Leeuwarden onderzoekt zichzelf. Doel: beste binnenstad worden

Publicatiedatum: 4 juni 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

 

Leeuwarden onderzoekt zichzelf

Doel: beste binnenstad worden

 

LEEUWARDEN (NL) – Dit weekend start in Leeuwarden een gastvrijheidonderzoek. Dit onderzoek naar de stadsbeleving wordt uitgevoerd door mystery guests in opdracht van Marketing Leeuwarden, voorheen Expeditie Leeuwarden. Marketing Leeuwarden is een netwerkorganisatie van ondernemers, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. Samen promoten deze Leeuwarden met de campagne ‘Kijk, dat is ’t mooie van Leeuwarden.’

De Leeuwarder gastvrijheid wordt onderzocht door 15 teams mystery guests. Zij onderzoeken diverse facetten van gastvrijheid, van websitebezoek en telefonisch contact, tot het fysieke bezoek, entree via auto en openbaar vervoer en sfeer in de straten. Deze 0-meting is bedoeld als stimulans en enthousiasmering om de hoffelijkheid van Leeuwarden in kaart te brengen. Het onderzoek draagt bij aan de doelstelling ‘Beste Binnenstad 2014’.Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek gericht op de beleving van de bezoeker. Deze mystery guests bezoeken Leeuwarden in twee periodes, in het begin en het eind van de zomer. Zij zullen de stad bezoeken als ‘gewone bezoekers’: van de entree via auto of openbaar vervoer, winkelen, eten, bezoeken van een culturele instelling, etc. Daarnaast worden de verwachtingen van het bezoek vooraf meegenomen. Als benchmark bezoeken zij ook de steden Alkmaar en Groningen. Er wordt gerapporteerd over drie onderdelen; de gastbeleving per sector, de gastvrije ‘hardware’ beleving van Leeuwarden (routing, bewegwijzering) en de gastvrijheid bij het inwinnen van informatie (telefoon, e-mail, websites). Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Leeuwarder Ondernemersvereniging en het project ‘Binnenstad Boppe’.

Info: www.marketingleeuwarden.nl
Tourist information: www.frieslandholland.nl
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl