Alle ins and outs over schoon en stil varen op Kennis- en Innovatiedag

Alle ins and outs over schoon en stil varen op Kennis- en Innovatiedag

Publicatiedatum: 17 september 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Presentatie op Kennis en Innovatiedag in hotel Galamadammen

Rondvaardij Princenhof bouwt party- en exposchip van de toekomst

Rondvaardij Princenhof ontwikkelt met een twintigtal partners de  schoonste, stilste en flexibelste rondvaart- en expoboot van Nederland.
Rondvaardij Princenhof ontwikkelt met een twintigtal partners de schoonste, stilste en flexibelste rondvaart- en expoboot van Nederland.

EARNEWÂLD (NL) – Veel bezoekers hebben al ervaren dat het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’ bij Earnewâld zeer de moeite waard is. Het is ook een kwetsbaar gebied, dat het verdient om met zorg te worden benaderd, vinden overheid en recreatieondernemers. Daarom heeft Dirk Koomen, directeur van de aldaar gevestigde Rondvaardij Princenhof de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een ‘groene’ rondvaart-, partij- en expoboot: vriendelijk voor milieu, passagier en bezoeker.

Een van de mogelijkheden is dan om de overstap te maken naar een schonere brandstof als LNG (Liquefied Natural Gas). LNG is aardgas dat vloeibaar is gemaakt door het te koelen tot -162 C° waardoor het volume 600 maal kleiner wordt.

De heer Koomen: “Vanuit economisch perspectief is LNG voor ons een aantrekkelijk alternatief, maar zeker ook uit het oogpunt van het milieu. De uitstoot van een aantal stoffen dat nu tijdens het varen vrijkomt, kan door de overstap op LNG sterk terug gebracht worden. Daarnaast neemt de geluidsemissie af. En dat laatste is natuurlijk ook plezierig voor onze passagiers.”

Gebundelde kennis

Samen met twaalf bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en Duitsland, onder aanvoering van TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) neemt de Friese rederij deel aan het innovatieproject ‘MariTIM – LNG passenger vessel’. Binnen dit project werken de Nederlandse en Duitse partners samen aan de technische en economische haalbaarheid van de toepassing van LNG voor de passagiersscheepvaart. Een duurzame passagiersscheepvaart en bescherming van ecologisch gevoelige watergebieden als ‘De Alde Feanen’ en De Waddenzee staat daarbij voorop.

Veelbelovend

“De ontwikkelingen zijn veelbelovend,” zegt Leo van der Burg, projectmanager bij het Groningse technologiecentrum. “De projectdeelnemers hebben dit voorjaar een bezoek gebracht aan Noorwegen waar al zo’n tien jaar wordt gevaren op LNG. Zij spraken daar onder andere met Noorse ondernemers, vergunningverleners en certificeringinstituten over hun ervaringen met LNG. Ook is een bezoek gebracht aan een veerboot, varend op LNG. De projectpartners hebben in Oslo met eigen ogen kunnen zien hoe het gebruik van LNG daar de gewoonste zaak van de wereld is. De excursie heeft hen overtuigd van de voordelen en verder enthousiast gemaakt voor de toepassing van LNG als brandstof voor de passagiersscheepvaart.”

Ontmoet Van der Burg

Op de Kennis- en Innovatiedag op 25 september vertelt Leo van der Burg alles over groene rondvaart- en partyschepen en plezierjachten van de toekomst. Hij is te gast in dagdeel 3: http://www.vakantielandfriesland.nl/programma, evenals zijn opdrachtgever, Dirk Koomen van het Earnewâldster rondvaartbedrijf.

Leo van der Burg, projectmanager bij Technologie Centrum  Noord-Nederland (TCNN), laat op de Kennis- en Innovatiedag Vakantieland  Friesland de voordelen van het gebruik van LNG zien.

Deze Noorse veerboot vaart op LNG.

Leo van der Burg, projectmanager bij Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN), laat op de Kennis- en Innovatiedag Vakantieland Friesland de voordelen van het gebruik van LNG zien.
Deze Noorse veerboot vaart op LNG.
De schone uitlaten van een veerboot op LNG.

Roet op de pijpen duidt op de uitstoot van veel fijnstof van een dieselaangedreven schip.

De schone uitlaten van een veerboot op LNG.
Roet op de pijpen duidt op de uitstoot van veel fijnstof van een dieselaangedreven schip.

Informatie: www.tcnn.nl

www.maritim-de-nl.eu

Info rondvaardij princenhof: http://rondvaardij-princenhof.nl/