Kakkers en zakkers worden strebers op Fries zeilschip

Kakkers en zakkers worden strebers op Fries zeilschip

Publicatiedatum: 5 juni 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Tallship Wylde Swan zeezeilschool en onderwijsinstituut

Reder Hinke de Vries organiseert opleidingen op zee.
Reder Hinke de Vries organiseert opleidingen op zee.

MAKKUM (NL) – Het is slechts voor enkelen weggelegd: trainee op het fregat de Wylde Swan van Hinke de Vries uit Makkum. Of je hebt rijke ouders óf je hebt sponsors — bijvoorbeeld de provincie Fryslân — want zeilen én een half jaar de middelbare school op zee volgen is een grapje van vele duizenden euro’s. “Verwende krengen” worden op zee sociaal, ijverig, kiener en leren grote verantwoording dragen, verzekert de bemanning van de Swan, een racemachine met 1120 vierkante meter zeil. ‘School at Sea’ is pompen of verzuipen.

De Wylde Swan is de grootste tweemast-topzeilschoener ter wereld en een geduchte deelnemer aan Tall Ships Races. De Wylde Swan won onder andere al de Tall Ships Races in 2011 en de Friendship Trophy. Op zee biedt de Wylde Swan trainingen voor jongeren. In de haven is de Wylde Swan een locatie voor recepties, feesten en andere evenementen tot 120 personen.
De Wylde Swan is de grootste tweemast-topzeilschoener ter wereld en een geduchte deelnemer aan Tall Ships Races. De Wylde Swan won onder andere al de Tall Ships Races in 2011 en de Friendship Trophy. Op zee biedt de Wylde Swan trainingen voor jongeren. In de haven is de Wylde Swan een locatie voor recepties, feesten en andere evenementen tot 120 personen.

Initiatiefnemer Hinke de Vries iets gereserveerder: “De Wylde Swan ziet kansen voor de ontwikkeling van hoogwaardige programma’s aan boord en heeft daarom contact gezocht met de provincie Fryslân. De provincie ziet het algemene belang en gedeputeerde Hans Konst heeft een ondersteuning vanuit de A-7 zone goedgekeurd.”

Door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid ontstaan er nieuwe initiatieven en projecten om de economie in de A7- en Westergozone te bevorderen. Projectbureau A7Westergo onder leiding van Geert Boesjes initieert en ondersteunt projecten door mensen en organisaties nabij de snelweg A7 en tussen Harlingen en Leeuwarden (Westergo) samen te brengen, evenementen te organiseren en inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden.

De Vries: “De ontwikkeling van de programma’s gaat onder de noemer Masterskip. De mensen die de Wylde Swan helpen bij deze ontwikkeling, zijn voor de provincie ook weer interessant in de verbinding met het onderwijs en bedrijfsleven.”

Gezagvoerder Moritz Kuhlenbaumer van rederij Swan fan Makkum vertelt over het leven en het leren aan boord van de Wylde Swan. Geheel links gedeputeerde Hans Konst.
Gezagvoerder Moritz Kuhlenbaumer van rederij Swan fan Makkum vertelt over het leven en het leren aan boord van de Wylde Swan. Geheel links gedeputeerde Hans Konst.

Proefreis
Voor komende winter biedt de Wylde Swan programma’s voor iedereen die in de bovenbouw zit van de middelbare school. De Vries: “Je kunt drie maanden of zes maanden mee naar de Caribbean. Om deze zomer al te ervaren hoe het is op de Wylde Swan, kun je een dag of langer mee als trainee gedurend een 8-daagse reis van Helsinki naar Amsterdam. Dat kost € 105,- per dag.” De Wylde Swan is in juli in Helsinki vanwege de deelname aan de Tall Ships Race Århus – Helsinki. Die start 3 juli. Er is een kooi, een slaapplaats, voor 50 gasten.

Masterskip
De Wylde Swan moet hèt Friese platform worden voor intensieve opleiding en ontwikkeling op zee, voor jongeren en young professionals, is het plan van de Makkumer: “De Wylde Swan heeft een reputatie hoog te houden. In korte tijd heeft dit unieke fregat zich bewezen als een excellent zeilschip met een goede naam op het gebied van sailtraining en een bemanning die zich onderscheidt door vakmanschap, discipline en internationaal erkende gastvrijheid. In 2013 komt de Wylde Swan met nieuwe plannen en een nieuw elan. Een nieuwe definitie van onze rol in de wereld. Met educatieve programma’s die unieke leerervaringen bieden in een unieke omgeving. We noemen dit ‘Masterskip’, een verwijzing naar onze Friese roots. Een term die alles zegt over onze eigen ambitie én een belofte aan studenten.”

