Provincie Fryslân haalt ondiepten tussen Wijnjewoude en Donkerbroek weg

Provincie Fryslân haalt ondiepten tussen Wijnjewoude en Donkerbroek weg

Publicatiedatum: 3 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Turfroute in mei overal 1,10 m diep

De Turfroute, een activiteit van de Stichting De Nije Kompanjons (de nieuwe veenbazen), is eind mei 2012 helemaal bevaarbaar voor boten met een diepgang tot 1,10 m.
De Turfroute, een activiteit van de Stichting De Nije Kompanjons (de nieuwe veenbazen), is eind mei 2012 helemaal bevaarbaar voor boten met een diepgang tot 1,10 m.

WIJNJEWOUDE (NL) – Provincie Fryslân brengt de Turfroute tussen Klein Groningen en de brug Petersburg ten zuiden van Wijnjewoude op diepte. Boten met een diepgang van 1.10 meter kunnen vanaf het seizoen 2012 weer zonder problemen over dit deel van de Turfroute varen, aldus de provincie.

Ondiepte maakte van het deel vaarweg tussen Gorredijk en Donkerbroek een knelpunt. De aannemer start begin mei met baggeren van het 1,5 kilometer lange traject en heeft twee weken nodig voor het werk.

Opwaardering Turfroute

Met dit baggerwerk neemt de provincie een voorschot op de opwaardering van de Turfroute. Deze vaarroute loopt door Zuidoost Friesland, het westelijk deel van Drenthe en de kop van Overijssel. Het Friese Merenproject wil de komende jaren samen met de gemeenten zorgen voor de nodige verbeteringen aan de Turfroute. Door verdieping en verbreding kunnen straks boten uit de DM-klasse van de route gebruik maken. Daarnaast wordt samen met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf gezorgd voor goede overstapplaatsen voor watersporters langs de Turfroute. De gemeente Opsterland en de provincie Fryslân tekenden daarvoor in december een overeenkomst. Door voorzieningen langs de route te verbeteren wordt de Turfroute aantrekkelijker. Doel is om watersporters uit te nodigen ‘over te stappen’ aan wal om zo langer te genieten van de gastvrijheid van de dorpen en omgeving. Toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries: “Aan de ondernemers de uitdaging om de toerist aantrekkelijke arrangementen aan te bieden.”

Van aanlegplek naar overstapplaats

De gemeente Opsterland gaat de aanlegplaatsen in Wijnjewoude en Gorredijk verbeteren. In Gorredijk krijgt de aanlegplaats aan de Kalkovens een nieuwe toiletvoorziening. Langs de kade komen stroom- en watervoorzieningen, verlichtingspunten en een trailerhelling. Ook in Wijnjewoude worden overstapplaatsen ingericht. Dat gebeurt ten eerste aan de dorpskant van de Turfroute, bij Klein Groningen. Verder krijgen de Marrekrite ligplaatsen Velde’s Bosch en Lippenhuizen een water/stroomvoorziening. De gemeente Ooststellingwerf heeft de voorbereidingen getroffen voor het verbeteren van de aanlegplaatsen in het centrum. Hierdoor zijn de winkels in Oosterwolde voor de boottoerist beter bereikbaar.

Planning

De overstapplaats in Gorredijk is de afgelopen maanden voorbereid. De uitvoering vindt in 2012 plaats. Dat geldt ook voor Marrekrite-plaatsen Lippenhuizen en Velde’s Bosch bij Wijnjewoude. De overstapplaats Klein Groningen volgt in 2013/2014. Het verbeteren van de aanlegplaatsen in Oosterwolde staat gepland in 2012.

De Turfroute is één van de speerpunten in het toeristisch profiel in Zuidoost Fryslân. Dit profiel is onderdeel van het Topattractiebeleid van de Provincie Fryslân (De Friese Wouden).

Info turfroute: www.turfroute.nl
Info varen op de Friese meren: www.friesemerenholland.nl
Boot huren in Friesland: www.boatcharterfriesland.nl