Kringloopkist van Noordelijke Landschappen

Kringloopkist van Noordelijke Landschappen

Publicatiedatum: 1 mei 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Dokkum heeft wat, met de dood

De Bonifatius bron en kapel in Dokkum. De heilige Bonifatius werd als Wynfreth (Winfried) geboren nabij Exeter in Zuidwest-Engeland in 672 of 675 en gedood door woeste Friezen bij Dokkum op 5 juni 754. Hij was een van de belangrijkste missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en werd uiteindelijk heilig verklaard. Bonifatius wordt ook wel de Apostel van de Duitsers genoemd als constructeur van de kerkelijke structuren in het uit vele vorstendommen bestaande Duitsland en de binding daarvan aan de Heilige Stoel. Bonifatius wordt ook de architect van het christelijke West-Europa genoemd, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in de groei naar een culturele eenheid van West-Europa. Dokkum onderhoudt al jaren vriendschappelijke betrekkingen met het Duitse Fulda, waar Bonifatius begraven ligt.

De Bonifatius bron en kapel in Dokkum. De heilige Bonifatius werd als Wynfreth (Winfried) geboren nabij Exeter in Zuidwest-Engeland in 672 of 675 en gedood door woeste Friezen bij Dokkum op 5 juni 754. Hij was een van de belangrijkste missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en werd uiteindelijk heilig verklaard. Bonifatius wordt ook wel de Apostel van de Duitsers genoemd als constructeur van de kerkelijke structuren in het uit vele vorstendommen bestaande Duitsland en de binding daarvan aan de Heilige Stoel. Bonifatius wordt ook de architect van het christelijke West-Europa genoemd, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in de groei naar een culturele eenheid van West-Europa. Dokkum onderhoudt al jaren vriendschappelijke betrekkingen met het Duitse Fulda, waar Bonifatius begraven ligt.

DOKKUM (NL) – De meest noordelijke Elfstedenstad is een moordstad, deels in positieve zin. In 754 werd er de missionaris Bonifatius vermoord, hetgeen min of meer wordt gevierd in het stadje nabij het Lauwersmeer, dit samen met het Duitse Fulda waar de Engelse zendeling zijn definitieve rustplek kreeg.

U kunt in Dokkum een bedevaartskapel, een park met kruiswegstaties, en een bron bezoeken. Ook staat er een standbeeld van hem. Dit alles om de herinnering aan Bonifatius, en datgene waar hij voor stond, levend te houden. Geheel passend bij de oude slogan ‘Dokkum, een moordstad’, laten drie Noordelijke provinciale landschappen nu een streekeigen uitvaartkist maken, jawel, bij de uitvaartkistenfabriek in Dokkum, Kaspersma.

Het tussen 1607 en 1610 gebouwde stadhuis van Dokkum. De meest noordelijke Elfstedenstad lag ooit aan zee (Lauwerszee) en was de haven van de Friese marine. Alles over de rijke geschiedenis van Dokkum: www.museumdokkum.nl

Het tussen 1607 en 1610 gebouwde stadhuis van Dokkum. De meest noordelijke Elfstedenstad lag ooit aan zee (Lauwerszee) en was de haven van de Friese marine. Alles over de rijke geschiedenis van Dokkum: www.museumdokkum.nl

Kringloop
De natuurorganisaties Het Drentse Landschap, It Fryske Gea en Het Groninger Landschap hebben gezamenlijk met een aantal Noordelijke uitvaartorganisaties een duurzaam gemaakte uitvaartkist laten ontwerpen met de naam Landschapskist.
De drie natuurorganisaties zetten zich in voor het behoud van de natuur in Drenthe, Friesland en Groningen. Ze vinden het belangrijk dat producten uit de natuur zoveel mogelijk worden hergebruikt. Met de landschapskist wordt aan deze visie op een hele bijzondere wijze uiting gegeven.
Inge Scheper, Hoofd Communicatie van Het Groninger Landschap: “Om gevarieerde bossen te krijgen moeten er zo af en toe bomen worden verwijderd. Het hout dat van goede kwaliteit is, gaan we nu gebruiken voor de uitvaartkisten. En dat is voor veel mensen een mooie gedachte want daardoor ontstaat een prachtige verbinding tussen mens en natuur en de kringloop van leven en dood. Bovendien vindt men het aansprekend dat er hout uit de eigen omgeving wordt gebruikt voor de uitvaartkist. De natuur wordt bovendien nog eens extra gesteund omdat de natuurorganisaties een deel van de opbrengst ontvangen dat vervolgens weer gebruikt kan worden voor het natuuronderhoud.”
De betrokken uitvaartondernemers bieden de kist inmiddels aan bij de uitvaarten die zij verzorgen.

Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken. Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken.
Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken. Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken.
Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken. Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken.
Dokkum is cultuur-historisch erfgoed van de bovenste plank en is “truly gezellig”, om met de woorden van de Amerikaanse president Barack Obama te spreken.

Duurzaam
De milieuvriendelijke landschapskisten worden op ambachtelijke wijze vervaardigd door uitvaartkistenmakerij Kaspersma. Het hout dat wordt gebruikt wordt niet behandeld waardoor de uitvaartkisten niet alleen een natuurlijke uitstraling hebben maar ook minder belastend zijn voor het milieu. Ook voor de bekleding van de binnenzijde van de kist is gekozen voor duurzaam gemaakt linnen.

Info Bonifatius: www.bonifatiuskapel.nl/cmsbonifat5.2/
www.vriendschapscomitedokkum.nl/
Info landschapskist: www.landschapskist.com
Info uitvaartkistenfabriek: www.kaspersmadokkum.nl/
Info toerisme Dokkum e.o.: www.markantfrieslandroute.nl
www.waddenzeeland.nl