Waddenzee marketing: kleine promotieorganisaties scoren tien keer beter dan één koepel

Marketing Fryslân: Er gaat niets boven Friesland

Publicatiedatum: 28 juni 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Proast

 

Marketing Fryslân:
Er gaat niets boven Friesland

SNEEK (NL) – Er wordt door ondernemers veel gejammerd over de marketing van Friesland door de provincie Fryslân die daarvoor Merk Fryslân opgetuigd heeft. Met name watersportondernemers verenigd in de gehalveerde Stichting Varen in Friesland klagen steen en been. En nu wordt de meestal slapende Zuidoosthoek ook ineens wakker. Zie de Leeuwarder Courant van vandaag, de voorpagina van het katern LC Fryslân.

50 Ondernemers waren 22 juni 2016 bijeen in de Rabobank te Sneek. De provincie moest miljoenen extra uittrekken voor de promotie. Overijssel zou 40 miljoen in de marketing steken, Friesland amper een miljoen. Groningen zou het ook super doen, aldus de aanvoerders die blijkbaar steeds die reclameballon ‘Er gaat niets boven Groningen’ boven hun hoofd zien hangen. Maar moet je daarvan aan de schijt raken?

Doet Groningen het beter dan Friesland? Dikke onzin!

Doet Groningen het beter dan Friesland?

Wat is marketing?
Wat wordt onder marketing verstaan? Je zaak of provincie zo positief mogelijk aan de man brengen toch? Gasten, klanten lokken met het unieke wat wij alleen in huis hebben en produceren. Het ongesubsidieerde Friesland Holland doet dat bijvoorbeeld. En dit is ook marketing schrijft Jan Spoelstra op Facebook: de toerist een glimlach, iets leuks, een mooi verhaal meegeven als hij huiswaarts keert.

Ook de provincie Fryslân steekt miljoenen in marketing, alleen is het een troebele hokjesboel. Projectje hier, projectje daar. Ieder project heeft zijn eigen publiciteitsbudget waaruit vaak gegraaid wordt door mensen die helemaal geen sjoege van ‘handel’ hebben. Als hun opdrachtgever, de verantwoordelijke bestuurder, maar breed lachend in de Leeuwarder Courant staat.

Als de Commissaris van de Koning met het Statenjacht, de Groene Draeck van de provincie, met captains of industry door de provincie zeilt, dan is dat marketing. Prima. Grootse openingen van wegen (Centrale As), sluizen (ecosluis Stavoren aan het IJsselmeer, sluis Oude Leie in de Noordelijke Elfsteden vaarroute), verhoogde bruggen en drempels (Polderhoofdkanaal) zijn ook events waardoor de provincie in beeld wordt gebracht. Helaas, en soms gelukkig, tot om de hoek.
Het halve provinciehuis en het lokale gemeentehuis zijn druk met de voorbereidingen van deze veel geld kostende lokale happenings. Ambtenaren feesten vaak ook massaal mee. Ga maar naar een opening van wat ook in Friesland. Limburg is er niks bij.

Niet verder dan Appelscha
Je kunt je afvragen of die miljoenen die in openingen zijn gaan zitten, nuttig besteed zijn. De Friese overheid pompt een godsvermogen in recreatieve voorzieningen en infrastructuur, ook in de Waddenzee, maar de marketing reikt niet verder dan Appelscha en Oostmahorn. Die lijkt uitsluitend bedoeld voor de promotie van de betrokken politici, de lintenknippers met een visie, die, als zij die al hebben, niet verder reikt dan vier jaar.

Zelf meer doen
Terecht merkte boot- en bungalowverhuurder Ulbe Postma uit Earnewâld in het bankgebouw in Sneek op dat recreatieondernemers altijd zullen vinden dat de provincie te weinig geld in de marketing steekt, maar dat het ook de hoogste tijd is dat ondernemers zelf meer initiatieven op dit vlak nemen. In Noordoost Friesland, waar Postma actief is, doen ze dat voorbeeldig onder leiding van Elizabeth Pilat. Gezamenlijk slaan ze daar heel nieuwe wegen in.

Ook voorbeeldig is wat Onno Hoekstra, de haven- en sluismeester van Hindeloopen, doet. Hij zet elke dag een display vol veeltalige gratis gidsen en kaarten van het bureau voor toerisme Friesland Holland op de leugenbank. En reikt ze uit aan bezoekers van het populaire Elfstedenstadje met een vraagteken op het voorhoofd. Elke dag! Per mail meldt hij welke op zijn, zodat de chauffeur nieuwe kan brengen. En zo ken ik nog tientallen promotors. Maar er zijn leden van Varen in Friesland (www.vareninfriesland.nl) die helemaal niks doen aan marketing, alleen maar wijzen naar de grote overheid. Ook in Friesland geldt dat alleen de zon voor niets opkomt.

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Jachtbouwer en –verhuurder Hans Willem Rienks in de vergaderzaal van de Rabobank in Sneek tegen discussieleider Eelke Lok (Omrop Fryslân-journalist): “Als het werven van een nieuwe klant €200,- kost en de provincie wil 10.000 nieuwe toeristen, dan weet je toch dat je twee miljoen euro in de marketing moet steken?”

Jachtbouwer en –verhuurder Hans Willem Rienks van GJS/HW Charter in Grou in de vergaderzaal van de Rabobank in Sneek tegen discussieleider Eelke Lok (Omrop Fryslân-journalist): “Als het werven van een nieuwe klant €200,- kost en de provincie wil 10.000 nieuwe toeristen, dan weet je toch dat je twee miljoen euro in de marketing moet steken?”

Voorbeeldige Friesland-promotor, haven- en sluismeester Onno Hoekstra van Hindeloopen.

Voorbeeldige Friesland-promotor, haven- en sluismeester Onno Hoekstra van Hindeloopen.

3b

Voorbeeldige Friesland-promotor, haven- en sluismeester Onno Hoekstra van Hindeloopen.

3b

Onno Hoekstra’s display op de leugenbank van Hindeloopen.