Nieuw boek over stormen en stoom in Friesland

Nieuw boek over stormen en stoom in Friesland

Publicatiedatum: 8 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

UNESCO werelderfgoed Woudagemaal Lemmer

Hilda Boesjes, directrice van het bezoekerscentrum van het Woudagemaal, is trots op het naslagwerk dat onlangs verscheen.
Hilda Boesjes, directrice van het bezoekerscentrum van het Woudagemaal, is trots op het naslagwerk dat onlangs verscheen.

LEEUWARDEN (NL) – 14 februari 2013 is het boek ‘Het Ir. D.F. Woudagemaal, een levend werelderfgoed op stoom’ gepresenteerd in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal
in Lemmer. Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân overhandigde het boek aan Dick Stellingwerf, burgemeester van Lemsterland en tevens bestuurslid van de Stichting ir. D.F. Woudagemaal.

Het boek geeft een overzicht van de geschiedenis van het gemaal, waarbij veel aspecten van het Friese waterbeheer en de geschiedenis ervan ruim aan bod komen. Verschillende auteurs hebben zich gebogen over de waterstaatsgeschiedenis, de bouw van het Woudagemaal en de techniek er
achter. Met zijn sobere maar verfijnde architectuur en de kenmerkende schoorsteen is het Woudagemaal een opvallend element in het landschap.
De uitgave van het boek markeert de unieke positie die het Woudagemaal inneemt in het Friese waterbeheer en maakt de historie van het gemaal voor en breed publiek toegankelijk. Het boek is het vijfde in de reeks Werelderfgoederen in Nederland dat wordt uitgegeven door de historische
uitgeverij Matrijs op initiatief van de Stichting Werelderfgoed.nl

Stichting Werelderfgoed.nl
Nederland kent inmiddels negen objecten die de status Werelderfgoed van UNESCO toegekend hebben gekregen. In de Stichting Werelderfgoed.nl zijn de eigenaren van deze werelderfgoederen in Nederland vertegenwoordigd. De stichting zet zich in voor behoud en beheer van het Werelderfgoed en wil de kennis over het Werelderfgoed vergroten.

Woudagemaal
Het ir. D.F. Woudagemaal, eigendom van Wetterskip Fryslân, is nog steeds operationeel en maakt deel uit van het Friese waterbeheer. Het is in 1998 bekroond met de Werelderfgoedstatus van UNESCO. Het Woudagemaal is als werelderfgoed niet alleen bijzonder vanwege de stoomtechniek, maar vooral omdat het model staat voor de Nederlandse waterbouwkunde, die al eeuwenlang internationaal toonaangevend is. Het gemaal, in gebruik genomen in 1920, is het grootste nog
werkende stoomgemaal ter wereld. Het waterpompstation werd ontworpen door ir. D.F. Wouda, destijds hoofdingenieur bij Provinciale Waterstaat Fryslân. Het als ‘Stoomgemaal Tacozijl’ gebouwde gemaal werd later als eerbetoon naar hem vernoemd. In 2011 is het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal geopend, waar een permanente expositie is ingericht over het gemaal en het waterbeheer in Fryslân.

Boek bestellen
Het boek is te bestellen via www.matrijs.com en wordt in de vrije verkoop
verkocht via de boekhandel. Tevens is het te koop aan de kassa van het
bezoekerscentrum van het Woudagemaal.

Info: www.woudagemaal.nl