Projectbureau A7Westergo organiseert geregeld bedrijfsbezoeken, 16 mei 2013 op De Wylde Swan in Makkum. Projectbureau A7Westergo organiseert geregeld bedrijfsbezoeken, 16 mei 2013 op De Wylde Swan in Makkum.

Projectbureau A7Westergo organiseert geregeld bedrijfsbezoeken, 16 mei 2013 op De Wylde Swan in Makkum.

Missie
“De missie van deWylde Swan is om jonge mensen en avontuur, sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijk bewustwording te laten ervaren,” licht De Vries toe. “De visie van de Wylde Swan is om met hoogwaardige, grensverleggende en inspirerende educatie & trainingen jongeren verder te brengen. De Wylde Swan onderscheidt zich door hoge kwaliteit, de verbinding met jongeren, cultuur en onderwijs, en een winnaarsmentaliteit die tot uitdrukking komt in de jaarlijkse deelname aan de internationale Tall Ship races, waar de Wylde Swan kan bogen op uitstekende resultaten.”

Lunch op de tweemaster Wylde Swan. Ondernemers en overheid konden tijdens de lunch met elkaar van gedachten wisselen over de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De lunch bood genodigden de gelegenheid om ervaringen met de verschillende initiatieven, die ondernomen worden om leerlingen al in een vroeg stadium te interesseren voor technische beroepen, uit te wisselen.
Lunch op de tweemaster Wylde Swan. Ondernemers en overheid konden tijdens de lunch met elkaar van gedachten wisselen over de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De lunch bood genodigden de gelegenheid om ervaringen met de verschillende initiatieven, die ondernomen worden om leerlingen al in een vroeg stadium te interesseren voor technische beroepen, uit te wisselen.

Fryslân promotie
“Het is onze ambitie om jongeren te verbinden met andere internationale jongeren door voorafgaand, tijdens en na afloop van de reis activiteiten te ontplooien op het gebied van educatie, sport en cultuur. In het educatieve programma wordt een verbinding gelegd met scholen op de route, met kennisinstituten, culturele instellingen en bedrijven. Op deze manier draagt de Wylde Swan tevens bij aan het op de kaart zetten van de provincie Fryslân en wordt hiermee de Fryske identiteit en cultuur versterkt op het gebied van zeilen, duurzaamheid, innovatie en onderwijs.”

Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid
“De Wylde Swan werkt nauw samen met het onderwijs, ondernemingen en de overheid om door middel van innovatieve programma’s invulling te geven aan drie thema’s die intrinsiek zijn verbonden aan onze bedrijfsidentiteit,” zegt De Vries. “Deze drie thema’s laten zich samenvatten als “Bildung”, persoonlijke vorming vanuit waarden die passen bij de discipline en gemeenschapszin die heerst aan boord van de Wylde Swan. Uitdagen tot nieuwe inzichten en tot uitblinken door nieuwe educatieve ervaringen op te doen. Daarbij denken we aan vakinhoudelijke inzichten en bekwaamheden die horen bij de beroepszeilvaart en aan de wetenschappelijke omgeving van de natuur en de reisbestemmingen. Door de bijzondere, internationale en natuurlijke context waarin geleerd en geleefd wordt, leren jongeren zelf ontdekken en verbindingen leggen, waardoor educatieve kennis en inzichten worden opgedaan die uitblijven bij een meer theoretische, ‘schoolse’ benadering.”

Het fregat De Wylde Swan kwam in 2010 in de vaart en is de opvolger van de Swan fan Makkum, de grootste brigantijn ter wereld. Deze werd in 2007 verkocht aan de jachtclub van Genuaen de Italiaanse marine, waarmee de weg vrij kwam voor de bouw van een schip dat volledigis toegerust op Sail Training. Groepsdynamiek, snelheid en een onovertroffenzeilervaring staan bij de Wylde Swan voorop. De Wylde Swan is internationaal gekeurd voorde beroepsvaart om met trainees te mogen varen. Het fregat De Wylde Swan kwam in 2010 in de vaart en is de opvolger van de Swan fan Makkum, de grootste brigantijn ter wereld. Deze werd in 2007 verkocht aan de jachtclub van Genuaen de Italiaanse marine, waarmee de weg vrij kwam voor de bouw van een schip dat volledigis toegerust op Sail Training. Groepsdynamiek, snelheid en een onovertroffenzeilervaring staan bij de Wylde Swan voorop. De Wylde Swan is internationaal gekeurd voorde beroepsvaart om met trainees te mogen varen.

