Net te leauwen Marrekrite wil 900 ligplaatsen schrappen!

Net te leauwen Marrekrite wil 900 ligplaatsen schrappen!

Publicatiedatum: 14 april 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Net te leauwen

Marrekrite wil 900 ligplaatsen schrappen!

In Fryslân vindt men midden in de natuur, zoals in de Lindevallei, en op andere bijzondere locaties, meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag maximaal drie dagen gratis gebivakkeerd worden.
In Fryslân vindt men midden in de natuur, zoals in de Lindevallei, en op andere bijzondere locaties, meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag maximaal drie dagen gratis gebivakkeerd worden. Alle Marrekrite-ligplaatsen staan op deze kaart: www.fryslan.frl/kaarten/kaart.html

LEEUWARDEN (NL) – Heibel in Friesland. De Leeuwarder Courant meldt 9 en 10 april 2015 dat recreatieschap Marrekrite van plan is om 900 gratis aanlegplekken in de Friese natuur te schrappen. Inwoners en toeristen dreigen hun mooie picknickplaatsen aan het water en visstekken kwijt te raken. Protesten zijn niet van de lucht. Vooral de minder kapitaalkrachtige pleziervaarders luiden de alarmbel.

In Fryslân vindt men midden in de natuur, zoals in de Lindevallei, en op andere bijzondere locaties, meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag maximaal drie dagen gratis gebivakkeerd worden.
In Fryslân vindt men midden in de natuur, zoals in de Lindevallei, en op andere bijzondere locaties, meer dan 3.500 Marrekrite-aanlegplaatsen. Hier mag maximaal drie dagen gratis gebivakkeerd worden. Alle Marrekrite-ligplaatsen staan op deze kaart: www.fryslan.frl/kaarten/kaart.html

De Marrekrite heeft niet genoeg geld voor goed onderhoud, zegt directeur Lourens Touwen, die op zijn website geen mededelingen doet over de bezuinigingsoperatie. Hij verklaart tegen de Leeuwarder Courant dat de op te heffen meters waarschijnlijk later, na 2020, weer terugkeren, ervan uitgaande dat de club dan de financiën op orde heeft. De van origine op de pleziervaart gerichte organisatie heeft er sinds juli 2011 nogal wat taken bijgekregen, zoals onderhoud en bewegwijzering van fiets- en wandelpaden en onderhoud van walvoorzieningen die tot stand zijn gekomen in het kader van het Friese Merenproject. Veel faciliteiten moeten landrecreatie onder bootbezitters bevorderen, zoals van-de-boot-op-de-fiets-steigers.

Bestuur
Het laatste woord over het wel of niet sluiten van een kwart van de vrije ligplaatsen heeft het bestuur van De Marrekrite. De organisatie kent een Algemeen Bestuur, waarin de provincie Fryslân en de 19 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het Algemeen Bestuur heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden. De voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en verantwoordelijk voor recreatie en toerisme, nu nog Jannewietske de Vries (PvdA). Het Dagelijks Bestuur vergadert viermaal per jaar en het Algemeen bestuur minimaal twee keer.

De baas van De Marrekrite, Lourens Touwen, komt geld tekort door extra taken zonder daarvoor voldoende te worden gecompenseerd door provincie Fryslân en de deelnemende gemeenten.
De baas van De Marrekrite, Lourens Touwen, komt geld tekort door extra taken zonder daarvoor voldoende te worden gecompenseerd door provincie Fryslân en de deelnemende gemeenten.

Dit zijn de bestuursleden:
Gedeputeerde J.A. de Vries (Provincie Fryslân) (voorzitter)*
Wethouder M. van der Veen (Achtkarspelen)
Wethouder E. Peterson (Dantumadiel)
Wethouder S. Boorsma (Dongeradeel)
Wethouder W. van den Berg (Ferwerderadiel)
Wethouder C. de Pee (Franekeradeel)*
Wethouder J. van der Pal (De Friese Meren)*
Wethouder M. Le Roy (Harlingen)
Wethouder C. van der Laan (Heerenveen)
Wethouder B. Tol (Het Bildt)
Wethouder J. Boerema (Kollumerland)*
Wethouder I. Diks (Leeuwarden)
Wethouder B. Bonnema (Littenseradiel)
Wethouder R. van der Meulen-van der Ende (Leeuwarderadeel)
Wethouder A. Dijkstra (Menameradiel)
Wethouder R. Jonkman (Opsterland)*
Wethouder R. van der Leck (Smallingerland)
Wethouder M. Offinga (Súdwest Fryslân)*
Wethouder G. Schippers (Tytsjerksteradiel)
Wethouder F. Kloosterman (Weststellingwerf)

* Deze bestuursleden zijn vanuit het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van De Marrekrite.

Meer informatie:
www.marrekrite.nl
www.friesemeren.eu