Met gids door laagveenmoeras Alde Feanen

Met gids door laagveenmoeras Alde Feanen

Publicatiedatum: 17 september 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

In het spoor van de Noordse woelmuis

Struinen in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.
Struinen in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.

EARNEWÂLD (NL) – Het natuurgebied De Alde Feanen in de buurt van Earnewâld is een uitgestrekt laagveengebied. Op zondag 23 september 2012 houdt de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea een najaarswandeling door dit prachtige natuurgebied.

De begeleide excursie start om 14.00 uur een duurt tot 16.00 uur. Opgave voor de excursie kan tot een dag voor aanvang, 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen €4,- en kinderen tot en met 12 jaar €2,- per persoon.

Van land naar water

In de Lytse Mear en de Jan Durkspolder zijn de laatste jaren verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn graslanden vergraven tot waterpartijen waardoor er nieuw moerasgebied is ontstaan. De Jan Durkspolder, een oude zomerpolder, is permanent onder water gezet en vormt nu een paradijs voor vele vogelsoorten als de krakeend, roerdomp, rietzanger, baardmannetje en rietgors. Door de natte landschapstypen kent het gebied een rijkheid aan verschillende dieren en plantensoorten. Zo komen er naast de vele vogelsoorten ook bijzondere plantensoorten voor als waterpostelein, knolrus, krabbescheer en pilvaren. Ook biedt dit gebied een uitstekende plaats voor de zeldzame Noordse woelmuis.

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 30.000 leden en 400 vrijwilligers.

Struinen in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.

Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.

Struinen in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.
Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.

Info: www.itfryskegea.nl

www.earnewald-touristinformation.nl