Nieuw informatiecentrum over Waddenzee 17 augustus open

Publicatiedatum: 16 augustus 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Nieuw informatiecentrum bij Marrum

Kluut in het Noarderleech. Voor vogelliefhebbers is het gebied een paradijs. Rust, ruimte en voedsel zijn hier in grote hoeveelheden aanwezig. In het gebied leven verschillende soorten steltlopers. Deze vogels met lange poten leven meestal in de omgeving van water. Ze zoeken in het slik naar insecten, wormen, weekdieren en kleine kreeftjes.
Kluut in het Noarderleech. Voor vogelliefhebbers is het gebied een paradijs. Rust, ruimte en voedsel zijn hier in grote hoeveelheden aanwezig. In het gebied leven verschillende soorten steltlopers. Deze vogels met lange poten leven meestal in de omgeving van water. Ze zoeken in het slik naar insecten, wormen, weekdieren en kleine kreeftjes.

MARRUM (NL) – 17 augustus 2013 gaat het prachtige en hip ingerichte natuurinformatiecentrum Noarderleech in Marrum, nabij uitkijktoren en activiteitenboerderij Seedykster Toer, open voor toeristen. Het Kweldercentrum is gebouwd door de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Buitendijkse natuur en UNESCO werelderfgoed Waddenzee zijn de thema’s. De officiële opening geschiedt 4 oktober 2013 door gedeputeerde Tineke Schokker, die het Waddengebied in portefeuille heeft.

Het Kweldercentrum en Seedykster Toer spelen een grote rol in het nieuwe WaddenzeeLand project van het bureau voor toerisme Friesland Holland. Het is een omvangrijke promotiecampagne voor de Waddenkust van Noord-Holland, Friesland en Groningen (tot aan Noordpolderzijl), de Waddenzee en de eilanden. Januari 2014 verschijnen een magazine, een website, advertenties en nieuwsartikelen van Friesland Holland Tourist Information. Voorts wordt er geadverteerd — met name in dagbladen — met door Friesland Holland Travel ontwikkelde vakantiearrangementen en dagtochten. WaddenzeeLand gaat ook met een promotiewagen op tournee door West-Europa.

Noard-Fryslân Bûtendyks
Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd (veerboot naar Ameland) ligt een van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks, eens het domein van slikwerkers, nu een uniek natuurgebied. Het ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. Overal op de zeedijk is het volop genieten van het wisselende weidse uitzicht, een veelkleuring palet in alle jaargetijden.

 

Het nieuwe informatiecentrum van It Frsyke Gea in Marrum. Het nieuwe informatiecentrum van It Frsyke Gea in Marrum.
Het nieuwe informatiecentrum van It Frsyke Gea in Marrum. Het nieuwe informatiecentrum van It Frsyke Gea in Marrum.
Het nieuwe informatiecentrum van It Frsyke Gea in Marrum. Het nieuwe informatiecentrum van It Frsyke Gea in Marrum.
Het nieuwe informatiecentrum van It Fryske Gea in Marrum.

Zomerpolder wordt kwelder
In dit vogelrijke gebied is de afgelopen jaren het een en ander veranderd. De eerste aanzet is destijds gegeven in het Noarderleech, waar de een zomerpolder bij wijze van proef is omgevormd tot een kwelder. Met het graven van drie openingen in de meest zeewaartse zomerdijk kreeg het opkomende water vrij spel. De grootste winst was de toename en de verscheidenheid aan flora en fauna. Planten, vogels en andere dieren voelen zich thuis in het nieuwe kwelderland. In 2009 is in de Bildtpollen een soortgelijk project uitgevoerd, waarbij de invloed van het zoute water is vergroot door het graven van een nieuwe slenk en het uitvlakken van een zomerkade. Wel is er een gedeelte van de zomerpolder behouden, om in tijden van hoog water vee te kunnen opvangen. It Fryske Gea houdt nauwlettend in de gaten wat precies de gevolgen zijn van deze proefverkweldering. Als er een kwalitatief goede kwelder ontstaat, zal in de toekomst het kwelderareaal in dit buitendijkse gebied flink toenemen. Dit is internationaal van belang omdat het areaal vastelandskwelders in het hele Europese waddengebied schaars is geworden.