Het fregat De Wylde Swan kwam in 2010 in de vaart en is de opvolger van de Swan fan Makkum, de grootste brigantijn ter wereld. Deze werd in 2007 verkocht aan de jachtclub van Genua en de Italiaanse marine, waarmee de weg vrij kwam voor de bouw van een schip dat volledig is toegerust op Sail Training. Groepsdynamiek, snelheid en een onovertroffen zeilervaring staan bij de Wylde Swan voorop. De Wylde Swan is internationaal gekeurd voor de beroepsvaart om met trainees te mogen varen.

Huisarts en PvdA-man Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslân, ziet “schoolreisjes” met de Wylde Swan wel zitten. Konst’s portefeuille: ruimtelijke ordening, wonen en kwaliteit woonomgeving, krimp, economie, duurzame energie, watertechnologie, Samenwerkingsverband Noord Nederland, gebiedsgedeputeerde Noordwest Fryslân en samenwerkingsagenda Leeuwarden.
Huisarts en PvdA-man Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslân, ziet “schoolreisjes” met de Wylde Swan wel zitten. Konst’s portefeuille: ruimtelijke ordening, wonen en kwaliteit woonomgeving, krimp, economie, duurzame energie, watertechnologie, Samenwerkingsverband Noord Nederland, gebiedsgedeputeerde Noordwest Fryslân en samenwerkingsagenda Leeuwarden.

Friese jongeren geen uitblinkers
“Het Nederlandse onderwijs presteert al jarenlang op een gelijkblijvend, redelijk niveau. De stap van ‘good’ naar ‘great’ maken we echter niet,” beweert De Vries. “Steeds meer landen streven ons voorbij. We slagen er onvoldoende in om jonge mensen uit te dagen tot uitblinken. Dat geldt des te sterker voor jongeren in Fryslân, zo blijkt uit onderzoek. De Wylde Swan wil met haar uitdagende en persoonlijke benadering jongeren de kans bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Uitdagen tot uitblinken op de terreinen waarin je goed blijkt te zijn. Dat geldt zowel voor meer praktische of fysieksportief ingestelde jongeren, als voor meer cognitief-intellectueel georiënteerde jongeren. Door nieuwe leerervaringen en inzichten op te doen in een bijzondere context, ontwikkelen jongeren een basis omzich na de reis verder te ontplooien dan menigeen tevoren voor mogelijk had gehouden. Hierbij verbinden we de oude tradities van de zeilvaart met moderne onderwijsprogramma’s en innovatieve lesmethodes.”

Zeezeilschool
De Wylde Swan is gebouwd voor Sail Training. De Vries: “Wij leiden al tientallen jaren jongeren op voor nautische vaardigheden, maar het zijn vooral de ‘soft skills’ die trainees opdoen aanboord die hen hun hele leven zullen bijblijven: saamhorigheid in een tijd van individualisme, doorzettingsvermogen en discipline bij tegenslag, leiderschap nemen en leiders vertrouwen. Onze uitdaging is om de waarden die we aan boord hanteren over te brengen op onze trainees, en deze te verbinden met de maatschappij waaruit zij komen.

De slaapruimte in het ruim van de Wylde Swan is ook leslokaal.
De slaapruimte in het ruim van de Wylde Swan is ook leslokaal.

Wegwerpsamenleving
De Vries: “Duurzaamheid is een belangrijk kernbegrip in het huidige tijdsgewricht, dat een grote educatieve waarde heeft in onze ‘wegwerpsamenleving’. Onze Wylde Swan is als zeilfregat, een goed voorbeeld van duurzaamheid. Jongeren die aan boord komen kunnen op allerlei manieren ervaren hoe ‘duurzaamheid’ vormt krijgt en op zee zien en onderzoeken wat de gevolgen zijn van een gebrek aan zorg voor het milieu, zoals olielozingen en plastic soep.”

Info A7Westergo stimuleringsregio: www.a7westergo.nl
www.wyldeswan.eu