Knooppunt Wolvega krijgt snel spoortunnel

Knooppunt Wolvega krijgt snel spoortunnel

Publicatiedatum: 7 Februari 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Ter bevordering van de doorstroming en veiligheid:

gele-trein
gele-trein

WOLVEGA (NL) – Voor de spoortunnel in Wolvega, in de noordelijke rondweg ‘Om den Noort’ bij Frico Kaas en woonboulevard Home Center, heeft het rijk € 10,5 miljoen en de gemeente Weststellingwerf € 1,5 miljoen gereserveerd. Dit betekent dat de voorbereiding voor de aanleg van de tunnel kan starten. De tunnel krijgt ook fietsvoorzieningen.

Om de weg goed te laten aansluiten op de tunnel moet de rotonde aan de westzijde van de spoorwegovergang worden verplaatst. De spoorovergang die er nu ligt, zorgt vaak voor verkeersoverlast. De planning is dat de spoortunnel in 2012 wordt aanbesteed. Eind 2013 wordt met de bouw gestart. Gepland is dat eind 2014 de tunnel in Wolvega gereed is.

Gedeputeerde Piet Adema en het college van Weststellingwerf zijn blij met de ondertunneling. “De spoorwegovergang is nu al een barrière midden door het centrum van Wolvega. Nu rijden er nog maar vier treinen per uur door het centrum, maar als het aan ons ligt rijdt hier straks acht keer per uur een trein langs. Dan wordt de overlast en onveiligheid alleen maar groter en dat willen we niet”, zegt gedeputeerde Piet Adema. Burgemeester Van Klaveren vult aan: “Deze tunnel levert een verhoogde verkeersveiligheid op voor onze burgers. Verder zal de tunnel bijdragen aan het optimaliseren van de verbindingen in Zuidoost Fryslân. Het is van grote regionale en economische betekenis voor onze regio.”

De kosten voor de ondertunneling worden geschat op  € 12 miljoen. Daarvan komt € 10,5 miljoen van het Rijk voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De gemeente betaalt € 1,5 miljoen. ProRail onderzoekt momenteel samen met de gemeente en de provincie hoe het station vanuit de oostkant van Wolvega voor fietsers en voetgangers beter bereikbaar kan worden gemaakt. Gemeente en provincie onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op de Lycklamaweg en aansluiting van de Stellingenweg/Lycklamaweg op de ‘Om den Noort’ verbeterd kan worden.

De gemeente heeft in 2010 de spoorwegovergang Lycklamaweg (het kruispunt Lidl) en de aansluiting van de Stationsweg op de Heerenveenseweg rigoureus aangepakt. Hierdoor is de spoorveiligheid en doorstroming verbeterd.