In 2016 drie Electric Only-vaarroutes in Friesland!

In 2016 drie Electric Only-vaarroutes in Friesland!

Publicatiedatum: 14 april 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Elektrisch varen wordt net zo snel volwassen als e-biking

Friesland is koploper wat het stimuleren van het elektrisch varen en aanleggen van electric only-vaarroutes in natuurrijke plattelandsregio’s betreft.
Friesland is koploper wat het stimuleren van het elektrisch varen en aanleggen van electric only-vaarroutes in natuurrijke plattelandsregio’s betreft.

OUDEGA Súdwest-Fryslân (NL) – In 2016 wordt begonnen met de aanleg van de tweede electric only route in Súdwest-Fryslân (Sneek e.o.). De gemeenteraad van deze gemeente in het zuidwesten van Friesland stemde onlangs in met het voorstel voor de aanleg.

In de zomer van 2015 worden de plannen voor de route verder uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt, kan de route nog in 2016 gevaren worden. Voor de aanleg van de route is 1,25 miljoen euro beschikbaar. Zowel de gemeente als de provincie betalen 50%. In de zomer van 2014 startte Het Friese Merenproject met de aanleg van de eerste Friese ‘electric only’-vaarroute, namelijk het vaartraject Heeg-Âldega-Heeg.

Met de komst van de tweede electric only vaarroute ziet de ‘Kanowerkgroep’, bestaande uit afvaardigingen van de dorpsbelangen Blauwhuis, Greonterp, Wolsum en Westhem, een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. De route biedt de watersporter veel moois. Het is bijzonder om in stilte door het groene landschap te varen en de rust van de natuur te ontdekken. Ook de lokale ondernemers hebben er belang bij; een electric-only route kan zorgen voor een grotere toestroom van toeristen.

De Reidmarroute.
De Reidmarroute.

Natuurgebied Bûtenfjild krijgt ook elektrische vaarroute
Fryslân zet nog een stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen. Provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel en de gemeente Tytsjerksteradiel bereikten in 2014 al een akkoord over de aanleg van een electric only route waarvoor april 2015 de eerste voorbereidingen zijn getroffen. Het betreft de vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer. De route loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen. De werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2015. Volgens de planning zijn alle werkzaamheden eind 2016 afgerond. De elektrische vaarroute is alleen bestemd voor elektrische of hybride boten met een diepgang van maximaal 80 cm.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het baggeren van de route, het aanleggen van twee sluisjes, het ophogen van bruggen en het creëren van picknickplaatsen en vogelkijkhutten, dit laatste op verzoek van bewoners uit de regio Ryptsjerk. De totale kosten voor de aanleg bedragen 2,8 miljoen euro. Provincie Fryslân neemt 1,75 miljoen euro voor haar rekening, gemeente Dantumadiel 500.000 euro en gemeente Tytsjerksteradiel 575.000 euro.

De Bûtenfjildroute opent Noordoost Fryslân als de achtertuin van Leeuwarden. De nieuwe route is één van de wensen uit de Dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild. De commissie Wetterwâlden probeert plannen bij elkaar te brengen. Deze plannen zijn bedoeld voor de dertien dorpen die liggen aan de Centrale As en de Lauwersseewei. Samen met Het Friese Merenproject en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is gezocht naar de mogelijkheden voor de realisatie van deze route.

Meer informatie:
www.electricboating.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandholland.nl
www.friesemeren.eu