid te garanderen, legt de aannemer ter hoogte van de waterinlaat Tacozijl een noodfietspad aan om de fietsers te scheiden van het vrachtverkeer.

De IJsselmeerkering in Friesland loopt van de kop van de Afsluitdijk tot in de bebouwde kom van Lemmer en is bijna 62 kilometer lang. Uit de vijfjaarlijkse veiligheidstoets (2007) bleek dat enkele trajecten van de dijk en enkele sluizen niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Daarom voert Wetterskip Fryslân als beheerder verbeterwerkzaamheden uit. De dijk ten westen van Lemmer moet in het najaar van 2017 een meter hoger zijn. Toeristen zullen geen grote hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Vanuit het bezoekerscentrum van het Woudagemaal zijn de werkzaamheden aan de dijk goed te volgen.

De IJsselmeerkering in Friesland loopt van de kop van de Afsluitdijk tot in de bebouwde kom van Lemmer en is bijna 62 kilometer lang. Uit de vijfjaarlijkse veiligheidstoets (2007) bleek dat enkele trajecten van de dijk en enkele sluizen niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Daarom voert Wetterskip Fryslân als beheerder verbeterwerkzaamheden uit. De dijk ten westen van Lemmer moet in het najaar van 2017 een meter hoger zijn. Toeristen zullen geen grote hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Vanuit het bezoekerscentrum van het Woudagemaal zijn de werkzaamheden aan de dijk goed te volgen.

Inloopbijeenkomst in bezoekerscentrum Woudagemaal
Tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 17 maart 2015 lichten het waterschap en de aannemer de werkzaamheden toe. Ook laten ze zien waar het noodfietspad komt en wat de planning is. Iedereen kan tussen 15.30 en 20.30 uur binnenlopen in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal, Gemaalweg 1a in Lemmer.

Meer informatie:
www.wetterskipfryslan.nl/nl