Nu ook subsidie voor elektrische buitenboordmotoren én lichte en zware inboards

Nu ook subsidie voor elektrische buitenboordmotoren én lichte en zware inboards

Publicatiedatum: 3 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Nieuwe subsidie van provincie Fryslân

Nu ook subsidie voor elektrische buitenboordmotoren én lichte en zware inboards

Het toppunt van duurzaamheid: zeilen zonder buitenboordmotor. Wie niet zonder kan, kan nu een buitenboordelektromotor met subsidie van de provincie Fryslân aanschaffen, maar dan moet de ligplaats wel Friesland zijn. Van deze Centaur bestaan al EP-versies, met een ingebouwde elektromotor.
Het toppunt van duurzaamheid: zeilen zonder buitenboordmotor. Wie niet zonder kan, kan nu een buitenboordelektromotor met subsidie van de provincie Fryslân aanschaffen, maar dan moet de ligplaats wel Friesland zijn. Van deze Centaur bestaan al EP-versies, met een ingebouwde elektromotor.

LEEUWARDEN (NL) – Vanaf 1 mei 2012 stelt de provincie Fryslân subsidie beschikbaar voor het aanschaffen van een elektrisch- of hybride aangedreven boot. Ook voor het ombouwen van een boot is subsidie beschikbaar. Zowel bedrijven als particulieren kunnen de subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor € 270.000 gereserveerd. Met de subsidie wil de provincie elektrisch varen stimuleren.

De nieuwe regeling geldt voor boten met een ligplaats in Fryslân. Het gaat om een vervolg op de subsidieregeling Stimuleren elektrisch varen in Fryslân uit 2009. Er zijn enkele aanpassingen ten opzichte van de vorige subsidieregeling. Zo is de regeling opengesteld voor zowel inboard- als buitenboordmotoren. Ook komen boten met een lager motorvermogen (1-2 kiloWatt) nu in aanmerking voor subsidie. Voor boten met een hoger motorvermogen dan 16 kiloWatt is nu een hoger subsidiebedrag beschikbaar. De hybride systemen hoeven bovendien geen verbrandingsmotor op biodiesel meer te hebben.

Stil

Het Friese Merenproject stimuleert de duurzame vorm van gemotoriseerde watersport. Dat gebeurt samen met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden. Het stimuleren van elektrisch varen maakt onderdeel uit van het programma Duurzame Innovaties en Het Friese Merenproject.

Toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries: “Wie met een elektrische boot vaart, ervaart de rust, ruimte en vrijheid van de Friese meren. Fryslân is de ideale proeftuin voor elektrisch varen. Deze schone manier van varen is een kans voor de watersport in Fryslân. Het bouwen van elektrische boten en het ombouwen van boten levert veel werk op. Dit zorgt voor extra banen in de jachtbouw.”

Samen met Friese bedrijven, de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF) en onderwijsinstellingen wil de provincie Fryslân koploper zijn voor elektrisch varen. Het streven van de provincie is dat er in 2015, 3000 boten op de Friese meren varen. Naast de nieuwe subsidieregeling komen er drie routes speciaal voor elektrische boten. Ook worden er zes opstapdagen georganiseerd om elektrisch varen zelf te ervaren.

Meer informatie: www.friesemeren.nl en www.seff.nu
Meer informatie over subsidieregelingen: www.fryslan.nl/schoonvaren