Excursie Noarderleech
Noard-Fryslân Bûtendyks is een enorm natuurgebied dat dus grotendeels bestaat uit buitendijks land. Het deelgebied Noarderleech bij Marrum valt onder dit gebied en bestaat uit zomerpolders, kwelders en drinkdobben. It Fryske Gea organiseert op zondag 25 augustus 2013 een wandelexcursie door het Noarderleech. De excursie ‘Vogels op stelten op het Noarderleech’ start vlakbij Nieuwe Bildtzijl om 12.30 uur en duurt ongeveer tot 15.30 uur. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 23 augustus 2013, 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.

Grens tussen natuur en cultuur. Noarderleech bestaat uit zomerpolders en in sommige daarvan bevinden zich drinkdobben. Het Noarderleech bestond uit meer zomerpolders, maar een paar van deze polders zijn omgevormd tot kwelders. Hier kan de zee meer haar gang gaan. Aan de rand van het gebied loopt een deltadijk. Deze geeft uitzicht op het Noarderleech, de waddenzee en bij helder weer zelfs op Ameland en de veerboot. Aan de andere kant van de dijk liggen de uitgestrekte akkerbouwlanden. Grens tussen natuur en cultuur. Noarderleech bestaat uit zomerpolders en in sommige daarvan bevinden zich drinkdobben. Het Noarderleech bestond uit meer zomerpolders, maar een paar van deze polders zijn omgevormd tot kwelders. Hier kan de zee meer haar gang gaan. Aan de rand van het gebied loopt een deltadijk. Deze geeft uitzicht op het Noarderleech, de waddenzee en bij helder weer zelfs op Ameland en de veerboot. Aan de andere kant van de dijk liggen de uitgestrekte akkerbouwlanden.
Grens tussen natuur en cultuur. Noarderleech bestaat uit zomerpolders en in sommige daarvan bevinden zich drinkdobben. Het Noarderleech bestond uit meer zomerpolders, maar een paar van deze polders zijn omgevormd tot kwelders. Hier kan de zee meer haar gang gaan. Aan de rand van het gebied loopt een deltadijk. Deze geeft uitzicht op het Noarderleech, de waddenzee en bij helder weer zelfs op Ameland en de veerboot. Aan de andere kant van de dijk liggen de uitgestrekte akkerbouwlanden.
Seedykster Toer is een markant punt in het Waddengebied, een ideaal startpunt voor de verkenning van de Friese buitendijkse natuurgebieden en een blik op Ameland. Seedykster Toer is een markant punt in het Waddengebied, een ideaal startpunt voor de verkenning van de Friese buitendijkse natuurgebieden en een blik op Ameland.
Seedykster Toer is een markant punt in het Waddengebied, een ideaal startpunt voor de verkenning van de Friese buitendijkse natuurgebieden en een blik op Ameland.
Wandelen langs de Waddenzeekust neemt snel in populariteit toe. Friesland Holland Travel, de internationaal actieve reisorganisatie van het bureau voor toerisme, komt januari 2014 met nieuwe wandelarrangementen. Wandelen langs de Waddenzeekust neemt snel in populariteit toe. Friesland Holland Travel, de internationaal actieve reisorganisatie van het bureau voor toerisme, komt januari 2014 met nieuwe wandelarrangementen.
Wandelen langs de Waddenzeekust neemt snel in populariteit toe. Friesland Holland Travel, de internationaal actieve reisorganisatie van het bureau voor toerisme, komt januari 2014 met nieuwe wandelarrangementen. De omgeving van Seedykster Toer in Marrum (gemeente Ferwerderadiel) en het nabijgelegen Kweldercentrum is een stiltegebied.
Veel Friese paarden in het buitendijkse natuurgebied. Zomerpolders worden zilte kwelders. Foto’s van It Fryske Gea.
Veel Friese paarden in het buitendijkse natuurgebied. Zomerpolders worden zilte kwelders. Foto’s van It Fryske Gea.
Zomerpolders worden zilte kwelders. Foto’s van It Fryske Gea. Zomerpolders worden zilte kwelders. Foto’s van It Fryske Gea.
Zomerpolders worden zilte kwelders. Foto’s van It Fryske Gea.

Info: www.itfryskegea.nl
www.seedykstertoer.nl