“King of Fryslân” met hofhouding naar Nieuw-Zeeland om Friezen te mobiliseren

“King of Fryslân” met hofhouding naar Nieuw-Zeeland om Friezen te mobiliseren

Publicatiedatum: 7 Februari 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Voor megareünie in 2012 in Friesland:

“King of Fryslân” met hofhouding naar Nieuw-Zeeland om Friezen te mobiliseren 

“Stuntvrouw” Anneke Douma gaat de Friese emigranten in Nieuw-Zeeland vermaken en oproepen om in de zomer van 2012 vakantie te vieren in Fryslân The Netherlands.
“Stuntvrouw” Anneke Douma gaat de Friese emigranten in Nieuw-Zeeland vermaken en oproepen om in de zomer van 2012 vakantie te vieren in Fryslân The Netherlands.

LEEUWARDEN (NL) – Een select gezelschap van ruim zestig Friese bestuurders en zakenlui bezoekt van 10 tot en met 13 februari 2011 Nieuw-Zeeland. De groep is daar voor een cultureel-economische uitwisseling met het oog op de grote Friezen-reünie in juli 2012 in Friesland. In Nieuw-Zeeland zitten zo’n elfduizend Friese emigranten, zogenaamde “Friezen om utens”. Ook mensen met roots in Friesland in Amerika, Canada en Brazilië worden benaderd.

De gekscherend vaak Koning van Friesland genoemde eigengereide gedeputeerde Sjoerd Galema (CDA) van economische zaken treedt op als leider van de ploeg. Daar maken onder andere vertegenwoordigers van scheepswerf Bijlsma, de Dokkumer Vlaggen Centrale en het Friesch Paardenstamboek deel van uit. Ook Tsjêbbe Hettinga en Anneke Douma reizen mee, meldt de provincie. De zangeres van het Elfstedenlied ‘Bonkefeart’ kent iedere feestjebouwer en Fryslân Fan, maar “who the hell is Tsjêbbe”? Een Friestalige dichter en schrijver die in Hamilton op het Noordereiland zijn verzen zal voordragen. Zo krijgt de reis nog een literair fundament.

Regeert en promoot Fryslân: Sjoerd Galema in Holland-kleuren. Hij, 47, is veehouder in Hartwerd bij Bolsward en gedeputeerde voor onder andere de economische aangelegenheden van de provincie Fryslân.
Regeert en promoot Fryslân: Sjoerd Galema in Holland-kleuren. Hij, 47, is veehouder in Hartwerd bij Bolsward en gedeputeerde voor onder andere de economische aangelegenheden van de provincie Fryslân.

Fryslân Ferbynt

De Friese delegatie is aanwezig op uitnodiging van een aantal actieve Friezen in Nieuw-Zeeland. Fryslân Ferbynt heeft het initiatief genomen de jaarlijkse Friezenreünie in Nieuw-Zeeland uit te breiden met een economisch en cultureel programma. Fryslân Ferbynt wil zo het wereldwijde netwerk uitbouwen voor iedereen die zich verbonden voelt met Fryslân.

Het idee om Friezen om utens meer in te zetten, is geopperd tijdens de Fryske Fiersichten. Bij die inventarisatie konden inwoners van de provincie aangeven hoe het Fryslân van 2030 eruit kan zien. “Maak meer gebruik van de Friezen die over de hele wereld zijn verspreid”, was één van de ideeën.

Friezen in Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland kent meer dan 11.000 inwoners met een Friese achtergrond. Op uitnodiging van een aantal van hen zal Fryslân Ferbynt tijdens het werkbezoek aandacht vragen voor het grote Friese evenementenprogramma in juli 2012, dat in Fryslân plaatsvindt. Het werkbezoek is bedoeld om een culturele en economische uitwisseling op gang te brengen en Friese “ambassadeurs” te werven. Deze ambassadeurs kunnen Friese bedrijven en particulieren ondersteunen om activiteiten te ontplooien in Nieuw-Zeeland.

Tijdens het werkbezoek is er apart aandacht voor de economie, met onder andere de businessday  ‘Made in Fryslân – New Zealand’. Op deze dag zijn er tal van sprekers en presentaties, met gelegenheid tot matchmaking. Ook zijn er sportieve en culturele activiteiten om het product Fryslân te exporteren.

Nieuw-Zeeland en Fryslân hebben onder andere met elkaar gemeen dat de agrarische sector en watertechnologie er belangrijk zijn. “Op beide terreinen kunnen we van elkaar leren,” verwacht Galema. “Misschien dat er ook samenwerkingsverbanden en concrete handel uit voortkomen,” zegt Galema. “Samen Fryslân op de kaart zetten, dat is ons voornaamste uitgangspunt.”

Info Fryslân Ferbynt: www.fryslanferbynt.nl
Info schrijver Tsjêbbe Hettinga: www.tsjebbe.nl
Info Friesland vakanties: www.frieslandhollandtravel.nl
Info Fryslân: www.fryslannederland.nl